Europejska telewizja publiczna--zmiana modelu w Europie Zachodniej (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego) (Polish Edition)

by Krystyna Doktorowicz

ISBN: 978-83-226-0648-3

ISBN-10: 83-226-0648-6

Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego · 1995