Krystyna Doktorowicz

K. D. · Kristin Duysters

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Brytyjski model komercjalizacji telewizji i początki transformacji telewizji w Polsce978-83-226-0601-8
(83-226-0601-X)
1995
Europejska telewizja publiczna--zmiana modelu w Europie Zachodniej978-83-226-0648-3
(83-226-0648-6)
1995
Międzynarodowe regulacje dzialalności środków spolecznego przekazu: Wybrane problemy978-83-900814-1-0
(83-900814-1-5)
1992

 

Krystyna Doroszewicz