Elipsa Dom Wydawniczy

Other ISBN range for Elipsa Dom Wydawniczy: Elipsa Dom Wydawniczy (978-83-8017-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2013978-83-7151-001-4Jurewicz JoannaWedrowka za przestrzenia
2011978-83-7151-006-9Media i Kosciol
  ''978-83-7151-007-6Jagusiak BogusawZwiazki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
  ''978-83-7151-010-6Rafa ChwedorukRuchy I Myasl Polityczna Syndykalizmu W Polsce
  ''978-83-7151-014-4Stanisaw Maciej KicmanWiadomoasci Zapisane Sercem
  ''978-83-7151-020-5Panstwo wyznaniowe Doktryna, prawo i praktyka
2011978-83-7151-021-2Czym jest teoria w politologii
  ''978-83-7151-030-4Rainer M. RilkeElegie duinejskie. Sonety do Orfeusza (Polish Edition)
  ''978-83-7151-049-6Decydowanie publiczne
2012978-83-7151-051-9Wierzejska JagodaRetoryczna Interpretacja Autobiograficzna: Na Przykadzie Pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta I Leo Lipskiego
978-83-7151-055-7Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji
2011978-83-7151-056-4Czarny romantyzm przypadek slowacki
978-83-7151-057-1Media wobec smierci Tom 1
978-83-7151-058-8Media wobec smierci Tom 2
2012978-83-7151-063-2Ratajczak MagdalenaRoznorodnosc kulturowa w mediach
2011978-83-7151-064-9Polityka spoleczna gmin i powiatow
2012978-83-7151-065-6Koscioly i organizacje swiatopogladowe o nowej polskiej Konstytucji
  ''978-83-7151-070-0Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty dzialalnosci ugrupowan integracyjnych w Ameryce Lacinskiej
2013978-83-7151-071-7Kmieciak Robert Antkowiak Pawe Walkowiak KatarzynaSamorzad gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski
2012978-83-7151-072-4Chibowska AdriannaUwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce
2014978-83-7151-074-8Proniska Kamila MariaBezpieczenstwo energetyczne w stosunkach UE - Rosja
2012978-83-7151-075-5MarszaekKawa JoannaPozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej
  ''978-83-7151-076-2Zikowski JacekAutorytet polityczny
2012978-83-7151-077-9Rzad w procesie ustawodawczym w Polsce
  ''978-83-7151-078-6Parlamentarny system rzadow
978-83-7151-079-3Bezpieczenstwo spoleczne
978-83-7151-080-9Strategie i programy bezpieczenstwa
2012978-83-7151-083-0Drogi i rozdroza wspolczesnej komparatystyki europejskiej
  ''978-83-7151-084-7Rafal KirzynskiParlament Europejski od Europejskiej Wspolnoty Wegla i Stali do Traktatu z Lizbony
  ''978-83-7151-085-4Milik PiotrKomplementarnosc jurysdykcji Miedzynarodowego Trybunalu Karnego i trybunalow hybrydowych
  ''978-83-7151-086-1Prawo wewnetrzne nierzymskokatolickich zwiazkow wyznaniowych w Polsce
2012978-83-7151-087-8Miszczak KrzysztofPolityka zagraniczna bezpieczenstwa i obrony koalicji rzadowej SPD Sojusz 90Zieloni w okresie 19982005
  ''978-83-7151-088-5Kucharski MarcinKoncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy
  ''978-83-7151-089-2Beata Katarzyna JędrykaJęzyk polski w polonijnej szkole
  ''978-83-7151-090-8Jan BluszkowskiDemokracja poznej nowoczesnosci
  ''978-83-7151-094-6Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwan wspolczesnego spoleczenstwa
2012978-83-7151-095-3Sluzba cywilna w Polsce 1922-2012
2013978-83-7151-096-0ItrichDrabarek JolantaSluzba cywilna w Polsce koncepcje i praktyka
  ''978-83-7151-097-7ItrichDrabarek JolantaSluzba cywilna w Europie SrodkowoWschodniej
2012978-83-7151-099-1Rewizja Traktatow stanowiacych podstawe Unii Europejskiej po wejsciu w zycie Traktatu z Lizbony
1995978-83-7151-100-4Henryka SedziakStruktura semantyczna i sk±adniowa czasowników z komponentem "mówic": Na materiale gwary ±omzynskiej
  ''978-83-7151-108-0Konkurencja a regulacja w sektorze górnictwa węglowego i stali (Konkurencja a regulacja w wybranych dziedzinach) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-110-3Polityka spoleczna w swiadomości spolecznej: Raport z badań sondażowych (Polish Edition)
  ''978-83-7151-111-0Świat przyszlości a Polska: Przemiany systemowe w Polsce a tendencje rozwojowe wspólczesnej cywilizacji = The world of the future and Poland: ... civilizational trends (Polish Edition)
1996978-83-7151-112-7Grażyna Firlit-FesnakRodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich: Raport z badań (Polish Edition)
1996978-83-7151-113-4Insights Into Maldevelopment. Reconsidering the Idea of Progess.
1995978-83-7151-116-5Stosunki międzynarodowe i polityka: Wyzwania końca stulecia (Polish Edition)
1996978-83-7151-117-2Halina KaraśRusycyzmy slownikowe w polszczyźnie okresu zaborów (Polish Edition)
1995978-83-7151-120-2Filozofia, polityka, stosunki międzynarodowe: Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Leszka Kasprzyka (Polish Edition)
1997978-83-7151-127-1Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych: Materialy XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r (Polish Edition)
  ''978-83-7151-128-8Wybory '97: Partie i programy wyborcze (Polish Edition)
2013978-83-7151-132-5Media w transformacji
1996978-83-7151-138-7Polska na drodze do zjednoczonej Europy: Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej = Poland on the road to a united ... to the European Union (Polish Edition)
1998978-83-7151-146-2Elżbieta FirlitParafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej: Studium socjologiczne (Polish Edition)
1996978-83-7151-151-6Transformacja mediów: 1989-1995 (Materialy pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-169-1Janusz OsuchowskiStosunki wyznaniowe w Polsce na tle transformacji ustrojowej (Studia nad polityką) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-175-2Krzysztof KarolczakOd chadecji do syjonizmu: Szkice o mysli politycznej XX wieku (Biblioteka wiedzy o polityce)
1997978-83-7151-179-0Studia pragmalingwistyczne (Polish Edition)
  ''978-83-7151-183-7Poland: Government and politics
1996978-83-7151-185-1Jerzy KolodziejskiPolska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI wieku (Polish Edition)
2013978-83-7151-187-5Konstytucja wybory partie
1997978-83-7151-205-6Anna MagierskaPolska na nowej drodze: Tradycja i wspólczesność (Studia politologiczne) (Polish Edition)
1997978-83-7151-206-3Wojciech JakubowskiGospodarka i polityka: Wybrane zagadnienia ekonomiczno-spo±eczne wspó±czesnej Polski (Biblioteka wiedzy o polityce)
  ''978-83-7151-207-0Edyta BańkowskaWybór tekstów polonijnych z Brazyli i Argentyny (Polish Edition)
2013978-83-7151-208-7Warmiski AndrzejAdministracja bezpieczenstwa i porzadku publicznego w Polsce
1997978-83-7151-213-1Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-7151-228-5Dorota KopcińskaStrukturalny opis skladniowy zdań z podmiotem-mianownikiem we wspólczesnej polszczyźnie (Polish Edition)
1998978-83-7151-230-8Stanislaw GebethnerW poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego: Dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP (Studia nad polityką) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-231-5Ryszard SkarzyńskiOd liberalizmu do totalitaryzmu: Z dziejów myśli politycznej XX w (Studia i materialy / Wyższa Szkola Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie) (Polish Edition)
2013978-83-7151-233-9Izabela MalinowskaOrgany ochrony prawnej w panstwach europejskich
  ''978-83-7151-234-6Metafory polityki Tom 4
2013978-83-7151-235-3Bieniek KarolSystem partyjny Republiki Turcji w latach 19502011
  ''978-83-7151-236-0System euroatlantycki w wielobiegunowym ladzie miedzynarodowym
1998978-83-7151-239-1Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec (Polish Edition)
  ''978-83-7151-241-4Spoleczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej: Problemy spoleczne i demograficzne w perspektywie przyszlości świata i Polski (Polish Edition)
2013978-83-7151-242-1Swianiewicz Pawe Krukowska Joanna Lackowska Marta Kurniewicz AnnaBledne rondo marginalizacji
1998978-83-7151-245-2Youth and political changes in contemporary world
  ''978-83-7151-246-9Tadeusz KononiukProblemy prawne zawodu dziennikarskiego (Polish Edition)
  ''978-83-7151-251-3Jan KoprowskiZa miedzą i dalej: Felietony i szkice (Seria Symbole polsko-niemieckiego dziedzictwa) (Polish Edition)
1998978-83-7151-252-0Janusz AdamowskiRosyjskie media i dziennikarstwo czasów przelomu (1985-1997) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-254-4Tomasz WójcikPociecha mieszka w pieknie: Studia o twórczosci Jaros±awa Iwaszkiewicza
  ''978-83-7151-256-8Bogdan MichalskiPodstawowe problemy prawa prasowego (Polish Edition)
  ''978-83-7151-258-2Tadeusz KowalakPodmioty sfery polityki spolecznej w Stanach Zjednoczonych i ich wzajemne stosunki: Na przykladzie stanu Ohio (Studia nad polityką) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-259-9Andrzej KarpińskiUnia Europejska-Polska: Dylematy przyszlości (Polish Edition)
1999978-83-7151-266-7Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materialy Sympozjum "Socjo- i Psycholingwistyczne Uwarunkowania Sytuacji Językowej w Wilnie i na ... października 1997 roku (Polish Edition)
1998978-83-7151-270-4XXX-lecie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Materialy I Ogólnopolskiej Sesji Politologów, Warszawa, 21 listopada 1997 r (Studia politologiczne) (Polish Edition)
1998978-83-7151-277-3Mlodzież a zmiany polityczne we wspólczesnym świecie (Studia politologiczne) (Polish Edition)
2013978-83-7151-279-7Borecki PawelPrawo wyznaniowe w swietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
1999978-83-7151-283-4Grzegorz WiśniewskiPięć polskich losoẃ w Rosji (Polish Edition)
  ''978-83-7151-289-6Poland in transition
  ''978-83-7151-291-9Tadeusz BodioMiędzy romantyzmem i pragmatyzmem: Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce (Polish Edition)
  ''978-83-7151-293-3PolandKonstytucje polskie 1918-1998 (Polish Edition)
  ''978-83-7151-294-0Prasa, radio i telewizja w Polsce: Zarys dziejów (Polish Edition)
1999978-83-7151-296-4Emerging capital markets =: Wschodzące rynki kapitalowe
  ''978-83-7151-297-1Andrzej KarpińskiZmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010: Polska na tle Unii Europejskiej = Changes in the Poland's economic structure up to the year 2010: Poland and the European Union (Polish Edition)
  ''978-83-7151-306-0Ryszard ChruściakSystem wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998: Parlamentarne spory i dyskusje (Studia nad polityką) (Polish Edition)
  ''978-83-7151-314-5Leksykon systemów politycznych (Polish Edition)
  ''978-83-7151-315-2Lifelong learning: Links between West and Central Europe: proceedings of the 16th EUCEN Conference, Warsaw 8th-9th October 1998
1999978-83-7151-316-9Państwo-demokracja-samorząd: Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie profesora Eugeniusza Zielińskiego (Polish Edition)
  ''978-83-7151-317-6Pokolenia, kultura, polityka: Ksiega jubileuszowa na 65- lecie Bronis±awa Go±ebiowskiego
2013978-83-7151-318-3Kulig AndrzejKsztaltowanie formy rzadow u progu niepodleglej Polski 19171926
2000978-83-7151-330-5Elżbieta CiborskaLeksykon polskiego dziennikarstwa (Polish Edition)
  ''978-83-7151-337-4Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej polowy XIX wieku (Polish Edition)
  ''978-83-7151-342-8Magdalena DerwojedowaPorządek linearny skladników zdania elementarnego w języku polskim (Polish Edition)
  ''978-83-7151-344-2Komitet Prognoz " Polska 2000 Plus " Prezydium PANStrategia rozwoju Polski do roku 2020 =: General conditions for Poland's development up to the year 2020
2000978-83-7151-376-3Wieslaw SonczykBoleslaw Prus--publicysta, redaktor, teoretyk prasy (Polish Edition)
  ''978-83-7151-377-0Accession negotiations: Poland on the road to the European Union
2012978-83-7151-386-2Wymiar sprawiedliwosci w Silach Zbrojnych
2001978-83-7151-391-6Bohdan KaczmarekMetafory Polityki
  ''978-83-7151-396-1Autobiografizm--przemiany, formy, znaczenia (Polish Edition)
  ''978-83-7151-397-8Iwona BurkackaPorównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie (Polish Edition)
2013978-83-7151-399-2Sebastian ZukowskiKosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu
978-83-7151-403-6Wykaz dobr ziemskich skonfiskowanych przez rzady z
2001978-83-7151-405-0Andrzej LamInne widzenie: Studia o poezji polskiej i niemieckiej (Polish Edition)
2000978-83-7151-410-4Halina MaczunderHumor i komizm językowy w wybranych powieściach Malgorzaty Musierowicz (Polish Edition)
2001978-83-7151-412-8Polska Akademia NaukStrategy for Poland's Development Up to the Year 2020
  ''978-83-7151-422-7Andrzej ZieniewiczObecność autora: Style rzeczywistości w sylwie wspólczesnej (Polish Edition)
2001978-83-7151-424-1Eugeniusz ZielinskiAdministracja rzadowa w Polsce
  ''978-83-7151-434-0Jadwiga, Hanna Prejs Wanda Decyk-Zieba u. a. Latusek100 lat "Poradnika jezykowego". Zawartosc pisma w latach 1971-2000.
2014978-83-7151-435-7Borkowski JanuszRozwazania o zagrozeniach
2001978-83-7151-443-2Danuta GrzelewskaPrasa, radio i telewizja w Polsce: zarys dziejów
  ''978-83-7151-452-4Polszczyzna XX wieku: Ewolucja i perspektywy rozwoju (Polish Edition)
2013978-83-7151-471-5Wiszniowski RobertPrzelomy panstwa wspolczesnego
2003978-83-7151-472-2Zagadnienia Konstytucjonalizmu Krajow Europy Srodkowo-Wschodniej
2002978-83-7151-473-9Grzegorz RydlewskiRzadowy System Decyzyjny W Polsce: Studium Politologiczne Okresu Transformacji
2003978-83-7151-474-6Jan BuszkowskiStereotypy Narodowe W Swiadomosci Polakow: Studium Socjologiczno-Politologiczne
2014978-83-7151-482-1Dobrostan zwierzat w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE
2002978-83-7151-488-3Leksykon ludzi ZSP (Polish Edition)
  ''978-83-7151-489-0Komitet Prognoz " Polska 2000 Plus " Prezydium PANJaka polityka naukowa dla Polski?: priorytety badawcze = What kind of science policy for Poland?: research priorities
  ''978-83-7151-494-4Jerzy ZalewskiWojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989- 2001
2002978-83-7151-505-7Jak Tworzyc Dugookresowa Strategie Rozwoju Dla Kraju I Regionu: Metodyka Strategicznego Myslenia O Przyszosci
2004978-83-7151-506-4Polacy W Gruzji: Materiay Z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Zorganizowanej Przez Panstwowy Uniwersytet Im. Iw. Dzawachiszwili I Un
2002978-83-7151-508-8Polska W Unii Europejskiej: Strategia Dla Polski Po Wejsciu Do Unii Europejskiej Na Lata 2004-2015: Konferencja U Prezydenta Rp Aleksandra Kwasnie
2013978-83-7151-535-4Studia i szkice z socjologii polityki
2015978-83-7151-536-1Leksykon pojec politycznych
2003978-83-7151-544-6Aleksandra KunceTozsamosc I Postmodernizm
  ''978-83-7151-545-3Katarzyna GabickaEuropejska Polityka Regionalna
  ''978-83-7151-554-5Europejska Wspopraca Ekologiczna: Aspekty Instytucjonalne I Prawne
  ''978-83-7151-563-7Jan BaszkiewiczMacht
  ''978-83-7151-564-4Edward P. SobkowskiNiemcy - Nasz Strategiczny Partner Gospodarczy: Bardziej Niz Kiedykolwiek!
2003978-83-7151-568-2Marek WesoowskiSwietosc Zonierza W Nauczaniu Biskupa Polowego Jozefa Gawliny
  ''978-83-7151-571-2Hanna GoskHistoria Niechciana, Historie Obecne: Szkice O Literaturze Polskiej XX Wieku
  ''978-83-7151-573-6Wizje Jednosci Europejskiej: Dokumenty I Materiay Z Konferencji Miedzynarodowej
  ''978-83-7151-574-3Ksztacenie Obywatelskie W Wojsku
  ''978-83-7151-584-2Kategoria Rozpadu W Chorwackiej Prozie Awangardowej
2003978-83-7151-589-7Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
2004978-83-7151-596-5Narody I Nacjonalizm W Federacji Rosyjskiej
  ''978-83-7151-620-7Marek LubinskiAnaliza koniunktury i badanie rynkow
  ''978-83-7151-639-9Mieczyslaw TomalaPolen und die deutsche Wiedervereinigung
2005978-83-7151-641-2Nowe Sasiedztwo Na Wschodzie Poszerzonej Unii
2004978-83-7151-659-7Jan Pawe II Wobec Konfliktu Izraelsko-Palestynskiego
2005978-83-7151-668-9Pisarz Na Emigracji: Mitologie, Style, Strategie Przetrwania
  ''978-83-7151-674-0Teresa WroblewskaGeschichte der Bildungs-und Erziehungsarbeit der polnischen gesellschaftlichen Organisationen in Pommern in den Jahren 1871-1914
2013978-83-7151-685-6Juchnowski JerzyIstota panstwa w zachodnioeuropejskiej mysli politycznej
2005978-83-7151-692-4Przed Wyborami: Konflikty, Strategie, Nadzieje
  ''978-83-7151-696-2Edward TryjarskiArmeno-Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century) [Facsimile Edition]
2005978-83-7151-700-6Z Ikra: Piosenki, Skecze, Monologi, Zarty, Anegdoty, Wiersze, Wspomnienia, Recenzje, Paszkwile, Donosy, Laurki, Anonimy, Parod
  ''978-83-7151-705-1Halina Janaszek-IvanickovaLiteratury Slowianskie Po Roku 1989: Nowe Zjawiska, Tendencje, Perspektywy
2006978-83-7151-720-4Justyna Grazyna OttoDestrukcyjna Charyzma Adolfa Hitlera
978-83-7151-721-1India in Warsaw: A Volume to Commemorate the 50th Anniversary of the Post-War History of Indological Studies at Warsaw University (2003
2014978-83-7151-724-2Wojtaszczyk Konstanty A Kownacki TomaszLegitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej
2006978-83-7151-728-0Jednosc Europejska: Praca Zbiorowa
2013978-83-7151-737-2Kranz JerzyWysiedlenie ludnosci niemieckiej w wyniku II wojny swiatowej krzywda czy bezprawie
978-83-7151-739-6Mistygacz MichaUstroj prokuratury w Polsce
978-83-7151-752-5Brennpunkte Der Politischen Kultur in Polen Und Deutschland (German Edition)
2007978-83-7151-761-7Uniwersytet WarszawskiPolska I Republika Federalna Niemiec W Procesie Integracji Europejskiej
2012978-83-7151-762-4Zaski PiotrElity wladzy politycznej Kazachstanu
  ''978-83-7151-765-5Rilke Rainer MKsiega godzin
2007978-83-7151-768-6Danuta Stasik and Anna Trynkowska EditorsTeaching on India in Central and Eastern Europe: Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation (W
978-83-7151-789-1The Contemporary Study of Politics in Europe: A Selection of Issues
2009978-83-7151-796-9Lewica i prawica w swiadomosci spoleczenstwa polskiego (polish)
978-83-7151-803-4Czlowiek w miescie symbioza adaptacja konflikt
2008978-83-7151-805-8Jan KurowickiZerowosc estetyczna
2013978-83-7151-813-3Sutor JulianKorespondencja dyplomatyczna
2008978-83-7151-817-1Andrzej WierzbickiEtnopolityka w Azji Centralnej
  ''978-83-7151-818-8Daniel MiderPartycypacja polityczna w internecie
2000978-83-7151-836-2Wielowymiarowosc systemow politycznych
2009978-83-7151-848-5M. Rilke RainerKsiega obrazow
978-83-7151-883-6Rilke Rainer MPoezje nowe Zycie Maryi
978-83-7151-905-5Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions
978-83-7151-912-3Sutor JulianLeksykon dyplomatyczny
2011978-83-7151-913-0Przelom i wyzwanie
2014978-83-7151-915-4Interwencja logopedyczna (Polish Edition)
2010978-83-7151-917-8Jacek KucinskiRynek polskich funduszy inwestycyjnych
2013978-83-7151-920-8Skrabacz AleksandraBezpieczenstwo spoleczne
2012978-83-7151-921-5Adamski Andrzej Kwasik Kamila cicki GrzegorzKaplan i rodzina w mediach
  ''978-83-7151-923-9Europejska polityka sasiedztwa
2012978-83-7151-924-6Adamski Andrzej Bojarski Janusz Chrzczonowicz Piotr i inniMedia w analogowym i cyfrowym swiecie
2013978-83-7151-925-3Sulkowski MariuszPol wieku diaspory tureckiej w Niemczech
2012978-83-7151-926-0Poza monogamia
2013978-83-7151-928-4Paradoksy polityki Tom 2
2014978-83-7151-929-1Problemy bezpieczenstwa wewnetrznego w wybranych panstwach
  ''978-83-7151-930-7Grzegorz RydlewskiPolska polityczna 2012/2013
2013978-83-7151-932-1Kranz JerzyJak postrzegac Unie Europejska
978-83-7151-933-8Dojrzale, spelnione, niezalezne...?
2013978-83-7151-934-5Agnieszka RothertModelowanie wladza i swiaty alternatywne
2012978-83-7151-935-2Antkowiak PaweSamorzad zawodowy w Polsce
978-83-7151-936-9Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r
2013978-83-7151-937-6Drzewiecki PiotrEdukacja medialna a nauczanie religii w szkole
2012978-83-7151-938-3Unia Europejska w dobie reform
2013978-83-7151-939-0Reforma strefy euro Unii Europejskiej
  ''978-83-7151-940-6Praca zbiorowaUstroj polityczny Francji wspolczesnej
  ''978-83-7151-941-3Unia Europejska a obrot towarami strategicznymi
2012978-83-7151-942-0Zmiany polityczne w panstwach arabskich
978-83-7151-943-7Aniol WlodzimierzSzlak Norden Modernizacja po skandynawsku
2013978-83-7151-944-4Sport w mediach
  ''978-83-7151-947-5Sekundy (i) epoki Czas w literaturze polskiej po 1989 roku
2013978-83-7151-948-2Krzyzanowski
  ''978-83-7151-950-5Szymanek JarosawUstroj konstytucyjny Kazachstanu
  ''978-83-7151-951-2Urban MariaDemokratyczna osobowosc
  ''978-83-7151-952-9Chwedoruk RafaSyndykalizm rewolucyjny antyliberalna rewolta XX wieku
  ''978-83-7151-953-6Miroslaw KsiezopolskiWspolnie czy osobno?
2013978-83-7151-954-3Szczupaczyski JerzyWladza a moralny wymiar przywodztwa
978-83-7151-955-0Bezpieczenstwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy
2013978-83-7151-957-4Grzegorz LecickiMedia audiowizualne w nauczaniu Jana Pawla II
  ''978-83-7151-958-1Klementewicz TadeuszGeopolityka trwalego rozwoju
  ''978-83-7151-961-1Zikowski JacekWrogosc w stosunkach politycznych
  ''978-83-7151-963-5Szczega LechBiernosc obywateli
  ''978-83-7151-964-2Zbigniew Kiemiski JarosawInstytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej
2014978-83-7151-965-9Pudo AnnaRola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejsciu w zycie Traktatu z Lizbony
2013978-83-7151-966-6Dlaczego Palikot?
2013978-83-7151-967-3Radoslaw MarzeckiMlody obywatel we wspolczesnej demokracji europejskiej
  ''978-83-7151-968-0Czachr ZbigniewKryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej
  ''978-83-7151-969-7Pieliski BartoszMiedzy Japonia a Singapurem
2014978-83-7151-970-3Literatura i "faktury" historii XX (i XXI) wieku
2013978-83-7151-971-0Marciniak Ewa MariaPersonalizacja zachowan wyborczych w Polsce w kontekscie Modelu Zgodnosci Preferencji Politycznych
  ''978-83-7151-972-7Szymczyski Tomasz RHoryzonty sporu wokol istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej
  ''978-83-7151-975-8Beata WojtowiczSlownik suahili-polski
2013978-83-7151-979-6Parzymies Stanisaw PopiukRysiska IrenaEwolucja systemu zbiorowego bezpieczenstwa Narodow Zjednoczonych po zimnej wojnie
2014978-83-7151-980-2Sroka AnnaRozliczalnosc w badaniach jakosci demokracji
  ''978-83-7151-981-9Demokracja lokalna w panstwach Europy
978-83-7151-982-6(Nie)przezroczystosc normalnosci w literaturze polskiej XX i XXI wieku
2014978-83-7151-985-7Pienkowski Jakub Zenderowski RadoslawKwestie narodowosciowe w Europie SrodkowoWschodniej
  ''978-83-7151-986-4Religia i polityka
2012978-83-7151-990-1Siwiska BiankaUniwersytet ponad granicami
2014978-83-7151-992-5Odnawialne zrodla energii w Polsce
  ''978-83-7151-993-2Joanna Fratczak-MüllerRodzina Potrzeby Polityka spoleczna
  ''978-83-7151-994-9Mielczarekejmo AnnaKrosno Odrzanskie
2014978-83-7151-995-6Cegiea AnnaSlowa i ludzie
  ''978-83-7151-997-0Zakrocki MaciejPrzepustka do Europy
2012978-83-7151-999-4DbrowskaCendrowska OlgaPoranny towarzysz i doradca