Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego: Albanii, Austrii, Czecho-Slowacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Jugoslawii, NRD, Portugalii, RFN, ... Węgier, Wloch, ZSRR, EWG (Polish Edition)

by Jerzy Poczobut

ISBN: 978-83-85237-03-7

ISBN-10: 83-85237-03-8

Sorbog · 1991