Poland

titlemedia type ISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Acts of 26 October 1982 on treatment of minors, concerning procedure in relation to persons evading employment, on promotion of sobriety in the society and control of alcoholismPaperback 978-83-219-0263-01984
Administracja publiczna Rzeczypospolitej: Stan prawny na dzień 1 marca 1998 roku 978-83-86808-93-91998
Administracja: Wybór aktów prawnych do nauki prawa administracyjnego: stan prawny 1 październik 1996 978-83-906111-0-51996
Administracja: Wybór aktów prawnych do nauki prawa administracyjnego: stan prawny 1 października 1997 978-83-7206-005-11997
Archiwa: Przepisy prawne: stan prawny na dzień 30 czerwca 1997 r 978-83-86850-56-31997
Bankowość: Wybrane przepisy prawne: 978-83-85819-01-11993
Bezpieczeństwo i porządek publiczny: Teksty jednolite wraz indeksem rzeczowym 978-83-7110-048-21997
Civil code of the Polish People's RepublicPaperback 978-83-219-0101-51981
Code civil de la République Populaire de Pologne 978-83-219-0068-11980
Code de procédure administrative de la République populaire de Pologne 978-83-219-0190-91983
Code of commercial companies: Kodeks spólek handlowych / konsultacje prawne, Grzegorz E. Domański ... ; konsultacje językowe, John ... Renata Bem ...Hardcover 978-83-7333-018-42002
Code of criminal procedure of the Polish People's RepublicPaperback 978-83-219-0043-81979
Commercial business and trade laws
978-0-379-22504-41985
Cudzoziemcy: Podstawowe przepisy prawne: stan prawny na 10 grudnia 1997 r 978-83-86850-76-11998
Cudzoziemiec w Polsce: Podstawowe przepisy prawne: stan prawny na dzień 1 października 1994 r 978-83-85709-44-21994
Das polnische Verwaltungsverfahrensgesetzbuch: Vom 14 Juni 1960 978-83-04-02241-61987
Diariusz Sejmu Lubelskiego 1566 roku 978-83-04-00285-21980
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 978-83-211-1014-11989
Dzialalność gospodarcza: Podstawowe akty normatywne ze sfery publicznego prawa gospodarczego 978-83-85976-18-91995
Emerytury, Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikȯw i ich rodzin 978-83-202-0242-71983
Fundacje i stowarzyszenia: Teksty i objaśnienia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prowadzenia dzialalności gospodarczej 978-83-901995-2-81995
Gospodarka gruntami budowlanymi: Przepisy i objaśnienia, stan prawny na dzień 15 listopada 1991 r 978-83-219-0594-51992
Gospodarka: Wybór aktów prawnych do nauki prawa gospodarczego: stan prawny 1 marzec 1997 978-83-906111-4-31997
Gospodarowanie nieruchomościami państwowymi i komunalnymi: Wybór aktualnych tekstów prawnych: stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r 978-83-86262-51-91995
Gregg College Typing: Workguide for Lessons 1-60Paperback
978-0-07-038398-21989Ober · Hanson · Rossetti · Lloyd · Winger
Hipoteka i księgi wieczyste: Z komentarzem i wzorami pism: stan prawny na 1.01.1995 978-83-903302-0-41995
Historia Polski W LiczbachHardcover 978-83-7027-314-92006
Instrukcja kancelaryjna 978-83-7059-090-11994
Instrukcja ochrony informacji niejawnych 978-83-7187-291-42000
Instytucje ustrojowe: W orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego 978-83-906111-3-61996
Karta nauczyciela: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r 978-83-219-0166-41982
Kodeks celny i przepisy wykonawcze 978-83-7205-025-01998
Kodeks celny: Pelny skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r 978-83-87286-31-61997
Kodeks Celny: Przepisy Wykonawcze, Zwolnienia CelneHardcover 978-83-88847-25-72004
Kodeks celny wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-942-31997
Kodeks cywilny: Aktualny tekst, omówienie zmian, skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 31 lipca 1991 r 978-83-219-0595-21991
Kodeks cywilny: Aktualny tekst, omówienie zmian, skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 31 lipca 1993 r 978-83-219-0658-41993
Kodeks cywilny: Dla praktyków 978-83-87178-15-41998
Kodeks cywilny: Dla praktyków: zawiera najpelniejsze zestawienie aktów normatywnych dotyczących prawa cywilnego: stan prawny na dzień 7 maja 1997 r 978-83-87178-03-11997
Kodeks cywilny i inne teksty prawne 978-83-7110-935-51997
Kodeks cywilny i inne teksty prawne
978-3-406-37760-01993
Kodeks cywilny; Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Prawo prywatne międzynarodowe; Księgi wieczyste i hipoteka; Koszty ... wszystkie najnowsze zmiany 978-83-904908-5-41997
Kodeks cywilny ;: Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe: oraz przepisy o przeksztalceniu ... orzeczenia sądowe 978-83-87206-28-42001
Kodeks cywilny: Kodeks postępowania cywilnego: Kodeks rodzinny i opiekuńczy: teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-980-51999
Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne międzynarodowe: Stan prawny na dzień 1 lipca 1980 978-83-219-0066-71981
Kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, prawo prywatne ... na dzień 1 stycznia 1994 978-83-86093-05-21994
Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Księgi wieczyste i hipoteka ; Prawo prywatne międzynarodowe: Stan prawny na dzień 1 września 1995 r 978-83-85641-27-81995
Kodeks cywilny: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Ustawa o wlasności lokali ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Prawo prywatne ... prawny 15 kwietnia 1995 r 978-83-85330-64-61995
Kodeks cywilny: Komentarz 978-83-7110-109-01997
Kodeks cywilny po nowelizacji: Umowa leasingu, umowa agencyjna, umowa skladu 978-83-7187-431-42000
Kodeks Cywilny: Po Nowelizacji Z 2003 RokuHardcover 978-83-7334-184-52003
Kodeks cywilny: Prawo prywatne międzynarodowe: aktualny tekst, omówienie zmian, skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 1 czerwca 1995 r 978-83-219-0701-71995
Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczyHardcover 978-83-7266-050-32001
Kodeks cywilny: Stan prawny na dzień 1 lipca 1997 r 978-83-86124-00-81997
Kodeks cywilny: Stan prawny na dzień 31 października 1990 978-83-219-0439-91990
Kodeks cywilny: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece: Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Kodeks postępowania cywilnego: Prawo prywatne ... 1995 r 978-83-86093-20-51995
Kodeks cywilny: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece: Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Kodeks postępowania cywilnego: Prawo prywatne ... 1995 r 978-83-86093-77-91995
Kodeks cywilny ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne ... cywilny 978-83-7159-076-41996
Kodeks cywilny: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z komentarzem do zmian ustawodawczych w latach 1990-93 978-83-85709-10-71993
Kodeks cywilny wraz z ustawą o księgach wieczystych i hipotece: stan prawny na dzień 15 marca 1995 978-83-86145-10-21995
Kodeks cywilny: Wszystkie wersje nowelizowanych przepisoẃ ustawy: stan prawny, 4 stycznia 2001 r 978-83-7266-060-22001
Kodeks cywilny: Ze skorowidzem 978-83-86393-50-31997
Kodeks cywilny ze skorowidzem. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz Prawo prywatne międzynarodowe 978-83-86877-00-31996
Kodeks cywilny ze skorowidzem. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz Prawo prywatne międzynarodowe. ... wieczystych i hipotece 978-83-86877-60-71996
Kodeks cywilny ze skorowidzem. Prawo ksiąg wieczystych ; Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw ... na dzień 1 stycznia 1995 r 978-83-901526-6-01995
Kodeks cywilny, ze skorowidzem rzeczowym: Stan prawny na dzień 10 sierpnia 1994 r 978-83-219-0675-11994
Kodeks cywilny ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym opracowanym przez Michala Niedośpiala: Stan prawny na 16 grudnia 1999 r 978-83-87829-27-81999
Kodeks cywilny ze skorowidzem: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece: stan prawny na dzień 1 stycznia 1983 978-83-219-0219-71983
Kodeks cywilny z komentarzem 978-83-219-0065-01980
Kodeks cywilny z komentarzem: Stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r 978-83-219-0389-71989
Kodeks cywilny: Z krótkim komentarzem: praca zbiorowa 978-83-86212-11-81997
Kodeks cywilny z orzecznictwem: Stan prawny kodeksu cywilnego na dzień 6 marca 1995 r 978-83-86093-50-21995
Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe: Stan prawny na dzięń 10 grudnia 1985 r 978-83-219-0298-21986
Kodeks cywilny z suplementem: Stan prawny na dzień 1.01.1992 r 978-83-85099-64-21992
Kodeks drogowy: Akty podstawowe wedlug stanu prawnego na dzień 1 lipca 1981 r 978-83-219-0130-51981
Kodeks drogowy dla kierowców pojazdów samochodowych 978-83-206-1021-51992
Kodeks drogowy dla kierowców pojazdów samochodowych 978-83-206-1066-61992
Kodeks drogowy: Oraz znaki i sygnaly drogowe, rejestracja, ewidencja i oznaczanie pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne kierowców i inne: aktualny stan prawny 978-83-904908-3-01996
Kodeks drogowy: Przepisy podstawowe 978-83-206-1129-81994
Kodeks drogowy: Przepisy wykonawcze : stan prawny na 15 kwietnia 1994 r 978-83-86155-10-11994
Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach 978-83-86067-08-41998
Kodeks drogowy wraz z przepisami wykonawczymi 978-83-85864-02-81993
Kodeks handlowy 978-83-86981-28-11997
Kodeks handlowy 978-83-85626-45-91993
Kodeks handlowy i przepisy związkowe: Tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo: stan prawny na dzień 10 maja 1995 r 978-83-219-0696-61995
Kodeks handlowy: Komentarz, wybrane akty prawne 978-83-900338-8-41993
Kodeks handlowy: Prawo upadlościowe, prawo o postępowaniu ukladowym: przepisy, wprowadzenie, objaśnienia: stan prawny na dzień 30 listopada 1993 r 978-83-219-0662-11994
Kodeks handlowy: Prawo upadlościowe ; Prawo o postępowaniu ukladowym ; Ustawa o dzialalności gospodarczej ; Ustawa o spólkach z udzialem ... 5 października 1995 r 978-83-85330-71-41995
Kodeks handlowy: Prawo upadlościowe, prawo o postępowaniu ukladowym, ustawa o dzialalności gospodarczej, ustawa o spólkach z udzialem ... na dzień 15 stycznia 1995 r 978-83-85330-55-41995
Kodeks handlowy: Przepisy o spólkach i dzialalności gospodarczej: prawo upadlościowe: prawo o postępowaniu ukladowym 978-83-219-0549-51990
Kodeks handlowy: Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością: stan prawny na dzień 15 maja 1993 r 978-83-900993-1-61993
Kodeks handlowy: Stan prawny na 1 października 1990 978-83-900009-6-11990
Kodeks handlowy: Stan prawny na dzień 20 marca 1995 r 978-83-86124-11-41995
Kodeks handlowy: Tekst ujednolicony: stan prawny na dzień 2 lutego 1998 r 978-83-86262-60-11998
Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym: 1934-1996 978-83-7110-755-91997
Kodeks handlowy: Wybrane przepisy o spólkach, prawo upadlościowe, prawo o postępowaniu ukladowym 978-83-219-0514-31989
Kodeks handlowy z aktami wykonawczymi: Stan prawny na dzień 6 lutego 1996 r.: zbiór zawiera zmiany, które wchodzą w życie z dniem 24 kwietnia 1996 r 978-83-7159-003-01996
Kodeks handlowy z aktami wykonawczymi: Stan prawny na dzień 11 maja 1995 r 978-83-86093-48-91995
Kodeks handlowy ze skorowidzem, Prawo o postępowaniu ukladowym, Prawo upadlościowe oraz Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym, Rozporządzenie ... prawny na 5 listopada 1995 r 978-83-901759-3-51995
Kodeks handlowy z komentarzem, oraz zasady dzialania wszystkich podmiotów gospodarczych: Stan prawny na dzień 1 lutego 1995 978-83-86145-06-51995
Kodeks handlowy z komentarzem: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa handlowego: wzory dokumentów: stan prawny na dzień 1.02.1994 978-83-85731-02-31994
Kodeks handlowy z krótkim komentarzem: Wykaz aktów wykonawczych, wzory umów, pomocny skorowidz 978-83-87261-57-31998
Kodeks handlowy: Z podstawowym komentarzem. Prawo upadlościowe. Prawo o postępowaniu ukladowym 978-83-86212-20-01995
Kodeks karny: Dla praktyków: zawiera pelny i najbardziej aktualny zestaw pozakodeksowych przepisów karnych oraz skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 1 luty 1997 r 978-83-87178-01-71997
Kodeks karny i inne teksty prawne 978-83-01-11541-81994
Kodeks karny i inne teksty prawne: Teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-962-11998
Kodeks karny i kodeks karny wykonawczy: Ujednolicony stan prawny na dzień 1 września 1995 978-83-85641-29-21995
Kodeks karny ;: Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: konwencje międzynarodowe, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o świadku koronnym, ... z dziedziny prawa karnego 978-83-7266-020-62000
Kodeks karny; Kodeks postępowania karnego; Kodeks karny wykonawczy oraz przepisy wprowadzające: Najnowsze zmiany, wykaz wybranych ustaw z zakresu ... na dzień 1 stycznia 1996 r 978-83-86143-59-71996
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Oraz przepisy wprowadzające: stan prawny na dzień 1 stycznia 1981 r 978-83-219-0123-71981
Kodeks Karny: Kodeks Postepowania Karnego; Kodeks Karny Wykonawczy: Po Nowelizacjach Z 2003 RokuHardcover 978-83-7334-242-22003
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1996 r.: zbiór zawiera zmiany wchodzące w ... 1996 r 978-83-7159-010-81996
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r 978-83-87409-40-11998
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r 978-83-85651-33-81997
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 13 stycznia 1995 r 978-83-86093-42-71995
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 22 stycznia 1994 r 978-83-86093-08-31994
Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego: Kodeks karny wykonawczy: teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-981-21999
Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Ustawa karna skarbowa oraz Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 978-83-903655-5-81995
Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające, objaśnienia: Stan prawny na dzień 15 października 1995 r 978-83-904908-0-91995
Kodeks karny: Oraz ustawa o ochronie obrotu gospodarczego: stan prawny na dzień 1 września 1995 r 978-83-85575-20-71995
Kodeks karny oraz Ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej: Stan prawny na dzień 1 lipca 1985 r 978-83-219-0343-91985
Kodeks karny, oraz ważniejsze pozakodeksowe przepisy prawa karnego: Teksty ustaw, oraz wyciągów ustaw, ujednolicone 978-83-85651-01-71993
Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe: Stan prawny na dzień 10 lutego 1987 r 978-83-219-0350-71987
Kodeks karny po nowelizacjach z 2001 r 978-83-7334-056-52002
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy: Europejska Konwencja Praw Czlowieka ; Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ; przepisy ... z dnia 1 sierpnia 1994 r 978-83-85330-50-91993
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy ; Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, ustawa o ochronie ... zmian wprowadzonych 978-83-85330-62-21995
Kodeks karny: Postępowania karnego: karny wykonawczy: wchodzi w życie 1 stycznia 1988 r 978-83-86393-71-81997
Kodeks karny skarbowy: Skorowidz rzeczowy, przepisy wykonawcze i zwiazkowe, ustawa o kontroli skarbowej, inne akty prawne 978-83-87218-51-52000
Kodeks karny: Stan prawny na dzień 1 czerwca 1984 r 978-83-219-0231-91984
Kodeks karny: Stan prawny na dzién 1 września 1998 r 978-83-87673-20-81998
Kodeks karny: Stan prawny na dzień 15 lutego 1994 r 978-83-219-0670-61994
Kodeks karny: Stan prawny na dzień 15 marca 1991 r 978-83-219-0573-01991
Kodeks karny: Stan prawny na dzień 31 maja 1993 r 978-83-219-0646-11993
Kodeks karny ; Ustawa karna-skarbowa oraz pozakodeksowe przepisy prawa karnego: Teksty ustaw oraz wyciągów ustaw ujednolicone: stan prawny z ... dzień 20 listopada 1995 r 978-83-85651-17-81995
Kodeks karny. Ustawa karna skarbowa, oraz Ustawa o chronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1995 r 978-83-86145-14-01995
Kodeks karny ; Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego: Stan prawny na dzień 19 sierpnia 1995 r 978-83-902327-3-71995
Kodeks karny wykonawczy: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. 978-83-86702-96-11998
Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 września 1998 r 978-83-87673-21-51998
Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 10 czerwca 1984 r 978-83-219-0276-01984
Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1991 r 978-83-219-0575-41991
Kodeks karny wykonawczy z aktami wykonawczymi: Ze skorowidzem: stan prawny na dzień 10 marca 1999 r 978-83-7159-285-01999
Kodeks karny wykonawczy z orzecznictwem: Stan prawny kodeksu karnego wykonawczego 12 stycznia 1999 r 978-83-7159-168-61999
Kodeks karny z przepisami wprowadzającymi, pelny skorowidz rzeczowy: Stan prawny na dzień 25 października 1995 r 978-83-85148-51-71995
Kodeks morski: Konwencje międzynarodowe, wykaz aktów wykonawczych, pelny skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 1 września 1997 r 978-83-87286-29-31997
Kodeks morski z aktami wykonawczymi: Stan prawny na dzień 31 stycznia 1995 r 978-83-86093-44-11995
Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Krolestwa Polskiego, Kodeks Zobowiazan I Inne Przepisy Obowiazujace W Wojewodztwach CentralnychHardcover 978-83-7334-901-8
Kodeks podatkowy: Zbiór przepisów podatkowych: stan na dzień 31 stycznia 1995 r 978-83-85709-66-41995
Kodeks podatnika: Zbiór najnowszych przepisów: podatek od towarów i uslug , podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek gieldowy, podatek ... na dzień 10 maja 1995 r 978-83-86143-36-81995
Kodeks postępowania administracyjnego: I inne akty prawne 978-83-86393-54-11997
Kodeks postępowania administracyjnego: Naczelny Sa̧d Administracyjny: Postępowanie egzekucyjne w administracji: zbiór przepisów: stan prawny na dzień 1 września 1999 r 978-83-87829-26-11999
Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy: stan prawny na dzień 1 marca 1995 978-83-86145-11-91995
Kodeks postępowania administracyjnego: Stan prawny z uwzględnieniem zmian na dzień 1 października 1999 r 978-83-87503-23-91999
Kodeks postępowania administracyjnego: Trybunal Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, samorządowe kolegia odwolawcze, regionalne izby ... i formularzy, objaśnienia 978-83-87206-08-61998
Kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym: stan prawny na dzień 10 stycznia 1997 r 978-83-86124-05-31997
Kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym: stan prawny na dzień 15.IV.1980 r 978-83-219-0083-41980
Kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o naczelnym sądzie administracyjnym: stan prawny na dzień 15 kwietnia 1991 r 978-83-219-0576-11991
Kodeks postępowania administracyjnego ; Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ; Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ; akty ... 1995 r 978-83-86093-49-61995
Kodeks postępowania administracyjnego ;: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ; Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym: oraz ... na dzień 1 lipca 2000 r 978-83-87161-93-42000
Kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa o samorządowych kolegiach odwolawczych. Ustawa o ... ogólnej. Akty wykonawcze 978-83-85651-30-71997
Kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o zobowiązaniach podatkowych, ustawa o Naczelnym ... na dzień 1 stycznia 1995 r 978-83-85330-60-81995
Kodeks postępowania administracyjnego: Wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-432-91999
Kodeks postępowania administracyjnego ze skorowidzem. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: Stan prawny na 15 marca 1995 978-83-901759-7-31995
Kodeks Postepowania Administracyjnego Z OrzecznictwemHardcover 978-83-7187-875-62003
Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego: Stan prawny na dzień 30 czerwca 1995 r 978-83-219-0686-71995
Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi i związkowymi: Stan prawny na dzień 1 marca 1995 r 978-83-85641-19-31995
Kodeks postępowania cywilnego 978-83-7266-038-12000
Kodeks postępowania cywilnego 978-83-85330-42-41994
Kodeks postępowania cywilnego 978-83-85626-29-91993
Kodeks postępowania cywilnego: Dla praktyków 978-83-87178-17-81998
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne 978-83-7110-944-71998
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne 978-83-7110-037-61996
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawnePaperback
978-3-406-37759-41993
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne 978-83-01-11378-01993
Kodeks postępowania cywilnego: Komentarz 978-83-7110-108-31996
Kodeks postępowania cywilnego: Oraz wybrane przepisy wykonawcze: stan prawny na dzień 15 kwietnia 1995 978-83-86145-03-41995
Kodeks postępowania cywilnego: Stan prawny na dzień 1 lutego 1998 r 978-83-87409-75-31998
Kodeks postępowania cywilnego: Stan prawny na dzień 15 stycznia 1997 r 978-83-85148-88-31997
Kodeks postępowania cywilnego: Stan prawny na dzień 20 kwietnia 1997 r 978-83-86124-13-81997
Kodeks postępowania cywilnego: Stan prawny na dzień 31 października 1990 r 978-83-219-0570-91990
Kodeks postępowania cywilnego: Tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo: stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r.: orzecznictwo i piśmiennictwo z okresu od 1930 r. do 1 sierpnia 1997 r 978-83-219-0744-41998
Kodeks postępowania cywilnego: Ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r 978-83-85641-18-61995
Kodeks postępowania cywilnego: Wedlug stanu prawnego na dzień 1 lipca 1986 r 978-83-219-0193-01986
Kodeks postępowania cywilnego: Wraz z przepisami wprowadzającymi oraz skorowidzem rzeczowym: stan prawny na dzień 10 czerwca 1994 r 978-83-901906-0-01994
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem: Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego: stan prawny na 20 marca 1995 978-83-901759-8-01995
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem: Stan prawny na dzień 15 lutego 1995 r 978-83-219-0690-41995
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem: Stan prawny na dzień 31 sierpnia 1993 r 978-83-219-0659-11993
Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem: Stan prawny kodeksu postępowania cywilnego na dzień 7 kwietnia 1995 r 978-83-86093-55-71995
Kodeks postępowania karnego: Orzecznictwo, piśmiennictwo 978-83-88551-08-62000
Kodeks postępowania karnego: Stan prawny na dzień 1 września 1998 r 978-83-87673-22-21998
Kodeks postępowania karnego: Stan prawny na dzień 15 lutego 1995 r 978-83-219-0692-81995
Kodeks postępowania karnego: Stan prawny na dzień 30 czerwca 1993 r 978-83-219-0654-61993
Kodeks postępowania karnego: Ustawa o świadku koronnym 978-83-86702-95-41998
Kodeks postępowania karnego: Wchodzi w życie 1 stycznia 1998 r 978-83-86393-73-21997
Kodeks postępowania karnego wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-433-61999
Kodeks postępowania karnego z komentarzem 978-83-7159-080-11996
Kodeks postępowania karnego z komentarzem 978-83-901906-2-41995
Kodeks postępowania karnego z przepisami wykonawczymi i ważniejszymi związkowymi: Stan prawny na dzień 1 marca 1995 r 978-83-85641-21-61995
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: Stan prawny na dzień 31 lipca 1991 r 978-83-219-0591-41991
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: Stan prawny na dzień 31 marca 1992 r 978-83-219-0616-41992
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z komentarzem: Stan prawny na 1 sierpnia 1992 978-83-85476-16-01992
Kodeks pracy 978-83-900401-5-81996
Kodeks pracy 978-83-86155-09-51995
Kodeks pracy i inne teksty prawnePaperback
978-3-406-37758-71993
Kodeks pracy i inne teksty prawne: Teksty jednolite z indeksem rzeczowym 978-83-7110-027-71995
Kodeks pracy: Komentarz 978-83-86605-27-91997
Kodeks pracy: Najnowsze zmiany, objaśnienia, wybrane ustawy, przepisy wykonawcze i związkowe-wykaz, skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 16 sierpnia 1995 r 978-83-86143-39-91995
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe: Stan prawny na dzień 1 września 1989 r 978-83-219-0418-41989
Kodeks pracy: Po nowelizacji komentarz 978-83-86605-13-21996
Kodeks pracy: Przepisy wykonawcze i związkowe, komentarz, orzecznictwo Sądu Najwyższego: wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1995 r 978-83-901526-0-81995
Kodeks pracy: Przepisy wykonawcze, objaśnienia, komentarz 978-83-85966-07-41995
Kodeks pracy: Przepisy wykonawcze, stan prawny na dzień 10 luty 1994 978-83-86212-04-01994
Kodeks pracy: Redakcja naukowa 978-83-85626-71-81993
Kodeks pracy: Stan prawny listopad 1995 r 978-83-86080-51-91995
Kodeks pracy: Stan prawny na dzień 10 kwietnia 1997 r 978-83-86124-06-01997
Kodeks pracy: Stan prawny na dzień 25 marca 1995 roku 978-83-902811-1-71995
Kodeks pracy: Stan prawny pażdziernik 1998 978-83-87178-24-61998
Kodeks pracy: Ustawy zwiąkowe, wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, wzory pism w sprawach ze stosunku pracy: stan prawny na 30.04.1997 r 978-83-86939-07-71997
Kodeks pracy: Ustawy związane z kodeksem pracy: wzory pism w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: przepisy wykonawcze: stan prawny na dzień 26 sierpnia 1994 r 978-83-85330-48-61994
Kodeks pracy: Ustawy związane z kodeksem pracy: wzory pism w sprawach związanych z kodeksem pracy: przepisy wykonawcze: stan prawny Dziennik ... z dnia 13 stycznia 1995 roku 978-83-85330-61-51995
Kodeks pracy: Wedlug jednolitego tekstu z23 grudnia 1997 r.: z komentarzem 978-83-219-0756-71998
Kodeks pracy z aktami wykonawczymi: Stan prawny na dzień 6 stycznia 1995 r 978-83-86093-38-01995
Kodeks pracy z aktami związkowymi: Stan prawny na dzień 22 stycznia 1994 978-83-86093-02-11994
Kodeks pracy z komentarzem: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1994 r 978-83-86145-01-01994
Kodeks pracy z orgraniczonym komentarzem: Tekst jednolity Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. uwzględniający Ustawę z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ... o zmianie niektórych ustaw 978-83-86080-91-51996
Kodeks Pracy: Z Wprowadzeniem Do Zmian Obowiazujacych Od Dnia 1 Stycznia 2004 R.Hardcover 978-83-7187-932-62004
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczącze rodziny: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r 978-83-86605-46-01999
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Oraz prawo o aktach stanu cywilnego i prawo prywatne międzynarodowe: teksty ujednolicone z uwzględnieniem zmian ... ustaw (DZ.U. Nr 83, poz 417 978-83-903822-1-01995
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Pelny skorowidz rzeczowy: stan prawny na dzień 1 sierpnia 1997 r 978-83-87286-24-81997
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Stan prawny 20 marca 1995 r 978-83-86124-07-71995
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 1995 r 978-83-900038-5-61995
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Stan prawny na dzień 10 lutego 1997 r 978-83-86834-36-51997
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Tekst aktu normatywnego i zbiór aktualnego orzecznictwa: stan prawny na dzień 20 marca 1993 r 978-83-85634-50-81993
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Ze skorowidzem 978-83-86393-48-01997
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym opracowanym przez Michala Niedośpiala: Stan prawny na 16 grudnia 1999 r 978-83-87829-28-51999
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ze skorowidzem: Stan prawny na dzień 29 stycznia 1997 r 978-83-7159-114-31997
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem 978-83-219-0641-61993
Kodeks spoĺek handlowych 978-83-7183-179-9
Kodeks spólek handlowych: Wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-913-32000
Kodeks spólek handlowych z przepisami okolokodeksowymi 978-83-88296-87-12001
Kodeks spoĺek handlowych: Z urzędowym uzasadnieniem projektu ustawy i skorowidzemHardcover 978-83-88551-74-12001
Kodeks Wyborczy: Stan Prawny Na 1 Maja 2012 Roku   " 978-83-7806-258-52012
Kodeks wydawcy: Stan prawny na 10 kwietnia 1997 r 978-83-86393-62-61997
Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń: Stan prawny na dzień 1 lipca 1988 r 978-83-219-0442-91988
Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1986 r 978-83-219-0348-41986
Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń: Stan prawny na dzień 22 stycznia 1994 r 978-83-86093-07-61994
Kodeks wykroczeń; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń: Stan prawny na dzień 26 kwietnia 1995 r 978-83-86093-43-41995
Kodeks wykroczeń oraz przepisy wprowadzające: Stan prawny na dzień 31.III.1981 r 978-83-219-0126-81981
Kodeks wykroczeń: Oraz ustawy szczególne zawierające przepisy dotyczące wykroczeń: stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r 978-83-219-0743-71999
Kodeks wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, przepisy wykonawcze i związkowe: Stan ... od dnia 26 listopada 1995 r 978-83-85330-74-51995
Kodeks wykroczeń: Stan prawny na dzień 1 marca 1993 r 978-83-219-0642-31993
Kodeks wykroczeń: Stan prawny na dzień 10 marca 1992 r 978-83-219-0615-71992
Kodeks wykroczeń: Stan prawny na dzień 15 lutego 1995 r 978-83-219-0666-91995
Kodeks wykroczeń: Stan prawny na dzień 24 marca 1997 r 978-83-87286-07-11997
Kodeks wykroczeń: Ustawa o ustroju kolegiów i inne teksty prawnePaperback
978-3-406-38424-01994
Kodeks wykroczeń: Ze skorowidzem: stan prawny na dzień 26 sierpnia 1999 r 978-83-7159-310-91999
Kodeks wykroczeń z komentarzem: Stan prawny na 1 sierpnia 1992 r 978-83-85476-15-31992
Kolejnictwo W Polskich Przygotowaniach Obronnych I Kampanii WrzeasniowejHardcover 978-83-927234-6-22011
Konfederacja warszawska 1573 roku: Wielka karta polskiej tolerancji 978-83-211-0033-31980
Konstytucja i podstawowe akty prawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-901759-0-41994
Konstytucja i podstawowe akty prawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej: Stan prawny na dzień 20 września 1995 r 978-83-903655-6-51995
Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Wybór aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego 978-83-05-12021-01988
Konstytucja: Projekt 978-83-7059-013-01992
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-7059-307-01997
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-87218-25-61997
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Stan prawny na dzień 1 września 1997 r 978-83-85575-52-81997
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Wybór źródel 978-83-85575-16-01995
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Wybór źródel: stan prawny na dzień 1 grudnia 1992 r 978-83-85575-04-71992
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Z dnia 2 kwietnia 1997 r.: tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe w trzecim czytaniu, który zostanie ... 25 maja 1997 r 978-83-7110-937-91997
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Z komentarzem 978-83-901519-5-31997
Konstytucja: Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego: stan prawny 17 październik 1997 978-83-7206-002-01997
Konstytucje polskie 1918-1998 978-83-7151-293-31999
Konstytucje Polski: Nowy podzial administracyjny kraju 978-83-87490-50-81998
Koszty i oplaty sądowe, adwokackie, komornicze, notarialne, skarbowe: Stan prawny na 1 czerwca 1995 978-83-901759-9-71995
Koszty procesu: Przepisy związkowe, taksa za czynności komorników, taksa notarialna, oplata skarbowa, orzecznictwo: stan prawny na dzień 1 marca 1993 978-83-85626-51-01993
Koszty procesu: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 r 978-83-7159-078-81996
Krakowski Okreg Armii Krajowej W DokumentachHardcover 978-83-909631-1-22003
Krakowski Okreg Armii Krajowej W Dokumentach:   " 978-83-918836-1-72003
Księgi wieczyste i hipoteka: Zbior przepisów: stan prawny na dzień 9 marca 1995 r 978-83-86093-53-31995
Lekarz a świadczenia z ubezpieczenia spolecznego: Przepisy: zasilek charobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasilek macierzyński, zasilek ... wychowawczy, dokumentacja 978-83-902223-0-11994
Le Mac: La toute première foisBroché 978-2-7440-0169-71996R Stephen
Lotnicza mapa Polski--ICAO: 1:500 000 978-83-86339-95-21995
Mala konstytucja, czyli, Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r: O wzajemnych stosunkach między wladzą ustawodawczą i wykonawczą ... Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-85634-25-61992
Mala konstytucja: Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między wladzą ustawodawczą i wykonawczą ... prawny 2 października 1995 978-83-903846-0-31995
Materialy pomocnicze do nauczania prawa bankowego (systemu pieniężno-kredytowego) 978-83-233-0050-21985
Materialy sejmowe 978-83-7059-092-51994
Naczelny Sąd Administracyjny: Zbiór przepisów: wedlug stanu prawnego na dzień 1.VII. 1983 r 978-83-219-0234-01983
Najnowsze źródla do nauki prawa konstytucyjnego: Zbiór aktów normatywnych 978-83-85634-15-71992
Najwyższe organy sądowe 978-83-85626-31-21993
National environmental policy of Poland 978-83-85015-99-41991
Nowe emerytury i renty pracownicze: Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 978-83-219-0239-51983
Nowe paszporty: Ustawa i rozporządzenia 978-83-85272-02-11991
Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym 978-83-86212-24-8
Nowe prawo dewizowe i przepisy wykonawcze: Stan prawny na dzień 10 czerwca 1990 r 978-83-219-0531-01990
Nowe prawo lokalowe: Stan prawny na dzień 10 marca 1995 r 978-83-86124-09-11995
Nowe prawo samorządu terytorialnego: Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r 978-83-7187-172-61999
Nowe przepisy o dzialalności gospodarczej 978-83-219-0515-01989
Nowe spóldzielcze prawo mieszkaniowe: Przepisy, orzecznictwo, objaśnienia: stan prawny na 1 stycznia 1995 r 978-83-85393-38-21995
Nowe spóldzielcze prawo mieszkaniowe: Stan prawny na dzień 10 lutego 1995 r 978-83-86124-08-41995
Nowy kodeks karny i przepisy wprowadzające: Ustawy z 1997 r. z komentarzem: stan prawny na dzień 30 października 1997 978-83-7059-338-41997
Nowy kodeks karny wykonawczy: Ustawa z 1997 r. z komentarzem: stan prawny na dzień 30 października 1997 978-83-7059-339-11997
Nowy kodeks postępowania karnego i przepisy wprowadzające: Ustawy z 1997 r. z komentarzem: stan prawny na dzień 30 października 1997 978-83-7059-340-71997
Nowy kodeks pracy: Tekst ujednolicony z komentarzem: wszelkie prawa zastrzeżone 978-83-85429-89-01996
Ochrona informacji niejawnych: Ochrona danych osobowych: zbiór przepisów: stan prawny na dzień 1 lutego 2000 r 978-83-87829-35-32000
Ochrona przeciwpożarowa: Stan prawny-15 wrzesień 1995 r 978-83-86155-12-51995
Ochrona przeciwpożarowa, z bieżącą aktualizacją i komentarzem: Stan prawny-1 lutego 1997 r 978-83-86155-26-21997
Ochrona środowiska: Stan prawny 1 lutego 1996 r 978-83-86155-14-91996
Ochrona środowiska w Polsce 978-83-85718-76-51996
Ochrona środowiska: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 28 czerwca 1994 r 978-83-86093-12-01994
Ochrona zwierząt: Przepisy, piśmiennictwo 978-83-87829-13-11999
Odprawy celne czasowe: Stan prawny na dzień 20.01.1994 r 978-83-900833-3-91994
Oplaty sądowe, koszty postępowania sądowego, oplata skarbowa: Stan prawny na dzień 10 stycznia 1996 r 978-83-219-0707-91996
Oplaty za czynności notarialne, skarbowe, cywilne, sądowe, adwokackie, paszportowe, transportowe, lokalne, ochrony środowiska, uzyskanie koncesji i ... na dzień 15.02.1994 r 978-83-85660-06-41994
Ordynacja podatkowa: Wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-425-11999
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ; Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 978-83-7059-004-81991
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 rokuHardcover 978-83-7285-047-82001
Organizacja i finansowanie ubezpieczeń spolecznych: Zbiór przepisów z objaśnieniami, stan prawny na dzień 15 kwietnia 1992 r 978-83-85099-19-21992
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administrcyjnego w sprawach podatkowych 978-83-85429-70-81995
Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu procesu karnego opublikowane w latach 1980-1984 978-83-229-0309-41989
O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej: Sprawozdanie Komisji i wniosek mniejszości, wraz z ekspertyzami i opiniami historykówPaperback 978-83-7059-345-21997
Papiery wartościowe: Weksel, czek, obligacja, akcja, konosament, gry losowe i totalizatory: obrót papierami wartościowymi: zbiór przepisów, ... 1992 r 978-83-208-0881-01992
Podatek dochodowy od osób fizycznych: Przepisy i komentarz: stan prawny na dzień 30 kwietnia 1993 r 978-83-219-0637-91993
Podatek dochodowy od osób fizycznych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 978-83-86262-22-91995
Podatek dochodowy od osób fizycznych w roku '97: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 978-83-86981-15-11997
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych: Wedlug stanu prawnego na dzień 1 lutego 1996 r 978-83-86514-12-01996
Podatek Dochodowy Od Osob Prawnych, Rok 2007: KomentarzHardcover 978-83-7483-541-12007
Podatek od towarów i uslug oraz podatek akcyzowy: Przepisy i komentarz: stan prawny na dzień 30 kwietnia 1993 978-83-219-0644-71993
Podatek od towarów i uslug oraz podatek akcyzowy: Ujednolicony tekst ustawy z dnia 8 stycznia 1993, wedlug stanu prawnego na dzień 20 lutego 1994 r 978-83-7059-097-01994
Podatki'97: Akty prawne, orzecznictwo, piśmiennictwo: stan prawny na dzień 12 marca 1997 r.: zbiór zawiera opublikowane zmiany, które wejdą w ... 1997 r. i 1 stycznia 1998 r 978-83-7159-124-21997
Podatki '99: Aktualne teksty ustaw wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-961-41999
Podatki, finanse i budżet gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego: Uaktualniony zbiór przepisów i orzeczeń sądowych wedlug stanu ... 1994 r 978-83-901248-3-41994
Podatki i oplaty lokalne: Przepisy, orzecznictwo, komentarz: stan prawny na dzień 15 lutego 1993 r 978-83-219-0640-91993
Podatki samorządowe: Przepisy i komentarz: stan prawny na dzień 31 marca 1995 r 978-83-219-0693-51995
Podmioty gospodarcze 1994: Zbiór przepisów prawa gospodarczego: stan prawny na 15 pazdziernika 1994 r 978-83-85210-22-11994
Podstawowe wzory pism procesowych w sprawach cywilnych 978-83-85099-97-01993
Podstawowe źródla do nauki polskiego prawa konstytucyjnego 978-83-86137-01-51993
Podstawy prawne dzialności gospodarczej: Materialy źródlowe 978-83-85718-80-21994
Policja: Podstawowe przepisy prawne 978-83-85709-86-21996
Polish constitutional law: The constitution and selected statutory materials 978-83-909381-1-02000
Polish Customs Code: Bilingual edition, Polish-English 978-83-7110-882-21998
Polish Labour Code: Bilingual Edition Polish-EnglishHardcover 978-83-7387-505-02004
Polish Labour Code: Bilingual Edition Polish-English   " 978-83-7387-067-32003
Polish taxation and customs duties 1993: The law is stated as at 1 January 1993 978-83-85430-02-51993
Polska Klasyfikacja DziaalnosciHardcover 978-83-87829-47-62001Robert Kupisz
Polska-NATO: Traktaty, gwarancje, zobowiązania 978-83-11-08957-01999
Polska-Rosja: Traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej wspólpracy, podpisany przez prezydentów Lecha Walęsę i Borysa Jelcyna dnia 22 maja 1992 w Moskwie oraz inne dokumenty 978-83-900376-5-31992
Polska Sztuka Wspolczesna Z Kolekcji Muzeum Narodowego W Krakowie =: Contemporary Polish Art in the Collection of the National Museum in KrakowHardcover 978-83-7581-072-12011
Polska W Organizacjach Minedzynarodowych: Informator   " 978-83-7452-054-62011
Polskie instytucje finansowe: W świetle nowego prawa 978-83-87261-44-31998
Polskie prawo farmaceutyczne: Zbiór przepisów prawnych, wedlug stanu na dzień 31 października 1994 roku 978-83-900887-5-41995
Polskie prawo konstytucyjne: Akty normatywne 978-83-85819-09-71994
Polskie ustawodawstwo transplantacyjne: Zbiór przepisów 978-83-7211-083-11999
Polskie ustawy: Zbiór przepisów prawa prywatnego, gospodarczego, karnego i sądowego 978-83-01-11627-91994
Polski kodeks handlowy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r. = The Polish commercial codePaperback 978-83-87286-82-81999
Pomor W "Raju Bolszewickim": God Na Ukrainie W Latach 1932-1933 W Swietle Polskich Dokumentow Dyplomatycznych I Dokumentow WywiaduHardcover 978-83-7441-962-82008
Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji: Zbiór przepisów, wzory decyzji, postanowień i pism: stan prawny na dzień 30 czerwca 1991 r 978-83-85210-07-81991
Postępowanie cywilne: Dla praktyków: stan prawny wrzesień 1998 978-83-87178-18-51998
Postępowanie karne: Zbiór przepisów, orzecznictwo i literaturaHardcover 978-83-86605-94-12002
Postepowanie Przyspieszone: Zbior Przepisow Z Wprowadzeniem Wincentego GrzeszczykaPaperback 978-83-7334-759-5
Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem: Aktualne: stan prawny na 1 sierpnia 1992 978-83-85476-41-21992
Pracownicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe: Zbiór przepisów z objaśnieniami, lipiec 1992 978-83-85626-00-81992
Prawo administracyjne: Zbiór przepisów 978-83-7110-615-61997
Prawo autorskie i prawa pokrewne, oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o glównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i ... na dzień 20.05.1994 r 978-83-85660-08-81994
Prawo autorskie i prawa pokrewne: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1994 r 978-83-219-0677-51994
Prawo autorskie i prawa pokrewne: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., wedlug stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r 978-83-7059-099-41994
Prawo Autorskie I Prawa Pokrewne: Zarys WykaduPaperback 978-83-60186-34-3
Prawo autorskie: Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodoweHardcover 978-83-7284-402-62002
Prawo autorskie: Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe 978-83-87286-26-21997
Prawo bankowe i inne teksty prawne 978-83-7110-035-21995
Prawo bilansowe: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 12 kwietnia 1995 r 978-83-86093-56-41995
Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna 978-83-904390-1-31995
Prawo budowlane i inne akty prawne: Stan prawny na 30 maja 1998 r 978-83-7211-022-01998
Prawo budowlane i inne teksty prawne: Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Wojciecha Szwajdlera 978-83-7110-936-21998
Prawo Budowlane - : KomentarzPaperback 978-83-7483-006-5
Prawo budowlane: O zagospodarowaniu przestrzennym: komplet aktów prawnych, komentarz i objaśnienia: stan prawny na dzień 1 października 1998 r 978-83-87206-11-61998
Prawo Budowlane: Po Nowelizacji Z Dnia 27 Marca 2003 R. Z Wprowadzeniem: Ustawa Z Dnia 27 Marca 2003 R. O Planowaniu I ZagospodarowaniuHardcover 978-83-7187-852-72003
Prawo budowlane: Stan prawny 1 lutego 1996 r 978-83-86155-15-61996
Prawo budowlane: Wademekum aktualnych przepisów budowlanych 978-83-86080-26-71995
Prawo budżetowe: Zbiór przepisów z objaśnieniami: redakcja naukowa 978-83-85626-75-61993
Prawo celne: Przepisy wykonawcze i związkowe: stan prawny na dzień 05.12.1993 r 978-83-85330-33-21993
Prawo celne: Tekst jednolity i akty wykonawcze, wraz z wykazem towarów objętych koncesją handlu zagranicznego i wykazem urzędów celnych: stan prawny na dzień 10.02.1995 978-83-86034-08-61995
Prawo celne: Zbiór orzeczeń tk i nsa za lata 1988-1994 978-83-85330-63-91995
Prawo dewizowe 978-83-904113-6-11997
Prawo dla aptekarzy i farmaceutów: Zbiór aktualnych przepisów prawnych wraz z orzecznictwem, podręcznym komentarzem i indeksem rzeczowym: stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 978-83-907264-0-31997
Prawo dla lekarzy: Zbiór aktualnych przepisów prawnych z indeksem rzeczowym: stan prawny na dzień 1 maja 1997 978-83-907264-2-71997
Prawo dla pielęgniarek i polożnych: Stan prawny na dzień 1 listopada 1997 978-83-907264-6-51997
Prawo dzialalności gospodarczej: Ustawa o dzialalności gospodarczej ; Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym: przepisy wprowadzające 978-83-87056-23-02000
Prawo finansowe: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 1 września 1996 r 978-83-85641-38-41996
Prawo geodezyjne 978-83-87178-28-41998
Prawo geologiczne i górnicze: Akty wykonawcze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów 978-83-902609-3-81994
Prawo geologiczne i górnicze. Prawo wodne. Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu środowiska. Prawo budowlane: Stan prawny na 15 marca 1995 r 978-83-86155-08-81995
Prawo geologiczne i górnicze. Prawo wodne. Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu środowiska: Stan prawny na 5 marca 1994 r 978-83-86155-05-71994
Prawo gieldowe: Stan prawny na dzień 15 sierpnia 1996 r 978-83-85575-34-41996
Prawo gospodarcze i handlowe: Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-718-42000
Prawo Internetu: Teksty Jednolite Wraz Z Wprowadzeniem Dr. Przemysawa Polanskiego Oraz Z Indeksem RzeczowymPaperback 978-83-255-0096-2
Prawo konkurencji: Teksty jednolite z indeksem rzeczowymHardcover
978-3-406-39099-91995
Prawo konstytucyjne i administracyjne: Podstawowe akty normatywne 978-83-86137-34-31996
Prawo konstytucyjne i administracyjne: Podstawowe akty normatywne 978-83-86137-19-01995
Prawo konstytucyjne: Materialy do studiowania 978-83-85524-17-51995
Prawo Konstytucyjne RP: Źródla 978-83-908726-1-21999
Prawo konstytucyjne: Stan prawny na dzień 10 września 1998 r. ; zbiór zawiera opublikowane zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 1999 r 978-83-7159-246-11998
Prawo konsularne: Wybór źródel: stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 978-83-87367-84-82000
Prawo lokalowe i ważniejsze przepisy wykonawcze: Stan prawny na dzień 15 października 1989 r 978-83-219-0479-51989
Prawo lokalowe: Najnowsze przepisy o najmie i wlasności lokali oraz zasadach przekazywania budynków mieszkalnych 978-83-85641-12-41994
Prawo lokalowe: Przepisy wykonawcze i związkowe 978-83-85626-54-11993
Prawo lokalowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego 978-83-85393-28-31994
Prawo lokalowe: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 9 marca 1995 r 978-83-86093-52-61995
Prawo lowieckie: Zbiór przepisów: stan prawny na 1 marca 1998 r 978-83-907276-9-11998
Prawo mieszkaniowe: Przepisy, orzecznictwo, objaśnienia: stan prawny na dzień 1 kwietnia 1993 r 978-83-85393-25-21993
Prawo mieszkaniowe: Teksty jednolite z indeksem rzeczowym 978-83-7110-025-31995
Prawo nieruchowmości: Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-931-71997
Prawo o adwokaturze: Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 maja 1982 r., wedlug stanu prawnego na dzień 31 maja 1992 r 978-83-7059-027-71992
Prawo o adwokaturze ;: Ustawa o radcach prawnych: po nowelizacji 978-83-85575-46-71997
Prawo o certyfikacji: Stan prawny z dnia 1 sierpnia 1995 r 978-83-904390-0-61995
Prawo ochrony środowiska: Najnowsze akty prawne: stan prawny na dzień 15 paʹzdziernika 2001 r 978-83-86605-92-72001
Prawo o inwestycjach zagranicznych w Polsce 978-83-85366-10-21991
Prawo o notariacie: Aktualny stan prawny obowiązujący od 14 lutego 1991 r 978-83-85253-19-81991
Prawo o notariacie z komentarzem: Stan prawny na dzień 10 listopada 1992 r 978-83-219-0633-11993
Prawo o ruchu drogowym: Kodeks drogowy: stan prawny na dzień 1 pad́ziernika 1983 r 978-83-219-0236-41984
Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze: Kodeks drogowy: stan prawny na dzień 10 marca 1989 978-83-219-0467-21989
Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze: Kodeks drogowy: stan prawny na dzień 15 marca 1985 r 978-83-219-0289-01985
Prawo o ruchu drogowym z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego: Stan prawny na dzień 15 maja 1993 r 978-83-219-0648-51993
Prawo o ustroju sądów powszechnych: Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych: wraz z przepisami związkowymi 978-83-86834-10-51995
Prawo o ustroju sądów powszechnych: Ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku, wedlug stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 1992 r 978-83-7059-034-51992
Prawo o ustroju sądów powszechnych: Wybór przepisów 978-83-85651-10-91995
Prawo o wykroczeniach i postępowaniu mandatowym: Stan prawny 15 kwietnia 1995 r 978-83-85651-12-31995
Prawo o zamówieniach publicznych: Akty wykonawcze: objaśnienia: stan prawny na 1 marca 1995 r 978-83-900449-4-11995
Prawo papierów wartościowych 978-83-85575-10-81994
Prawo papierów wartościowych: Stan prawny na dzień 10 stycznia 1995 r 978-83-85575-19-11995
Prawo papierów wartościowych: Stan prawny na dzień 15 marca 1992 978-83-85575-02-31992
Prawo papierów wartościowych: Stan prawny na dzień 20 stycznia 1998 978-83-85575-59-71998
Prawo papierów wartościowych: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 24 maja 1994 r 978-83-86093-11-31994
Prawo podatkowe: Przepisy wykonawcze i orzecznictwo: stan prawny na dzień 01.08.1994 r 978-83-85330-54-71994
Prawo podatkowe: Ustawy, przepisy wykonawcze, orzecznictwo: stan prawny na dzień 24.07.1995 r 978-83-85330-70-71995
Prawo podmiotów gospodarczych: Wybór źródel z objaśnieniami 978-83-86514-25-01996
Prawo policyjne 978-83-900608-0-41992
Prawo policyjne wraz z przepisami związkowymi 978-83-86834-25-91995
Prawo pracy 978-83-85626-02-21992
Prawo prasowe ; Ustawa o radiofonii i telewizji: Teksty, przepisy wykonawcze i zwiąkowe 978-83-86850-02-01996
Prawo reklamy: Stan prawny na dzień 1 I 1997 978-83-87228-02-61997
Prawo rodzinne i opiekuńcze: Wybrane przepisy prawne: stan prawny na dzień 1 października 1993 r 978-83-85819-02-81993
Prawo rolne i żywnościowe: Zbiór przepisówHardcover 978-83-7333-049-82002
Prawo rolne: Wybór przepisów, orzecznictwo: stan prawny na dzień 1 października 1995 r 978-83-85575-26-91995
Prawo rolne: Wybrane zagadnienia: przepisy, orzecznictwo: stan prawny na 1 grudnia 1996 r 978-83-86393-45-91997
Prawo sądów powszechnych: Wybór przepisów: obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, siedziby i obszary wlaściwości sądów powszechnych, mapa 978-83-87829-60-52001
Prawo spóldzielcze: Tekst przepisów, komentarz, orzecznictwo: wedlug stanu prawnego na dzień 15 czerwca 1995 r 978-83-901995-1-11995
Prawo sportowe: Akty prawne 978-83-87148-18-81999
Prawo sportowe: Wybór aktów normatywnych 978-83-87673-06-21998
Prawo upadlościowe: Postępowanie ukladowe, restrukturyzacja finansowa: stan prawny na dzień 22 stycznia 1994 r 978-83-86093-04-51994
Prawo upadlościowe ; Prawo o postępowaniu ukladowym: Zbiór orzecznictwa: stan prawny na 31 lipca 1992 r 978-83-85634-20-11992
Prawo ustrojowe: Mala konstytucja i inne ustawy konstytucyjne, prawa obywatelskie, prawo wyborcze, prawo parlamentarne, prezydent, rząd, ... z dnia 18 sierpnia 1995 r 978-83-85330-73-81995
Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe 978-83-219-0571-61992
Prawo wekslowe i czekowe: Z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych 978-83-219-0612-61993
Prawo weterynaryjne Zbiór przepisów + CD 383369Hardcover 978-83-7444-106-32005
Prawo wlasności przemyslowej: Wynalazczość, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji: stan prawny na dzień 3 lutego 1994 r 978-83-86093-03-81994
Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i swiązkowe: Wedlug stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1979 r 978-83-219-0023-01979
Prawo wodne z komentarzem 978-83-908666-2-81998
Prawo wyznaniowe: Wybór źródel 978-83-7072-161-92000
Prawo Wyznaniowe: Zbior PrzepisowHardcover 978-83-7333-167-9
Processing Medical Documents W/Std Tut CDSpiral-bound
978-0-07-731664-82010
Projekty konstytucji, 1993-1997 978-83-7059-346-91997
Prokuratura: Ustawa, regulamin, inne przepisy: stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 r 978-83-86850-33-41997
Protokoly posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947 978-83-7059-108-31995
Protokoly z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej / opracowal Wojciech Rojek przy wspólpracy Andrzeja Suchcitza 978-83-86077-14-41994
Przeciwdzialanie narkomanii: Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo 978-83-909285-8-61998
Przepisy i informacje z zakresu obrotu prawnego z zagranicą: Stan prawny na dzień 1 lutego 1995 r 978-83-86251-76-61995
Przepisy o obywatelstwie polskim: 1919-1995 r 978-83-86850-16-71996
Przepisy prawne: Stan prawny na dzień 1 lutego 1997 r 978-83-7010-133-61997
Przepisy w dziedzinie ochrony pracy 978-83-202-0400-11985
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe: Wykladnia przepisów, teksty aktów normatywnych 978-83-85476-82-51995
Publiczne prawo gospodarcze: Przepisy, orzecznictwo 978-83-7211-020-61998
Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa, 1986-1987 978-83-00-02446-91988
Reforma gospodarcza: Zbiór ustaw i przepisów wykonawczych 978-83-202-0231-11983
Reforma ustrojowa państwa: Zbiór ustaw: stan prawny na dzień 15 marca 1999 r 978-83-7059-416-91999
Regiony Polski = Regions of PolandPaperback 978-83-237-8587-3
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Uchwala z dnia 30 lipca 1992 r. wedlug stanu prawnego obowiązującego w dniu 14 marca 1993 r 978-83-7059-064-21993
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Ujednolicony tekst uchwa±y z dnia 30 lipca 1992 r. wed±ug stanu prawnego na dzien 1 marca 1996 r 978-83-7059-251-61996
Rynki i instytucje finansowe: Materialy prawne 978-83-906710-2-41998
Samorząd terytorialny i administracja rządowa: Gmina, powiat, województwo: akty prawne, wyjaśnienia, indeksy: wedlug stanu na dzień 1 stycznia 1999 r 978-83-87367-51-01999
Samorząd terytorialny: Przepisy i komentarze, stan prawny na dzień 12 stycznia 1993 r 978-83-85802-01-31993
Samorząd terytorialny, rządowa administracja ogólna: Wybrane akty prawne: stan prawny na dzień 1 października 1990 r 978-83-900009-7-81990
Samorząd terytorialny: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 1 sierpnia 1996 r 978-83-85641-36-01996
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 978-83-00-02249-61986
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: III kadencja: informacja o dzialalności Sejmu, 20 października 1997 r.-30 czerwca 1999 r 978-83-7059-448-01999
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: III kadencja: informacja o dzialalności Sejmu, 20 października 1997 r.-31 grudnia 1998 r 978-83-7059-409-11999
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: III kadencja: informator 978-83-7059-351-31992
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: III kadencja: przewodnik 978-83-7059-371-11998
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II kadencja: biura poselskie 978-83-7059-141-01995
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II kadencja: informacja o dzialności Sejmu 978-83-7059-268-41996
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II kadencja: informacja o dzialności Sejmu 978-83-7059-185-41995
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II kadencja: informator 978-83-7059-081-91993
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II kadencja: przewodnik 978-83-7059-105-21994
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: I kadencja: informacja o dzialalności Sejmu, 25 listopada 1991 r.-31 maja 1993 r 978-83-7059-073-41993
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: I kadencja: informator 978-83-7059-022-21992
Senat Rzeczypospolitej Polskiej: III kadencja 978-83-86065-01-11993
Skorowidz orzeczen Izby Karnej i Izby Wojskowej Sadu Najwyzszego: Opublikowanych w zbiorze urzedowym w latach 1970-1977 978-83-219-0007-01979Jerzy Gaj
Slużba zdrowia--przepisy prawne 978-83-85626-23-71993
Spóldzielcze prawo mieszkaniowe: Przepisy, orzecznictwo, objaśnienia: stan prawny na dzień 1 kwietnia 1993 r 978-83-85393-22-11993
Spóldzielcze prawo mieszkaniowe: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1986 r 978-83-219-0271-51986
Sprawy gospodarcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych: Zbiór tez orzeczeń 978-83-901526-7-71994
Sr6 Gr Coll Typ/Advance TXHardcover
978-0-07-038395-11989Ober · Hanson · Rossetti · Lloyd
Status prawny Kościola Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej: Zbiór najnowszych aktów normatywnych 978-83-85634-00-31992
Stosunki ubezpieczeniowo-rentowe Polska-Niemcy: Zbiór umów międzynarodowych, sierpień '92: redakcja naukowa 978-83-85626-15-21992
Studia I Analizy Sadu NajwyzszegoPaperback 978-83-7526-382-4
System edukacji narodowej w Polsce: Po rozpoczęciu reformy: wybór podstawowych dokumentów prawnych wedlug stanu na dzień 1 września 1999 r 978-83-7174-545-41999
Tax law 978-83-85430-61-22000
Teksty ustaw do nauki prawa finansowego: Stan prawny na 1 września 1993 r 978-83-229-0983-61993
The Accounting ACT: Bilingual Edition Polish-EnglishHardcover 978-83-7387-580-72005
The Bankruptcy and Reorganisation Law: Two Languages Version, Polish-English   " 978-83-7387-254-72004
The Constitutional Act of 17th October, 1992: On the mutual relations between the legislative and executive institutions of the Republic of Poland and ... constitutional provisions continued in force 978-83-7059-040-61993
The Constitution of the Republic of Poland 978-83-7059-407-71999
The Constitution of the Republic of Poland ;: and, the Standing Orders of the Sejm 978-83-909381-9-62003Kancelaria Poland · Sejm Poland
The labour code of the Polish People's RepublicPaperback 978-83-219-0013-11979
The Polish civil code: The law is stated as at 15 August 2000: full text translation without commentary 978-83-85430-64-32000
The Polish Civil code: The law is stated as at 15 September 1994: full text translation without commentary 978-83-85430-13-11994
The Polish Civil Code: The law is stated as at 15th April, 1997: full text translation without commentaryPaperback 978-83-85430-35-31997
The Polish Code of Commercial Partnerships and Companies: The law is stated as at 1 November 2001 978-83-85430-68-12001
The Polish commercial code 978-83-00-03458-11991
The Polish commercial code: The law as at 15th August 1991 978-83-00-03560-11991
The Polish Commercial Code: The law is stated as at 15 February, 1998 978-83-85430-46-91998
The Polish Labour Code 978-83-85430-50-61998
The Polish Labour Code 978-83-85430-04-91992
The Polish Labour Code: The law is stated as at 11 June 2001: full text translation without commentary 978-83-85430-67-42001
Ubezpieczenie spoleczne czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych i spóldzielni kólek rolniczych oraz ich rodzin: Przepisy prawne, stan na ... i zaopatrzenie spoleczne) 978-83-85099-90-11992
Ubezpieczenie spoleczne duchownych: Zbiór przepisów, stan prawny na dzień 31 maja 1992 r 978-83-85099-35-21992
Ubezpieczenie spoleczne osób prowadzących dzialalność gospodarczą, agentów i osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia: Przepisy ... i zaopatrzenie spoleczne) 978-83-85099-42-01992
Ubezpieczenie spoleczne w razie choroby i macierzyństwa: Ubezpieczenie rodzinne: przepisy prawne, stan na 31.12.1991 r 978-83-85099-57-41992
Ubezpieczenie wypadkowe: Przepisy prawne, stan na 15.01.1992 978-83-85099-89-51992
Ubezpieczenie zdrowotne i inne teksty prawne 978-83-7110-133-51999
Ubezpieczenie zdrowotne: Wraz z indeksem rzeczowym 978-83-7110-998-01999
Uchwaly skladu siedmiu sędziów NSA 978-83-87916-28-21999
Underst Terrorism: Groups&crime Scene CD PkPaperback
978-0-13-161777-32004
Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945-1998: Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi 978-83-87739-46-11999
Urzędnik państwowy: Ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz akty wykonawcze: stan prawny na dzień 15.II.1983 978-83-219-0225-81983
Urzędnik państwowy: Ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy wykonawsze: stan prawny na dzień 1 pażdziernika 1985 r 978-83-219-0309-51985
Ustawa karna skarbowa 978-83-7110-973-71999
Ustawa karna skarbowa oraz przepisy wykonawcze: Wedlug stanu prawnego w dniu 1 października 1986 r 978-83-219-0288-31986
Ustawa karna-skarbowa, ustawa o kontroli skarbowej, oraz akty wykonawcze: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1995 r 978-83-85651-13-01995
Ustawa karna skarbowa z komentarzem: Stan prawny na dzień 15 lutego 1994 r 978-83-219-0664-51994
Ustawa karna skarbowa z komentarzem: Stan prawny na dzień 15 marca 1995 r 978-83-219-0694-21995
Ustawa karna skarbowa z ustawą o kontroli skarbowej: Stan prawny na dzień 1 lipca 1993 r 978-83-85641-11-71993
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między wladzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej ... 978-83-219-0635-51993
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między wladzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej ... Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-01-11207-31993
Ustawa O Biurze Ochrony Rzadu : KomentarzPaperback 978-83-7526-482-1
Ustawa O Emeryturach I Rentach Z Funduszu Ubezpieczen Spoecznych: Komentarz: Stan Prawny Na 31 Marca 2007 R   " 978-83-7526-196-7
Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego: Z komentarzem 978-83-901248-2-71994
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoPaperback 978-83-86393-35-01996
Ustawa o partiach politycznych 978-83-7211-051-01999
Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osob Prawnych: Stan Prawny Na 1 Stycznia 2007 RPaperback 978-83-7526-134-9
Ustawa O Policji: Stan Prawny Na 1 Pazdziernika 2006 R.: Z Hasami I Skorowidzem   " 978-83-7444-393-7
Ustawa O Policji: Tekst Ujednolicony Po Nowelizacji Z Dnia 29 Pazdziernika 2003 R.; Uzasadnienie Rzadowe Do Zmian W Ustawie O PolicjiHardcover 978-83-87503-79-62004
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisy wykonawcze: Stan prawny na dzień 13 maja 1983 978-83-219-0244-91984
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich: Po nowelizacji z 15 września 2000 rHardcover 978-83-219-1077-22001
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych ; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 978-83-86834-05-11995
Ustawa O Pracownikach Samorzadowych: KomentarzHardcover 978-83-255-2101-12011
Ustawa O Prawie Autorskim Z Przepisami Wykonawczymi: Stan Prawny, Maj 2004   " 978-83-89143-23-52004
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z komentarzem, oraz teksty innych aktów prawnych: Stan prawny na dzień 30 listopada 1993 r 978-83-85210-14-61994
Ustawa o stosunku państwa do Kościola katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 978-83-901958-9-61995
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi: Stan prawny na dzień l stycznia 1983 r 978-83-219-0237-11983
Ustawa o "zwolnieniach grupowych": orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyjaśnienia MPiPS: Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 978-83-85919-01-81995
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych =: Law on copyright and neighbouring rights, text of February 4, 1994 978-83-01-11617-01994
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych =: Law on copyright and neighbouring rights, text of February 4, 1994 978-83-01-11685-91994
Ustawa z dnia 16 września 1982 r 978-83-209-0350-81983
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r 978-83-219-0270-81985
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach poslów i senatorów: Tekst jednolity, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1991 r. nr 18, poz. 79 978-83-7059-066-61993
Ustawodawstwo szkolne 978-83-85099-48-21991
Ustawy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej: "Ma±a Konstytucja", Konstytucja z 1952 r. w czesci pozostajacej w mocy oraz ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1992 r 978-83-85641-16-21994
Ustawy, o przedsiębiorstwach państwowych, o samorządzie zalogi przedsiębiorstwa państwowego 978-83-05-11051-81981
Ustrój administracji publicznej: Zbiór najnowszych przepisów: stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r 978-83-87936-21-11999
Ustrój gminy: Przepisy prawne i orzecznictwo: stan prawny na dzień 1 marca 1995 r 978-83-86691-02-91995
Ustrój organów ochrony prawnej: Wybór źródel pod redakcją Stefana Lelentala: organy sądowe, organy pozasądowe, organy wspóldzialające 978-83-85651-23-91996
Vademecum prawne bezrobotnego: Stan prawny na dzień 10 maja 1994 r 978-83-05-12668-71994
VAT: Ustawa o podatku od towarów i uslug oraz podatku akcyzowym 978-83-85731-17-71993
Więziennictwo: Zbiór przepisów: stan prawny na dzień 31 grudnia 1996 r 978-83-7159-095-51997
Wszystko o podatku obrotowym: Stan prawny na dzień 15 września 1992 r 978-83-85626-80-01992
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego: Stan prawny 1 września 1999 978-83-7206-028-01999
Wybór źródel do nauki prawa konstytucyjnego: Druga Rzeczpospolita 978-83-85651-28-41996
Wybór źródel do nauki prawa konstytucyjnego: Lata 1944-1992 978-83-85651-26-01997
Wybór źródel z prawa finansowego: Stan prawny na 1 kwietnia 1992 978-83-229-0705-41992
Wybór źródel z prawa finansowego: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1987 r 978-83-229-0275-21988
Wytyczne i uchwa±y Izby Karnej i Izby Wojskowej Sadu Najwyzszego za okres od 1 stycznia 1970r. do 31 grudnia 1985r 978-83-219-0391-01990
Wyzwolenie Czy Okupacja?: Stosunek Spoecznosci Zamieszkujacych Pogranicze Polsko-Litewsko-Biaoruskie Do Zmieniajacych Sie W XX Wieku Systemow PaHardcover 978-83-60534-09-02006
Wzory pism procesowych w postępowaniu przgotowawczym z komentarzem 978-83-85703-09-91993
Zamówienia publiczne: Komentarz prawny, zbiór przepisów: stan prawny 15 maja 1996 r 978-83-86155-21-71996
Za nami i przed nami: Gospodarka w latach 1981-1990 978-83-03-01989-91987
Zasady dzialalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r: Zbiór przepisów 978-83-202-0199-41982
Zbiór podstawowych przepisów prawnych dla księgowych: Wg stanu prawnego na dzień 1 listopada 1995 r 978-83-86141-92-01995
Zbiór przepisów prawnych VAT: Ustawa i podstawowe przepisy wykonawcze, wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 1996 r 978-83-86514-08-31996
Zmiany w placach nauczycieli i wychowawców oraz pracowników szkól nie będących nauczycielami: Przepisy podstawowe, wybrane przepisy wykonawcze, ... na dzień 31 XII 1978 r 978-83-02-00023-21979
Źródla prawa finansowego: Wybór ważniejszych tekstów: : praca zbiorowa 978-83-01-01369-11979
Zryczaltowane podatki, obrotowy i dochodowy, oraz oplata skarbowa od rzemieślników i innych osób wykonujących dzialalność zarobkową 978-83-219-0184-81982
Zwiedzamy sejm 978-83-7059-122-91994

A. B. Poland · AB Poland · AB Poland, Leigh Lowe John Haaren · Addison B. Poland · Alan Poland · Biblioteka Narodowa (Poland) · Burdette Crawford Poland · Charles P. Jr. Poland · Charles P. Poland Jr. · Charles Poland · Charles Preston Poland · Compass Poland · Copernicus Poland · Cory Poland · D. Poland · Douglas and Harold A. Scheraga Poland · Douglas Poland and Harold A. Scheraga · Dr Craig Poland · Dr Fiona Poland · Dr. Joseph F. Poland Symposium on Land Subsidence · Elizabeth Y Poland · Fiona Poland · Gary Spolander · Gary Spolander and Linda Martin · Gregory A., M.D. Poland · Gregory A Poland · Gregory Poland · Gregory Poland MD · Hanson, Johnson, Rice, Poland, Rossetti Ober · Hugh Poland · Instytut Elektrotechniki (Poland) · Instytut Geologiczny (Poland) · J. And S. Sloan (Eds.). Poland · J. F. Poland · J. Poland · James M. Poland · Janet Poland · Jefferson Poland · Jeffrey Poland · Jeffrey Poland PhD · Jeffrey S. Poland · John Lindsay-Poland · John Poland · Joseph F. Poland · Kancelaria Poland · Krister Spolander · Krystyna / Centralna Biblioteka Wojskowa (Warsaw, Poland) Piwowarska · Lodz Poland CAMERIMAGE International Festival of the Art of Cinematography · Mariëlle Poland · Marilyn Poland Laken · Michael Poland · Ministerstwo Spraw Wojskowych Poland · Narodowe Centrum Kultury (Poland) · Natalie Poland Edward Hanfling · OBER/POLAND/ET AL · Opole (Poland : Duchy) · P. Poland Robert · PALANDRI · Palandt · Pallant · Palmiotto · Palmiter · PALNITKAR · Państwowy Instytut Geologiczny (Poland) · Państwowy Instytut Geologiczny (Poland) · Pelanduk · Pellant · Peri Poland · Ph.D. Larry W. Poland · Ph.D. Robert P. Poland · Philander · Philomaitre · Planet · Planeta · Planeta­Agostini · Planetizen · Planetree · Plant · Plantations · Plante · Planterrose · Planters · Plantinga · Planton · Plantos · Plantu · Plantz · Playandlearn · Plent · Pleynet · Plumet · Plumwood · Poland, 1979) Conference on Analytic Functions (Kozubnik · Poland) 1998/1999 : (7th : Gorzkowski, W. · Poland) Centralna Biblioteka Wojskowa (Warsaw · Poland, Hanson et.al Winger · Poland, Hanson, Rossetti, Johnson Ober · Poland) Instytut Badawczy Leśnictwa (Warsaw · Poland) Instytut Badawczy Leśnictwa (Warsaw · Poland) Instytut Chemii Przemyslowej (Warsaw · Poland) Instytut Techniki Budowlanej (Warsaw · Poland) Interferometry 9 (1999 Putusk · Poland) International Conference on Transparent Optical Networks (4th : 2002 : Warsaw · Poland) International School on Excited States of Transition Elements (1st : 1988 : Ksiaz Castle · Poland Janet · Poland) NATO Advanced Research Workshop on Preparedness Against Bioterrorism and Re-emerging Infectious Diseases (2003 : Warsaw · Poland) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki (Warsaw · Poland) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki (Warsaw · Poland) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice · Poland, Robert Ober · Poland Robert, P. Ober · Poland. Sejm · Poland) Summer School on Amorphous Metals (1985 Wilga · Poland Wilanów · Poland Wilanów · Poland) Winter School of Theoretical Physics 1981 (Karpacz · Poland) Winter School of Theoretical Physics 1987 (Karpacz · Poland) Winter School of Theoretical Physics 1989 (Karpacz · Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw · PPWK Poland · Rada Ochrony Pomnikow Walki i Meczenstwa (Poland) · Rober Hanson, Jack Johnson, Arlene Rice, Robert Poland, Albert Rossetti Scot Ober · Robert P. Poland · Robert Poland · Rolf Polander · Sam Sloan Poland · Scheraga, Harold A. Poland · Scott Poland · Sejm Poland · Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Poland Chapter · Stephen R. Poland · The Association of Macedonians in Poland · Thomas M. Poland · Tom Poland · Ursula H. Poland · Wojskowe Zaklady Kartograficzne (Poland)

"SeZaM" Spólka Cywilna · Agencja Wydawniczo-Handlowa AD · Ars boni et aequi · Artman · Askon · Audytoriat · Bellona · Biuro Informacyjne Kancelarii Senatu · Biuro Wydawnictw Prawniczych "Polbod" · Branta · C.H. Beck · C.H.Beck · Casus · Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa · Centrum Animacji Kultury · Centrum Prawne · Centrum Samorządu i Administracji · Dom Organizatora · Dom Wydawniczy ABC · Editio · Egmont · Egros · Egross · Elipsa Dom Wydawniczy · FWK "Hanka" · GEO · Gall · Glówny Geodeta Kraju · Grand Gamma · Historia Iagellonica · INFOR · IUS · In Plus · Info-Trade · Infomed · Infor · Instytut Wydawniczy Książka i Prasa · Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych · InterFart · Interpress · Jirafa Roja · Kancelaria Sejmu · Katolicka Agencja Informacyjna · Krajowa Agencja Wydawnicza · Książka i Wiedza · Księgarnia Naukowa · Lege Artis · Lex · LexisNexis · Lexisnexis · Liber · Librata · Lubelskie Wydawn. Prawnicze · Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze · M. Rożak · MORPOL · MZ · Marco · McGraw-Hill · Michalczyk i Prokop · Minipress · Municipium · ODDK · Oceana Pubns · Oficyna Wydawnicza "Vega" · Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego · Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr · Ośrodek Doradztwa i Szkolenia · PEARSON (France) · POLCZEK · PWE · Park · Pax · Polski Instytut Spraw Międzynarodowych · Polskie Tow. Ekonomiczne w Zielonej Górze · Polskie Tow. Farmaceutyczne · Poltext · Prentice Hall · Profi · STO · Scholar · Sigma · Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa · Studio STO · Tarbonus · Temida · Temida 2 · Tepis · Tow. Sympatykow Historii · Tow. Sympatyków Historii · Transit · Twigger · VWKiB · Videograf II · Volumen · WSiP · Wieczorek-Press · Wielkopolska Agencja Wydawnicza · Wolters Kluwer · Wydawn. A. Abramskiego · Wydawn. AWA · Wydawn. Adam Marszalek · Wydawn. Archidiecezji Warszawskiej · Wydawn. Politechiki Śląskiej · Wydawn. Prawnicze · Wydawn. Prawnicze PWN · Wydawn. Prawo Ochrony Środowiska · Wydawn. Prymat · Wydawn. STO · Wydawn. Sejmowe · Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych · Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda" · Wydawn. Uczelniane Baltyckiej Wyższej Szkoly Humanistycznej · Wydawn. Wyższej Szkoly Bankowej · Wydawn. Wyższej Szkoly Policji · Wydawn. Zrzeszenia Prawników Polskich · Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci WKL · Wydawnictwo Naukowe · Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego · Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc& · Wydawnictwo ZP · Wyższa Szkola Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego · Zachodnie Centrum Organizacji · Zakamycze · Zaklad Narodowy im. Ossolińskich · Ławica

 

Polano