Turkey

title ISBN-13year of publication
49. Cumhuriyet Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı 978-975-17-1262-21993
998 numarali muhasebe-i vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zu'l-Kadiriyye defteri, 937/1530: Dizin ve tipkibasim 978-975-19-2146-81998
1991 en son değişiklikleriyle içtihatlı Gelir Vergisi Kanunu ve açıklamaları 978-975-10-0239-61991
1994 uluslararasi aile yili ozel ihtisas komisyon raporlari 978-975-19-0855-11994
Açıklamalı-içtihatlı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat 978-975-347-029-21994
Açıklamalı, içtihatlı Orman Kanunu ve tatbikatı 978-975-347-023-01994
Açıklamalı-içtihatlı Türk nüfus mevzuatı 978-975-7553-03-81994
Açıklamalı Türk anayasaları: 1876, 1921, 1924, 1961, 1982 978-975-7425-14-41993
Açıklamalı, uygulamalı, içtihatlı Kadastro Kanunu ve ilgili mevzuat 978-975-553-058-11994
Aile Kurultayi: Degisim surecinde aile, toplumsal katilim ve demokratik degerler: 16-18 Kasim 1994: acis konusmalari, genel bildiriler, oturumlar 978-975-19-0994-71995
Altinci Askeri Tarih Semineri bildirileri: 20-22 Ekim 1997, Istanbul 978-975-409-146-51998
Anayasa yargisi, 14: Anayasa Mahkemesi'nin 35. kurulus yildonumu nedeniyle duzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler, 26-27 Mayis 1997, T.C. ... Mahkemesi yayinlari) 978-975-7427-14-81997
Ankara Meydan Muharebesi, 1402 978-975-409-034-51995
Balkan Harbi kronolojisi 978-975-409-132-81999
Basın Yasası ve ilgili mevzuat 978-975-7299-28-81996
Belediye Kanunu ve açıklaması: Büyük Şehir Belediye Kanunu dahil: açıklamalar, ilgili mevzuat, yargı kararları 978-975-95893-0-11995
Belgelerle arşvicilik tarihimiz: Osmanlı dönemi 978-975-19-2503-92000
Birinci Dunya Harbi'nde Turk harbi 978-975-409-000-01991
Birinci Dunya Harbinde Turk harbi: Avrupa cepheleri (ozet) 978-975-409-074-11996
Burhan Uygur: 24-27 Ocak 1975 978-975-17-0004-9
Çalışma hayatımızda yeni cezaı̂ müeyyideler 978-975-498-018-91989
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat 978-975-8052-03-51996
Cocuk Yayinlari Sempozyumu: Bildiriler, 11-13 Kasim 1981, Ankara 978-975-17-0003-21987
Cumhuriyetimizin 75. yilinda Turkiye'de kadinin durumu 978-975-19-2150-51998
Dernek, kulüp vb. tüzel kişiler ve ilgili özel kişiler ic̨in en son yenilik ve değişiklikleriyle soru-cevap ve açıklamalı Dernekler Kanunu ve ...: uygulama ve örnekler 978-975-95685-0-4
Dersim: Jandarma Genel Komutanlığı'nın raporu 978-975-343-252-81998
Ek ve değişiklikleri ile 1.3.1994'de Türk Ceza Kanunu: Türk Ceza Kanununda değişiklik yapan kanunlar: kavram fihristi 978-975-376-088-11994
En son değişikleriyle açıklamalı turizm mevzuatımız 978-975-95241-0-41995
En son değişikliklerle gerekçeli-sözlüklü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ilgili mevzuat 978-975-367-013-51993
Gerekçeli-açıklamalı-içtihatlı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Son değişikliklerle 978-975-553-040-61993
Gerekçeli, notlu, içtihatlı 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve yönetmelikleri ile 07 Haziran 1994 tarihli tapu sicil tüzüğü 978-975-7299-04-21994
Greece and PKK terrorism 978-975-7307-48-81999
I. Anadolu Basin-Yayin Kurultayi: 25-26 Kasim 1996 978-975-19-1683-91997
İçtihatlı-notlu fikrî hukuk mevzuatı: (fikrî-ve sinaı̂ mülkiyet hakları) 978-975-464-002-11988
İdarı̂ Yargılama Usulü Kanunu: Açıklamalı, içtihatlı, gerekçeli 978-975-7534-09-91993
İfade tutanakları Susurluk belgeleri 978-975-7132-14-11997
III. Aile Surasi bildirileri: 25-27 Mayis, 1998, Ankara 978-975-19-1956-41998
III. Aile Surasi: Raporlar, gorusmeler, kararlar: 25-17 Mayis, 1998, Ankara 978-975-19-2005-81998
Ikinci Turk Yayin Kongresi: 24-27 Ocak 1975 978-975-17-0006-31987
İlmı̂ ve kazâı̂ içtihatlarla açıklamalı Borçlar Kanunu 978-975-376-000-31990
İlmı̂ ve kazâı̂ içtihatlarla açıklamalı Türk Medenı̂ Kanunu 978-975-376-018-81991
Ipek Yolu Uluslararasi Halk Edebiyati Sempozyumu bildirileri: 1-7 Temmuz 1993, Ankara 978-975-17-1205-91995
İş yasaları 978-975-486-011-51988
Kadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken ... Araştırma Komisyonu raporu 978-975-19-2155-01998
Kirgizistan ulke raporu 978-975-95501-9-61993
Kitap Sempozyumu: : 15-17 Haziran 1981, Ankara 978-975-17-0002-51987
Maddesel sözlüklü temel ceza kanunları ve ilgili mevzuat 978-975-7926-00-91994
Maden Kanunu ilgili mevzuatlar: 3213 ve değişik 3382 sayılı 978-975-96433-0-01997
Millı̂ Eğitim Bakanlığı yayınları bibliyografyası, 1923-1993 978-975-11-1039-81996
Millı̂ eğitim ile ilgili mevzuat: Kanunlar 978-975-7846-00-01993
Osmanlı arşivinde bulunan muâhedenâmelerden örnekler =: Samples from the treaties in the Ottoman archives 978-975-19-2621-02000
Osmanlı kanunnâmeleri ve hukukı̂ tahlilleri 978-975-95465-0-21990
Recueil D'actes Internationaux De L'empire Ottoman
978-1-142-05053-52010
Recueil Des Traités De La Porte Ottomane Avec Les Puissances Étrangères, Depuis Le Premier Traité Conclu, En 1536, Entre Suléyman I Et François I Jusqu'à Nos Jours
978-1-144-29309-12010
Sermaye piyasası mevzuatı: Kanun, yönetmelikler, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat: 1.7.1994 tarihi itibariyle 978-975-7539-00-11994
Sözlüklü Türk Sağlık Mevzuatı: Tüm sağlık personel ve kurumlarını ilgilendiren hukuk kuralları: kanunlar, tüzükler, yönetmelikler 978-975-367-022-71996
Sözlüklü, uygulamalı-örnekli Türk milli eğitim mevzuatı 978-975-367-020-31995
Son değişikliklerle açıklamalı, notlu ceza ve yargılamada temel yasalar 978-975-7299-01-11994
Son on yılda vakıflar, 1980-1990 978-975-19-0263-41991
Susurluk Komisyonu tutanakları 978-975-343-165-11997
Tarihçeleri ve açıklamaları ile birlikte Türkiye'nin siyasal andlaşmaları 978-975-16-0184-11983
Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı 978-975-96096-5-81997
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı 978-975-17-0738-31990
Türkçe ve İngilizce metinleri ile birlikte Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 978-975-8034-06-21996
Türk Ceza Kanunu 978-975-347-000-11991
Türk Deniz Kuvvetleri =: Turkish Naval Forces 978-975-409-094-91997
Türkiye akarsularında sediment gözlemleri ve sediment taşınım miktarları =: Sediment data and sediment transport amount for surface waters in ... Genel Müdürlüğü) 978-975-7566-03-81987
Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki anlaşmalar, 1990-1992 978-975-512-141-31993
Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası özel hukuk sözleşmeleri 978-975-486-172-31991
Türkiye'nin uluslararası hukuk mevzuatı 978-975-591-052-91999
Türk maden hukuku ve yeraltı zenginlikleri mevzuatı 978-975-376-005-81990
Türk vergi mevzuatı 978-975-367-017-31994
Turizm 90 =: Tourism 90 978-975-7478-14-01991
Turizmde Ankara: : 14.10.1993, Ankara 978-975-7478-87-41993
Turizm istatistikleri bülteni =: Bulletin of tourism statistics 1991 978-975-7478-21-81992
Turkey
978-3-8331-2037-42006
Turkey: An Official Handbook 978-975-19-0242-91990
Turkiye 978-975-19-0633-51993
Turkiye akarsularinda su kalitesi gozlemleri =: Water quality data for surface waters in Turkey 978-975-7566-05-21989
Turkmenistan ulke raporu 978-975-95501-8-91993
Üniversite tarihi, üniversite ve fakültelerle ilgili kanun ve yönetmelikler 978-975-404-043-21987
VIII. Arkeometri Sonuclari Toplantisi: Ankara, 25-29 Mayis 1992 978-975-17-1150-21993
V. Vakif Haftasi 978-975-19-0087-61987
Yabanc¸ ziyaretçiler ve turizm geliri 1990 =: Foreign visitors and tourism receipts 1990 978-975-7478-15-71991
Yabanci ziyaretciler talep profili arastirmasi =: Resarch on demand profile of foreign visitors, 1993 978-975-7478-73-71994
Yasalardaki en son değişikliklerle Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat: Fihristli-uygulamalı-örnekli 978-975-8052-36-31996
Yasalardaki en son değişikliklerle fıkrı̂ ve sınaı̂ haklarla ilgili mevzuat 978-975-8052-39-41996
Yat istatistikleri bülteni 1990 =: Bulletin of yacht statistics 1990 978-975-7478-12-61991
Yükseköğretim mevzuatı 978-975-7711-21-61998

Adnan A Turkey · Aydın Vilâyeti (Turkey) · Aydın Vilâyeti (Turkey) · Aydn Vilayeti (Turkey) · Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Turkey) · Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Turkey) · Basbakanlk Osmanl Arsivi (Turkey) · Center of Excellence Defence Against Terrorism Ankara-Turkey · Center of Excellence Defence Against Terrorism Ankara-Turkey (COE-DAT) · Cumhuriyet Arşivi (Turkey) · Cumhuriyet Arşivi (Turkey) · Demokratik Cumhuriyet Program (Turkey) · Demokratik Cumhuriyet Programı (Turkey) · Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) · Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) · Devlet Istatistik Enstitusu (Turkey) · Devlet Planlama Teşkilatı (Turkey) · Devlet Planlama Teskilat (Turkey) · Devlet Planlama Teşkilatı (Turkey) · Douglas Sturkey · Economic and Social History Foundation of Turkey · Editors of Turkey and Turkey Hunting · Editors of Turkey Hunting · Environmental Foundation Of Turkey · Kütüphane (Ankara, Turkey) Mill · Marion F. Sturkey · Mill Kutuphane (Turkey) · Milli Kutuphane (Turkey) · Millı̂ Kütüphane (Turkey) · Millı̂ Kütüphane (Turkey) · Misinstry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey · National Wild Turkey Federation · O. Lee Sturkey · ozan-sagdc-ankara-turkey-belko-limited-sirketi · PTT Müzesi (Turkey) · PTT Muzesi (Turkey) · State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey · Stuart Gearld Turkey · TARAS · TARASCO · Tarek · Tarekh · TaRessa · Targ · Taric · Tarick · Tarihi Arastrmalar ve Dokumantasyon Merkezleri Kurma ve Gelistirme Vakf (Turkey) Basbakanlk Osmanl Arsivi (Turkey) · Tariq · Tarkay · Tarrasch · Tarrega · TARSIA · Taruishi · Taurus · Terasawa · Terc · Teresa · Terese · Teréz · Terras · Terres · Ters · Teruko · Terwiesch · Terzio · Theoharis · Theresa · Therese · Theroux · Theurich · Theworks · Thiroux · Thirsk · Thorez · Thors · Thrush · Thürk · Tirso · TIRUYOSHI · TIRUYOSKI · Torchio · Torgau · Torija · Torizzo · Torok · Torraca · Torres · Tourage · Towers · Tracey · TRACO · Tracqui · Tracy · Traig · Trask · Trax · TRC · Treas · Treece · Trees · TREGEA · TRESEI · Tresse · Tresso · Treweek · Treyz · TRIAS · Triche · Tricia · Trigg · Triggs · Trigo · Trish · Trisha · Trixa · Trocchi · TROCH · Trochia · Trochu · Trog · Troika · Trouche · Troyka · Truax · Truc · Trucco · TRUCK · Tuerck · Türk · Türke · Turck · Turcke · Turek · Turk · Turkey) 1996 : (1st : Kapur, S. · Turkey & Turkey Hunting Editors · Turkey) Askeri Müze (İstanbul · Turkey) Askeri Müze (İstanbul · Turkey) Askeri Muze (Istanbul · Turkey Hill Dairy · Turkey) International Symposium on Radiation Transfer 1997 (Kusadas · Turkey) Mill¸ Kütüphane (Ankara · Turkey) Mill¸ Kütüphane (Ankara · Turkey) NATO Advanced Research Workshop on Reliability and Safety Assessment of Dynamic Process Systems (1992 : Kus?adasi · Turkey) NATO Advanced Study Institute on Biomechanics of Active Movement and Deformation of Cells (1989 : Istanbul · Turkey: proceedings /System Dynamics Society · Turkey) Workshop on Citrus Pest Problems and Their Control in the Near East Region (1992 : Antalya · Tursi · Twerski · William Sturkey

Adalet Yayınevi · Adil Yayınevi · Alfa Basım Yayım Dağıtım · Alver Yayınları · Ankara Üniversitesi Basımevi · Beta Basım Yayım Dağıtım · Büro Form Mühendislik Madencilik Taahhüt ve Ticaret · Doruk Yayınları · FEY Vakfı · Genelkurmay Basım Evi · Inkilap Kitabevi · Kaynak Yayınları · Kazancı Kitap Ticaret · M.E.B · Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü · Mahalli İdareler Derneği · Nabu Press · Nobel Yayın Dağıtım · O. Kalkan · Scala Yayıncılık · Selvi Yayınları · Sermaye Piyasası Kurulu · Seçkin Yayınevi · T.C. Turizm Bakanlığı · Turhan Kitabevi · Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı · Tüze Yayıncılık · TİKA · Ullmann · Yasa Yayınları · Yavuz Dağıtım · Yetkin · Zülfikar Yayıncılık · Çağlayan Yayınevi · İHM

 

Turkington