M.E.B

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-975-11-0007-8Yıldız TuncerŞiirimizde İzmir (Öğretmen yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
1988978-975-11-0155-6Şiirimizde Ağrı: Antoloji (Öğretmen yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
1989978-975-11-0229-4Yusuf EkinciAhı̂lik ve meslek eğitimi (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0278-2M. Orhan OkayBatı medeniyeti karşısında Ahmed Midhat Efendi (Öğretmen kitapları dizisi [i.e. Araştırma-inceleme dizisi]) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0281-2Hikmet Yıldırım CelkanZiya Gökalp'in eğitim sosyolojisi (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0290-4Ferit Ragıp TuncorMillı̂ Eğitim Bakanlığı yayınları bibliyografyası, 1923-1985 (Bibliyografya dizisi) (Turkish Edition)
1988978-975-11-0303-1Atatürk ve eğitim: Fotoğraflar, belgeler, kronoloji (Turkish Edition)
1992978-975-11-0405-2Necati YağanHüsnü hat (Öğretmen yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0443-4M. Tayyib GökbilginKanunı̂ Sultan Süleyman (Biyografi dizisi) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0451-9Ahmet RasimOsmanlı tarihi: Seçmeler (Tarih dizisi) (Turkish Edition)
1990978-975-11-0565-3İbrahim MüteferrikaMilletlerin düzeninde ilmı̂ usüller =: Usû'ül-hikem fı̂ nizâm'il-ümem (Türk klasikleri) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0570-7Sezer OdabaşıoğluTekerleme mekerleme (Öğretmen yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
1991978-975-11-0576-9Zekâli KaplanDinı̂ musikı̂ (Öğretmen yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
1991978-975-11-0589-9Selçuk KantarçıoğluEğitimde masalın yeri (Öğretmen kitapları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0590-5Ahmet BeserekTürkçede cümle yapısı (Öğretmen kitapları dizisi) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0619-3Cevdet CengizMillı̂ Eğitim Bakanlığı bakanlık müfettişlerinin yetiştirilmesi ve teftişin geliştirilmesi (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0620-9Hayrani AltıntaşErzurumlu İbrahim Hakkı (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1993978-975-11-0621-6Sabri Özcan SanRuslar¸n Gümüshane Ilini isgâli (Mill¸ Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
1991978-975-11-0625-4Kemal GörmezŞehir ve insan (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0627-8Süleyman GüleroğluOrtopedik özürlü çocukların zeka bölümleri ile okul başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin bir araştırma (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0630-8Mehmet EkmekçiogluTrigonometri'nin tarihi gelisimi (Ögretmen Kitaplar¸ dizisi)
  ''978-975-11-0643-8Kıbrıs Türk şiiri (Öğretmen yazarlar) (Turkish Edition)
1997978-975-11-0644-5Lâmiı̂ ÇelebiLatı̂feler (İslâm klasikleri) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0647-6Şener ÖztopÖmer Bedrettin Uşaklı: Hayatı, sanatı, şiirleri ve makaleleri (Biyografi dizisi) (Turkish Edition)
1993978-975-11-0649-0Talât OnaySarı çiğdemler: Bütün şiirleri (Cağdaş yazarlar) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0651-3İsa KocakaplanAçıklamalı edebı̂ sanatlar (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
1992978-975-11-0658-2İsa KocakaplanCengiz Dağcı'nın dört romanı (Çağdaş yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0662-9Kemal TuranMesleki teknik eğitimin gelişmesi ve Mehmet Rüştü Uzel (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0671-1Halil MetinTürkiye'nin siyasi tarihinde Ermeniler ve Ermeni olayları (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0675-9Niyâzı̂Mansûr-nâme: Hallâc-ı Mansûr'un manzûm menâkıbnâmesi (Şark-İslâm klasikleri) (Turkish Edition)
1993978-975-11-0682-7Abdülkuddüs BingölGelenbevi'nin mantık anlayışı (Araştırma-inceleme) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0683-4Seyfettin AltaylıAzerbaycan Türkçesi sözlüğü (Sözlük dizisi)
1993978-975-11-0685-8Abdülkadir HayberHalide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin romanlarında nesil çatışmaları (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-0689-6Yazıcıoğlu MehmedMuhammediye (Araştırma inceleme dizisi)
1998978-975-11-0694-0Âmil ÇelebioğluEski Türk edebiyatı araştırmaları (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0695-7Nihat BoydaşTa'lık yazıya plastik değer açısından bir yaklaşım (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0696-4Âmil ÇelebioğluKanûnı̂ Sultan Süleyman devri Türk edebiyatı (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1993978-975-11-0702-2Za¸f¸Rumelili Za'¸f¸: Hayât¸, san'at¸, eserleri ve divân¸ndan seçmeler (Mill¸ Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
  ''978-975-11-0703-9Balkan harbinde kadınlarımızın konuşmaları (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0752-7Mehmet İnceMahmut Fuat: Hayatı, şahsiyeti, eserleri (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1994978-975-11-0758-9Beş büyük cebir bilgini (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1998978-975-11-0760-2Abdullah Salāḥaddīn-i Uşşāḳī (Salāḥi)'nin hayatı ve eserleri (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-0761-9Ahmet Talât OnayEski Türk Edebiyat¸nda mazmunlar ve izah¸ (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
1994978-975-11-0764-0Mevlânâ ile ilgili yazılardan seçmeler (Çağdaş yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0789-3Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık: Hayatı, sanatı ve eserlerinden seçmeler (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0796-1Yunus Emre ile ilgili makalelerden seçmeler (Çağdaş yazarlar dizisi) (Turkish Edition)
1995978-975-11-0797-8Bilâl KuspinarIbn Sîna'da bilgi teorisi (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
  ''978-975-11-0803-6Ahmed · Hakkulov, Ibrahim · Toplu, Erhan Sezai YeseviAhmet Yesevi (Hikmetleri)
1994978-975-11-0917-0H. Hüseyin DilâverTürkiye'de öğretmen yetiştirme ve istihdam şartları (Araştırma, inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1998978-975-11-0918-7Hasan KavrukEski Türk edebiyatında mensûr hikâyeler (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1995978-975-11-0923-1Türkce-Ingilizce ansiklopedik sözlük =: Turkish-English encyclopedic dictionary (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
  ''978-975-11-0942-2Lütfi GökerHarezmî (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
1995978-975-11-0945-3Örnekleriyle Türkçe sözlük (Eğitim dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0949-1Mehmet Nazmi ÖzalpRuşen Ferit Kam: Biyografi (Biyografi dizisi) (Turkish Edition)
1997978-975-11-0955-2Müştak BabaMüştâk Baba: Dı̂vân (İslâm klâsikleri dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0962-0Mustafa ÖzbalcıMehmet Rauf'un romanlarında şahıslar kadrosu (Türk edebiyat dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0967-5Yunus EmreYûnus Emre dı̂vânı (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0972-9NaciMuallim Nâci'nin şiirleri (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-0979-8Seref ÇakarTürk mûs¸kîsinde usûl (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
1996978-975-11-0984-2Ahmet UgurKemal Pasa-zade Ibn Kemal (Millî Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
  ''978-975-11-0987-3Nazım Dündar SayılanKore Harbinde Türklerle (Düşünce eserleri dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-0988-0Halûk İpektenDivan edebiyatında edebı̂ muhitler (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
1997978-975-11-1023-7Recaizade Mahmut EkremRecaı̂-zade M. Ekrem bütün eserleri (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1030-5NabiNābı̄ dı̄vānı (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1034-3Bedr-i DilşadBedr-i Dilşad'ın Murâd-nâmesi (Eğitim dizisi)
1995978-975-11-1037-4Refik TuranTürkiye Selçuklularında hükûmet mekanizması: Vezı̂r ve divân (Düşünce eserleri dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-1039-8TurkeyMillı̂ Eğitim Bakanlığı yayınları bibliyografyası, 1923-1993 (Eğitim dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-1044-2Şefika KurnazII. Meşrutiyet döneminde Türk kadını (Eğitim dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1054-1Hasan Avni YükselTürk İslâm tasavvuf geleneğinde rüya (Düşünce eserleri dizisi) (Turkish Edition)
1997978-975-11-1551-5Osman GündüzMeşrutiyet romanında yapı ve tema (Düşünce eserleri dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-11-1555-3Ahmed Hikmet MüftüoğluBı̂gâne durmayın âşinânıza: Müftüoğlu Ahmed Hikmet'in mektup, şiir ve günlükleri (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
1997978-975-11-1571-3Saadettin YıldızArif Nihat Asya'nın şiir dünyası (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1586-7Cengiz DağcıGenç Temuçin (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1603-1M. Hidayet VahapogluOsmanl¸'dan günümüze az¸nl¸k ve yabanc¸ okullar (Mill¸ Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
  ''978-975-11-1604-8Akgul YusufDede Korbut Destanlari
1997978-975-11-1608-6İshak EfendiŞeyhülislâm İshak Efendi hayâtı, eserleri ve divanının edisyon kritiği (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1610-9Meḥmed Esʻad EfendiŞeyhülislâm Esʼad Efendi ve divanın tenkitli metni (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
1998978-975-11-1662-8Nejat MuallimogluTurkish delights (Mill¸ Egitim Bakanl¸g¸ yay¸nlar¸)
2000978-975-11-1663-5Mehmet Nazmi ÖzalpTürk mûsikı̂si tarihi (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1686-4   ''Ömer Ferid Kam (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
1999978-975-11-1739-7Erdoğan BaşarMillı̂ eğitim bakanlıklarının eğitim faaliyetleri: 1960-1971 (Araştırma inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1750-2Metin Kayahan ÖzgülOsman Nevres: Hayâtı ve eserleri (Biyografi dizisi) (Turkish Edition)
2001978-975-11-1766-3Ahmet UgurOsmanli Siyaset - Nameleri
1998978-975-11-1772-4I. Türk Müzigi Sempozyumu, Bal¸kesir
2001978-975-11-1786-1Riza TevfikRiza Tevfik in Tekke ve Halk Edebiyati Ile Ilgili Makaleleri
2000978-975-11-1799-1Cemâl KurnazYesevı̂lik bilgisi (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1814-1Bilal KemikliSun'ullâh-ı Gaybı̂ dı̂vânı: Inceleme-metin (Divanlar dizisi) (Turkish Edition)
2000978-975-11-1819-6Sr IskitTurkiye de Nesriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakis
2001978-975-11-1942-1Ahmet UgurYavuz Sultan Selim in Siyasi ve Askeri Hayati
2000978-975-11-1944-5E. Ahmet TerzioğluTürk folkloru içinde: Halk oyunları oynayanların psiko-sosyal özellikleri ve oyunların şahsiyet gelişimine etkisi (Araştırma-inceleme dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1946-9Yusuf Sinan Ümmı̂Ümmı̂ Sinan divanı: Inceleme-metin (Divanlar dizisi)
  ''978-975-11-1950-6Emine AkyüzÇocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması: Ulusal ve uluslararası hukukta (İnsan hakları eğitim dizis) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-1956-8Abdürrahim ÖtkürAbdürrahim Ötkür'ün şiirleri: Inceleme, metin, aktarma (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
2001978-975-11-1964-3Ali Osman CoskunAbdulahad Nuri Divani
1966978-975-11-2032-8M. G. BraunOperation Atlantis
2002978-975-11-2049-6Mahmud Cevad Ibnu s -Seyh NafiMaarif-i Umumiye Nezareti Tarihce-i Teskilat ve Icraati
2000978-975-11-2050-2Cemâl KurnazBayburtlu Celâlı̂ ve şiir dünyası (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-11-2080-9   ''Ölümünün 50. yılında belgelerle Orhan Veli (Türk edebiyatı dizisi) (Turkish Edition)
2001978-975-11-2088-5Hasan Ed. by HavrukSeyhulislam Yahya Divani: Tenkitli Metin