Adil Yayınevi

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-975-7299-01-1TurkeySon değişikliklerle açıklamalı, notlu ceza ve yargılamada temel yasalar (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-02-8Belediye yargı kararları: Danıştay, Yargıtay (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-04-2TurkeyGerekçeli, notlu, içtihatlı 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve yönetmelikleri ile 07 Haziran 1994 tarihli tapu sicil tüzüğü (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-05-9Para piyasasıyla ilgili kanunlar (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-06-6Uygulamada ve öğretide asliye ceza davaları (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1994978-975-7299-07-3Ali Haydar KarahacıoğluOrtaklığın giderilmesi: Izale-i şüyu (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1995978-975-7299-08-0Ahmet GündelCeza mahkemelerince yargılanacak vergi suçları ve cezaları: En son değişiklikler ve uygulamalarla (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-7299-10-3Erhan GünayUygulamada adil muayene ve otopsi (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1995978-975-7299-11-0Osman KiperHukuk dâvalarında kanıtlar (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-12-7   ''Öğretide ve uygulamada muvazaa (mirasçıdan satış görünümüyle mal kaçırma), tenkis, mirasta geri verme, mirasta hakediş (istihkâk) ... (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-13-4Gıda maddelerine ilişkin suçlar ve gıda mevzuatı (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-7299-23-3Erdal Tercanİflâsın sözleşmelere etkisi (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-24-0Erhan GünayUygulamada c. savcıları ile ceza hakimlerinin görev ve yetkileri: Örnekli-içtihatlı soruşturma yöntemleri (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-28-8TurkeyBasın Yasası ve ilgili mevzuat (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-7299-32-5Ali Adnan KüçükbayarakAçıklamalı-içtihatlı özel ceza yasaları (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-34-9Hasan KöroğluHaksız tutuklama tazminatı (466 sayılı yasa): Açıklamalar ve içtihatlar, en son değişiklikler (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1997978-975-7299-43-1Mustafa KılıçoğluAkdı̂ ve kanunı̂ şuf'a davaları: Önalım: içtihatı birleştirme ve son Yargıtay kararları (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-49-3Erhan GünayUygulamalı ceza davalarında hüküm verme esasları ve başlıca bozma sebepleri: Ceza ve usul pratiği (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-58-5Ahmet TaşkınOrgan ve doku nakillerinde hekimin cezai sorumluluğu (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-62-2Bahadır KılınçAnayasa ve idare hukukunda yürütmenin durdurulması (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1998978-975-7299-81-3Ali İhsan ÖzuğurGerekçeli-açıklamalı-içtihatlı nafaka davaları: Kanunlar-milletler arası sözleşmeler tüzükler (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
1998978-975-7299-83-7Cengiz ApaydınTeoride ve uygulamada ceza hukuku ve adli tıp ac̨ısından kusur yeteneği (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-84-4Veli KafesT.C.K. öntasarıları ve içtihatlar ışığında hukukumuzda şartla salıverme ve uygulamadaki sorunlar: Teori-uygulama örnekli (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-85-1Haluk ÇolakTürk hukukunda suçüstü yargılaması (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-7299-88-2Yılmaz AlasuSeçim kanunları, seçim suçları, seçimle ilgili yasalar ve ceza hükümleri (Hukuk yayınları dizisi) (Turkish Edition)