Kazancı Kitap Ticaret

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1990978-975-376-000-3Turkeyİlmı̂ ve kazâı̂ içtihatlarla açıklamalı Borçlar Kanunu (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-002-7İlhan UlusanÖzellikle borçlar hukuku ve iş hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcu: Bundan doğan hukukı̂ sorumluluğu (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-003-4Abdülkadir ArpacıTürk Medeni Kanunu açısından müşterek mülkiyette yararlanma ve yönetim (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-005-8TurkeyTürk maden hukuku ve yeraltı zenginlikleri mevzuatı (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-006-5Gürsel ÖngörenTürk hukukunda idari dava açma süreleri (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1990978-975-376-008-9Halûk BozovalıTürk medenı̂ hukukunda bakım nafakaları: Mevzuattaki son değişikliklerle, öğretide ve uygulamada (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-009-6M. Naci ÜnverHukukumuzda yasa dışı yakalanan veya tutuklananlara tazminat verilmesi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-010-2Doğan SoyaslanYürütme organının suç ve ceza koyma yetkisi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-012-6Soysal ÖzenliUygulamada önalım (şuf'a) davaları (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-013-3Galip EsmerMevzuatımızda gayrimenkul hükümleri ve tapu sicili (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1990978-975-376-016-4Mehmet Kamil YıldırımMedeni usul hukukunda delillerin değerlendirilmesi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-017-1Saibe OktayTürk hukukunda tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların zamanaşımı ile kazanılması (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1991978-975-376-018-8Turkeyİlmı̂ ve kazâı̂ içtihatlarla açıklamalı Türk Medenı̂ Kanunu (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1990978-975-376-020-1Ercan AkyiğitTeori ve uygulama bakımından hizmet akdinin kesin hükümsüzlüğü ve iptal edilebilirliği (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-021-8M. Turgut ÖzÖğreti ve uygulamada sebepsiz zenginleşme: Borçlar Kanunu 61-66. maddelerine ilişkin içtihatlar ile (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1991978-975-376-026-3Mustafa Argun KöteliEvliliğin hukuki niteliği ve evlilik dışı beraberlikler (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-032-4Erdener YurtcanCeza yargılaması hukuku (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-033-1   ''Ceza yargılaması hukuku pratik çalışma ve sınava hazırlanma el kitabı (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1991978-975-376-034-8Mehmet AyanTıbbı̂ müdahalelerden doğan hukukı̂ sorumluluk (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1992978-975-376-035-5Bihterin Dinçkol1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-036-2Tankut Centelİş hukuku (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-037-9Nami BarlasPara borçlarının ifasında borçlunun temerrüdü ve bu temerrüt açısından düzenlenen genel sonuçlar (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-038-6Ümit KardaşHâkim bağımsızlığı açısından askeri mahkemelerin kuruluşu ve yetkileri (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-039-3Mehmet AkadTeori ve uygulamada sosyal güvenlik hakkı: Anayasa Mahkemesi-Yargıtay kararları, ilgili mevzuat (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1992978-975-376-040-9Şahin KurtEn son değişiklikleri ile uygulamada uyuşturucu madde suçları ve ilgili mevzuat (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-041-6Yeşim Gülekliİpoteğin taşınmaz ve alacak aşından kapsamı: Türk Medenı̂ Kanunu 766-790 maddelerine ilişkin içtihatlar ile (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-043-0Tankut CentelKısmi çalışma (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-044-7Ethem Sabâ ÖzmenTürk hukukunda paydaşlıktan çıkarma davası: (MK. M.626/a-M.626/b) (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-045-4Yasemin IşıktaçHukukun kaynağı olarak örf ve âdet hukuku (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1992978-975-376-047-8Nejat AdayTaşınmaz mülkiyetinin naklinde muvazaa: Konuya ilişkin Yargıtay kararları ile = Simulation (Scheingeschäft) bei der Grundstückübertragung (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-049-2Talat CanbolatTürk iş hukukunda asıl işveren-alt işveren ilişkileri (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-050-8Enver BozkurtDevletler hukuku bakımından Türkiye'nin sınır ilişkileri (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-051-5Kadriye BakırcıKamu iktisadi teşebbüsleride sözleşmeli personel sorunu (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-052-2Cemal KutayOsmanlıdan Cumhuriyete: Yüzyılımızda bir insanımız, Hüseyin Rauf Orbay, 1881-1964 (Tarih aydınlığı) (Turkish Edition)
1992978-975-376-055-3Cemal ŞanlıUluslararası sivil havacılık davalarında mahkemelerin yargı yetkisi ve uygulanacak hukuk (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-056-0Ferman DemirkolBağımsız yargının fonksiyonları (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1993978-975-376-059-1İlhan AkbulutGerekçeli Terörle Mücadele Kanunu ve açıklaması: (Anayasa Mahkemesi kararları ile) (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-069-0Turgut ÖzalDeğişim belgeleri, 1979-1992 (Turkish Edition)
  ''978-975-376-070-6Özgür Katip KayaArsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1992978-975-376-072-0Ömer TeomanYaşayan ticaret hukuku (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1993978-975-376-074-4Burhan KuzuOlağanüstü hal kavramı ve Türk anayasa hukukunda olağanüstü hal rejimi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1994978-975-376-082-9Doğan SoyaslanTeşebbüs suçu (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-084-3Y. Hakkı DoğanUygulamada ve teoride hazırlık soruşturmasında savunma: Savcılık, polis ve jandarmaca göz altına alınan sanığın hakları, avukatıyla görüşmesi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1994978-975-376-086-7Muzaffer CoşkunÖzel hukukta karşılıksız çek ve hamilin hakları: Ilgili mevzuat, Yargıtay kararları (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-088-1TurkeyEk ve değişiklikleri ile 1.3.1994'de Türk Ceza Kanunu: Türk Ceza Kanununda değişiklik yapan kanunlar: kavram fihristi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-089-8Cemal KutayBir "geri dönüş"ün mirâsı: Otuzbir Mart 85. yaşında: 1909-1994-? (Turkish Edition)
1995978-975-376-095-9Yılmaz ÖzgürMüşterek mülkiyetin sona ermesi: Izale-i şüyu: konuya ilişkin Yargıtay kararları ile (Kazancı hukuk kaynakları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-096-6Hayri R SevimayCumhuriyete girerken ekonomi: Osmanlı son dönem ekonomisi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-376-097-3Fatih Selami MahmutoğluKabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi ve düzene aykırılıklar hukukunda (idari ceza hukukunda) yaptırım rejimi (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1995978-975-376-098-0Hüsamettin KırmızıgülUygulamada ve teoride memurlar hakkında tahkikat ve muhakeme usulü (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1996978-975-376-107-9Ersan ŞenDevlet ve kitle iletişim araçları karşısında özel hayatın gizliliği ve korunması (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1997978-975-376-117-8Nevin Yurtman DemirAnonim ortaklıklar ve vergi hukuku yönünden iç kaynaklardan sermaye artırımı (Kazancı hukuk yayınları) (Turkish Edition)
1998978-975-376-133-8M. Egemen MalayKüçük dev adam'la son randevu (Turkish Edition)