Brytyjski model komercjalizacji telewizji i początki transformacji telewizji w Polsce (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) (Polish Edition)

by Krystyna Doktorowicz

ISBN: 978-83-226-0601-8

ISBN-10: 83-226-0601-X

Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego · 1995