İdarı̂ Yargılama Usulü Kanunu: Açıklamalı, içtihatlı, gerekçeli (Turkish Edition)

by Turkey

ISBN: 978-975-7534-09-9

ISBN-10: 975-7534-09-9

Alver Yayınları · 1993