Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r (Polish Edition)

by Poland

ISBN: 978-83-87409-40-1

ISBN-10: 83-87409-40-5

Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda" · 1998

See also:
1997Unknown BindingKodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r (Polish Edition)