Jerzy Poczobut

J. P.

Pegaz · Sorbog

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego: Albanii, Austrii, Czecho-Slowacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Jugoslawii, NRD, Portugalii, RFN, ... Węgier, Wloch, ZSRR, EWG978-83-85237-03-7
(83-85237-03-8)
1991
Umowa leasingu: W prawie krajowym i międzynarodowym978-83-85639-07-7
(83-85639-07-1)
1994

 

Jerzy Podracki