Międzynarodowe regulacje dzialalności środków spolecznego przekazu: Wybrane problemy (Polish Edition)

by Krystyna Doktorowicz

ISBN: 978-83-900814-1-0

ISBN-10: 83-900814-1-5

"Śląsk" · 1992