Henryka Sędziak

H.S. · Henryk Stachowiak

Elipsa Dom Wydawniczy · Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Czasowniki ruchu w gwarze lomżyńskiej i we wspólczesnej polszczyźnie literackiej: Studium porównawcze978-83-86175-30-71993
Polszczyzna Mazowsza I Podlasia978-83-86175-42-02004Henryka Sedziak
Struktura semantyczna i sk±adniowa czasowników z komponentem "mówic": Na materiale gwary ±omzynskiej978-83-7151-100-41995   "
Struktura semantyczna i skladniowa czasowników z komponentem "mówić": Na materiale gwary lomżyńskiej978-83-86175-20-81995

 

Henryka Siwinska-Golebiowska