Hungary

titlemedia typeISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
5 év adótörvényei978-963-388-084-51995
1847/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek978-963-292-052-81988
1991. évi XVIII. törvény a számvitelről =: Law XVIII of 1991 on accounting978-963-02-9167-51992
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről =: Act XXII of 1992 on the Labour Code978-963-02-9166-81992
A 6 éves és idosebb népesség egészségi állapota a társadalmi-foglalkozási összetétel és osztály-rétegtagozódás szerint, 1984: Munkaanyag978-963-7056-72-71988
A Bel- és külkereskedelem jogszabályai 1992978-963-7891-21-21992
A bel- és külkereskedelem jogszabályai: A szerkesztés lezárva 1991. május 31978-963-7890-66-61991
A bírósági végrehajtás szabályai:978-963-220-480-21977
A bírósági végrehajtás szabályai: (a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival)978-963-221-237-11983
A büntető eljárás978-963-220-538-01977
A családjogi törvény: (a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival)978-963-222-359-91991
A családjogi törvény: (a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival)978-963-221-773-41988
A családjogi törvény: (a Legfelsőbb Bíróság állaśfoglalásaival)978-963-221-156-51982
A családjogi törvény: Az 1974. évi I. törvény és a családjoggal kapcsolatos egyéb jogszabályok, a Legfelsőbb Bíróság elvi állásfoglalásaival978-963-220-238-91975
A családjog kézikönyve978-963-8213-61-71997
A családjog kézikönyve978-963-8213-16-71995
A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991 évi IL. törvény ;: A törvényjavaslat ...978-963-7757-01-31991
Act II of 1976 on the protection of human environment978-963-13-0505-01978
Act I of 1973 on criminal procedure978-963-13-8006-41976
Act I of 1974 on marriage, family, and guardianship978-963-13-0621-71978
Act IV of 1978 on criminal code978-963-13-1393-21983
Act on Company Tax978-963-394-006-81993
Act on Company Tax978-963-392-098-51992
Act on compensation978-963-392-055-81991
Act on economic associations978-963-7045-30-11988
Act on Economic Associations: The Company Act978-963-392-097-81992
Act on employee's stock ownership programme978-963-393-038-01992
Act on Investments of Foreigners in Hungary978-963-02-6374-01989
Act on National Deposit Insurance Fund978-963-394-054-91993
Act on Personal Income Tax978-963-394-005-11993
Act on personal income tax978-963-390-054-31990
Act on public finances:Paperback978-963-621-209-41985
Act on public finances: Unified and up-to-date text of the amended Act and the decree covering its order of implementation978-963-7045-11-01988
Act on the five-year plan: 1986-1990Paperback978-963-621-210-01986
Act on the Investment Funds978-963-392-076-31991
Act on the National Economic Planning, No. II/1985Paperback978-963-03-2323-91986
Act on the personal income tax978-963-7045-05-91987
Act on the State Assets Management Agency: Amended, unified text978-963-391-029-01990
Act on the State Audit Office978-963-390-027-71989
Acts on the election of the local governments and local minority self-governments978-963-7018-26-81994
Act XXXIX of 1995 on the sale of state-owned enterpreneurial assets978-963-85173-6-41995
Adó jogszabályok, 1991978-963-7890-64-21991
Adójogszabályok, 1996978-963-388-118-71996
A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok978-963-673-421-31986
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben az 1996. évi LXI. törvény rendelkezéseivel978-963-18-7530-01996
A fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetekre vonatkozó jogszabályok978-963-220-620-21978
A gazdálkodás egyes szervezeti formáira vonatkozó jogszabályok978-963-221-220-31982
A gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok 1990978-963-7890-17-81990
A gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok, 1996978-963-388-120-01996
A gazdálkodó szervezetek szerződéseire vonatkozó jogszabályok978-963-220-797-11979
A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos, 1985. január 1-én hatályba lépett fontosabb jogszabályok978-963-02-3549-51984
A hatályos társadalombiztosítási jobszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege a kapcsolódó bírói állásfoglalásokkal és egyéb jobszabályokkal978-963-322-037-51983
A honvédelmi jogszabályok kézikönyve978-963-326-521-51978
A honvédelmi törvény978-963-220-575-51978
A képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályok gyüjteménye978-963-01-4180-21980
A kisaját¸tásra vonatkozó jogszabályok978-963-220-036-11974
A kisajátításra vonatkozó jogszabályok978-963-220-486-41977
A kisipari szerepe és fejlődése: 1970-1978978-963-02-1197-01979
A költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai, 1996978-963-388-119-41996
A könyvkiadást érintő fontosabb jogszabályok978-963-7002-94-61987
A könyvtári szolgálat jogi szabályozása.978-963-201-093-91958
A környezetvédelmi koncepció és követelményrendszer alapelvei: Elfogadta az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács 3/1978./VI.22./OKTT határozatával978-963-02-0973-11978
A közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi jogszabályok 1996978-963-388-121-71996
A közérdeku bejelentésekrol, javaslatokról és panaszokról szóló törvény978-963-220-576-21978
A közjegyzőkre vonatkozó jogszabályok978-963-7566-13-41992
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény ; A törvényjavaslat országgyűlési vitája978-963-7757-00-61991
A közoktatási törvény és a nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei978-963-85136-6-31994
A közoktatási törvény végrehajtási rendelete978-963-85206-1-61994
A közraktározás978-963-224-022-01996
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény978-963-7757-21-11992
A kulturális igazgatás kézikönyve978-963-220-410-91977
A lakásszövetkezetekre és a társasházakra vonatkozó jogszabályok978-963-220-964-71980
A lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok és azok magyarázata978-963-321-989-81983
A lakosság morbiditása978-963-7502-01-91975
Alkotmanyjog: Jogszabalygyujtemeny978-963-379-236-01996
Államosítás és kártalanítás978-963-632-323-31992
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya: 1994. szeptember 20978-963-8420-08-41994
A Magyar Köztarsaság polgari törvenykönyve és a csaladjogi törveny978-963-7270-06-21996
A Magyar Népköztársaság alkotmánya978-963-09-2817-51986
A Magyar Népköztársaság alkotmányaPaperback978-963-09-0934-11977
A magyarországi külföldi beruházások, illetve a külföldi részvétellel alakuló gazdasági társulások muködésének elvei és jogi feltételrendszere978-963-7850-76-91988
A más népgazdasági ágak ipari tevékenységének a IV. ötéves tervidőszakban elért fejlődése978-963-340-134-71976
Amended Act on Taxation Procedures978-963-394-016-71993
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogszabályok978-963-220-586-11978
A mezőgazdasági üzemekre vonatkozó fontosabb munkavédelmi és munkásellátási jogszabályok gyűjteménye978-963-00-0122-91977
A mezőgazdaság munkaerőhelyzete és a külső munkaerő igénybevétele978-963-03-0626-31978
A munka törvénykönyve978-963-322-378-91986
A munka törvénykönyve: A végrehajtásáról szóló kormányrendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a ... jogszabályokkal978-963-220-237-21975
A munka törvénykönyve: A végrehajtásáról szóló minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, ...978-963-02-7977-21990
A Munka törvénykönyve: A végrehajtásáról szóló minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a Legfelsobb ... jogszabályokkal978-963-222-140-31989
A munka törvénykönyve és a legfontosabb munkaügyi jogszabályok978-963-320-645-41977
A munka törvénykönyve és a végrehajtásával kapcsolatos fontosabb szabályok III. pótkötete978-963-322-247-81984
A munka törvénykönyve és a végrehajtásával kapcsolatos fontosabb szabályok IV. pótkötete978-963-322-131-01984
A munka törvénykönyve és fontosabb végrehajtási szabályai978-963-321-105-21980
A munka törvénykönyve és fontosabb végrehajtási szabályai II. pótkötete978-963-321-852-51982
A munka törvénykönyve és indoklása, 1992978-963-7538-05-61992
A művészekre és művészeti dolgozókra vonatkozó fontosabb jogszabályok, 1982-1984978-963-608-078-51985
A nemzeti vagyon és az állóeszközállomány 1960-1973978-963-340-006-71974
A nemzetközi kapcsolatok tartásának fontosabb szabályai: Lezárva, 1979. április 25-én978-963-02-1140-61979
A népesség osztály- és rétegtagozódásának fobb demográfiai és foglalkozási adatai 1984: Munkaanyag978-963-7056-22-21987
Annex to the Transformation Act on the property balance-sheet978-963-390-008-61989
Anyagmozgatás a mezogazdaságban, az erdo- és vízgazdálkodásban 1985-ben978-963-02-4756-61987
A nyugdijasok életkörülményei978-963-340-212-21978
A polgári nemperes eljárás szabályai: (a Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival)978-963-221-359-01984
A Polgári Törvénykönyv978-963-222-418-31992
A polgári törvénykönyv978-963-222-056-71988
A polgári törvénykönyv978-963-221-511-21985
A polgári törvénykönyv978-963-220-712-41979
A polgári törvénykönyv és gyakorlata978-963-461-629-01982
A Polgári Törvénykönyv magyarázata978-963-222-800-61995
A rendőrségi törvény: Az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről az indokolással egységes szerkezetben978-963-10-8034-61994
Árszabályok gyűjteménye978-963-220-604-21978
A sajtótörvény978-963-221-911-01987
A statisztikában használatos mértékegységek jegyzéke978-963-340-257-31979
A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok: A Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival978-963-221-260-91983
A szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, 1995: Az összeállításban megtalálhatók a szerzoi jogi törvény, az új találmányi törvény978-963-85450-1-51995
A szerzői jog hatályos szabályai: Az 1969. évi III. törvény a szerzői jogról és az ennek végrehajtása, valamint kiegészítése tárgyában ... hatályos jogszabályok978-963-7566-01-11991
A szocialista iparban foglalkoztatottak létszámösszetétele és kereseti viszonyai978-963-340-140-81977
A szocializmus győzelmes előrehaladása, 1917-1977978-963-02-0753-91977
A szövetkezetek közös szabályai978-963-220-892-31980
A szövetkezeti törvény és az átmenet szabályai978-963-222-506-71992
A Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke: Függelék: a fogyasztási szolgáltatások jegyzéke, valamint az SZTJ 1988. január 1.-1990. december 31. közötti módosításai978-963-340-769-11991
A Társadalmi mobititás történeti tendenciái978-963-340-026-51975
A társadalombiztosítási jog kézikönyve978-963-321-953-91983
A társadalombiztosítási jog kézikönyve978-963-320-869-41979
A társadalombiztosításról szóló 1975 évi II. törvény és végrehajtási rendelkezéseinek egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege978-963-322-157-01985
A Társadalombiztosítás új szabályai, 1991978-963-7890-51-21991
A társadalom osztályszerkezete és rétegoződése megyénként: Személyi és háztartás adatok az 1973. évi mikrocenzus alapján978-963-340-079-11975
A társadalom osztályszerkezete és rétegzodése: Személyi és háztartás adatok az 1973. évi mikrocenzus alapján978-963-340-052-41975
A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, döntvények978-963-7891-07-61992
A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, döntvények nyomtatványok 1996978-963-388-113-21996
A termelőszövetkezetek, az állami vállalatok és az élelmiszer-ipari vállalatok adózásával kapcsolatos hatályos adójogszabály gyűjtemény I-II978-963-632-197-01989
A Termelőszövetkezeteket érintő fontosabb jogszabályok és irányelvek978-963-322-077-11984
A termelőszövetkezeti, a szövetkezeti törvény és a végrehajtási rendelkezések978-963-322-026-91983
A tudományos kutatás és fejlesztés statisztikája978-963-340-217-71979
A tűzvédelemről szóló jogszabályok978-963-221-465-81984
A tuzvédelemrol szóló jogszabályok978-963-221-050-61981
Ausztria és Magyarország ipari termelési és termelékenységi színvonalának összehasonlítása978-963-340-165-11977
A villamosenergiára vonatkozó jogszabályok978-963-02-0770-61977
A vízgazdálkodásban alkalmazandó fontosabb munkavédelmi jogszabályok gyűjteménye és ezek magyarázata978-963-602-327-01985
A vízgazdálkodásban alkalmazandó fontosabb munkavédelmi jogszabályok gyűjteménye és ezek magyarázata978-963-602-245-71982
A vízgazdálkodási beruházások és fenntartási munkák rendje978-963-10-4256-61981
Az 1941. évi népszámlálás978-963-340-108-81976
Az 1966-ban és 1974-ben házasságot kötöttek családtervezési, termékenységi és születésszabályozási magatartása 1977-ig978-963-02-1249-61979
Az 1973. évi iparstatisztikai világprogram adatai, Magyarország =: Results of the 1973 world programme of industrial statistics, Hungary = Dannye ... obsledovaniia promyshlennosti, Vengriia978-963-340-105-71976
Az 1973; evi mikrocenzus adatai978-963-340-012-81974
Az 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról978-963-222-187-81989
Az alapítványokról szóló jogszabályok gyujteménye: A Legfelsobb Bíróság iránymutatásai, gazdálkodási, számviteli és adózási szabályok, a legjelentosebb közalapítványok978-963-7566-42-41992
Az államigazgatási eljárás általános szabályai978-963-221-214-21982
Az állami pénzügyekről szóló törvény: Az 1979. évi II. törvény az állami pénzügyekről és a végrehajtásáról szóló 23/1979. (VI. ...978-963-220-884-81980
Az állami személyzeti munka szabályai978-963-322-738-11988
Az általános forgalmi adó: ÁFA gyűjtemény 1996: az általános forgamli adóról szóló törvények egységes szerkezetben, ...978-963-8028-90-71996
Az átadott épitmények adatai 1970-1975978-963-340-133-01977
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Kormány megalakulása: 1944. december 21-22978-963-09-2591-41984
Az ifjúsági törvénnyel kapcsolatos jogszabályok: Az ifjúságról szóló, 1971. évi IV. törvény végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok ... gyűjteménye978-963-422-627-71984
Az igazgatási statisztika 1979. évi adatgyüjtéseinek tartalmi katalógusa978-963-340-253-51979
Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok978-963-221-988-21989
Az illetékekre vonatkozó jogszabályok:978-963-220-249-51975
Az ipar gyártási ágainak rendszere978-963-340-204-71978
Az iskolás gyermekek egészségmagatartása 1986978-963-7071-47-81989
Az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok: Jogszabálygyűjtemény978-963-616-314-31991
Az ügyvédekre és a jogtanácsosokra vonatkozó jogszabályok978-963-221-552-51985
Az ügyvédekre és az ügyvédi szervezetre vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések978-963-220-667-71978
Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok978-963-222-811-21995
Az új munkatörvénykönyve magyarázatokkal. A közszolgálat978-963-7608-24-71992
Az új végrehajtási jog978-963-222-818-11995
Belkereskedelmi jogszabályok gyűjteménye978-963-221-776-51988
Belkereskedelmi jogszabályok gyűjteménye978-963-221-000-11981
Belkereskedelmi számlakeret: A belkereskedelem ágazatba sorolt vállalatok részére978-963-220-424-61977
Beruházási jogszabályok978-963-221-092-61981
Beruházási jogszabályok978-963-220-444-41977
Beruházásokkal kapcsolatos jogszabályok és magyarázatuk978-963-02-5867-81988
Beruházásstatisztika978-963-340-169-91977
Budapest népmozgalma, 1974-1976978-963-340-201-61978
Budapest városrészei978-963-215-139-71996
Bünteto Elvi Határozatok 1973-1980: A Magyar Népköztársaság Legfelsobb B¸róságanak a bünteto jogalkalmazással kapcsolatos irányelvei, elvi döntései, ... és elvi jelentoségi¸ Latározatai978-963-221-114-51982
Büntető jogszabályok978-963-224-018-31996
Büntető jogszabályok978-963-222-085-71988
Büntető jogszabályok978-963-221-452-81984
Büntető jogszabaĺyok978-963-221-058-21980
Bünteto jogszabályok: Btk., Btké., Be., Bvt., Ütv. melléklet, az Alkotmánybíróság büntetojogi tárgyú határozatai stb978-963-7566-77-61994
Bünteto törvénykönyv978-963-220-852-71979
Büntető törvénykönyv:978-963-220-537-31977
Bünteto Törvénykönyv: A Legfelsobb B¸róság elvi állásfoglalásaival978-963-220-209-91976
Büntető törvénykönyv, büntetőeljárás978-963-388-192-71998
Büntető törvénykönyv, büntetőeljárás978-963-388-077-71995
Civil code of the Hungarian People's Republic978-963-13-1335-21982
Concept of the Bill on public finances: Under preparation978-963-392-057-21991
Corpus Juris Hungarici: Magyar Törvénytár. Millenium EmlékiadásPaperback978-1-141-30578-02010
Decreta regni Hungariae, 1301-1457 =: Gesetze und Verordnungen Ungarns, 1301-1457   "978-963-05-0524-61976
Dinnyés Lajos elso kormányának minisztertanácsi jegyzokönyvei, 1947. június 2.--szeptember 19978-963-631-103-22000
Egészségügyi és szociális statisztika978-963-340-185-91978
Ép¸tmények tuzvédelme, épületszerkezetek tuzállósága978-963-402-230-51982
Építésügyi jogszabályok gyűjteménye978-963-221-312-51984
Építésügyi jogszabályok gyűjteménye978-963-220-401-71977
Értékpapírok: Jogszabálygyűjtemény978-963-7910-40-11994
Földet, köztársaságot, állami iskolát!: Viták a magyar parlamentben, 1944-1948:978-963-280-797-31980
Foglalkozások egységes osztályozási rendszere: 1. sz. kiegészítés978-963-340-138-51977
Gazdasági alanyok978-963-340-208-51978
Gazdasági szerkezet: Annotált cikkbibliográfia978-963-340-277-11980
Gazdasági társaságok jogszabálygyujteménye: Cégek alapítása, bejegyzése, átalakulása, muködése978-963-272-253-51990
General regulation of the forming of the minority national self-governments978-963-7018-46-61995
Government decree of 1971 on legal advisers978-963-13-0506-71978
Hatalyos jogszabalyok gyujtemenye, 1945-1972978-963-220-060-61973
Hatályos jogszabályok gyujteménye 1945-1977978-963-220-836-71978
Hatályos jogszabályok gyűjteménye, 1945-1982978-963-221-350-71984
Hatályos jogszabályok gyűjteménye, 1945-1987978-963-222-086-41988
Hatályos jogszabályok gyűjteménye978-963-222-322-31991
Hatályos jogszabályok hivatalos gyujteménye978-963-7270-12-31996
Hatályos társadalombiztosítási jogszabályok978-963-8028-76-11996
Hatályos vámjogszabályok összeállitása978-963-03-0618-81978
Hungary today978-963-340-031-91975
Idegenforgalmi statisztika978-963-02-1103-11979
Igazságügyi szakértői jogszabályok978-963-222-903-41996
Illetékjogszabályok978-963-222-998-01996
Illetékjogszabályok978-963-221-918-91987
Ipari jogszabályok gyűjteménye978-963-221-604-11987
Ipari szövetkezetekre vonatkozó jogszabályok978-963-321-998-01983
Jogszabályok kereskedőknek978-963-616-320-41991
Kárpát-medence978-963-03-3797-71994
Kereskedelmi vámtarifa 1977978-963-220-438-31977
Kereskedelmi vámtarifa, 1981-1984978-963-221-001-81980
Kereskedelmi vámtarifa, 1985-1987978-963-322-231-71984
Kézikönyv az 1996. évi SZJA alkalmazásához: (adóelőleg-számítási táblázatokkal)978-963-8028-65-51996
Kisvállalkozások jogszabálygyűjteménye 1990978-963-632-232-81990
Kisvállalkozók jogszabálygyűjteménye978-963-322-143-31985
Költségvetési szervek állóeszközeinek analitikus nyilvántartása978-963-220-633-21978
Követelések behajtása, 1996978-963-388-109-51996
Közművelődés 1972-1976978-963-340-183-51978
Kohó- és gépipari jogszabályok gy űjteménye978-963-220-296-91976
Kommunális statisztika978-963-340-273-31979
KormanyprogramHardcover978-963-346-433-52001
KRESZ 1984: A közúti közlekedés szabályai és értelmezésük978-963-10-6690-61985
KRESZ : A közúti közlekedés szabályai és értelmezésük978-963-16-1532-61999
Külföldi befektetok jogszabálygyujteménye978-963-616-304-41991
Külföldiek magyarországi tartózkodására vonatkozó jogszabályok978-963-7566-85-11994
Külföldi vállalkozók jogszabálygyűjteménye: Társasági, befektetési, adóügyi, csőd-, koncessziós, ingatlanszerzési, pénzintézetei jogszabályok978-963-7566-23-31992
Külkereskedelmi számlakeret: (a külkereskedelem ágazatba sorolt vállalatok részére)978-963-220-568-71977
Lakásépítés és lakásmegszünés: 1961-1975978-963-340-154-51977
Lakásstatisztika978-963-340-254-21979
Lakásügyi jogszabályok978-963-221-310-11983
Law-decree no. 13 of 1979 on private international law978-963-13-1465-61982
Lengyelország és Magyarország az 1988., illetve az 1990. évi népszámlálás tükrében =: Polska i Wegry w swietle spisów powszechnych 1988 i 1990 r978-963-215-045-11994
Magánszemélyek és társulásai külkereskedelmi tevékenysége folytatásának feltételeire vonatkozó legfontosabb jogszabályok978-963-7851-13-11989
Magánvállalkozások adózásának jogszabály-gyűjteménye978-963-03-3060-21989
Magyarország külkereskedelmi tárgyú kétoldalú nemzetközi szerződései978-963-220-916-61979
Magyarország társadalma és gazdasága, 1945-1980978-963-340-282-51980
Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének 30 éve: 1945-1975978-963-340-032-61975
Magyar törvénytár978-963-7890-24-61990
Methodology of population and housing censuses: Selected and annotated bibliography978-963-7056-17-81987
Mezogazdasági adattár978-963-340-184-21978
Mezőgazdasági adattár978-963-340-239-91978
Mezőgazdasági árak 1960-1976978-963-02-0909-01978
Mezőgazdasági és élelmezésügyi jogszabályok gyűjteménye978-963-221-254-81983
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási üzemek alaptevékenységének osztályozása978-963-340-268-91979
Módszertani útmutató a számítógépes irányítási- és információs rendszerek létesítésének tervezéséhez978-963-340-171-21977
Munka- és üzemszervezés a fekvőbeteg-ellátásban: Válogatott irodalomjegyzék és cikkismertetés978-963-7502-26-21977
Munkaügyi elvi határozatok: A Magyar Népköztársaság Legfelsobb B,rósága Munkaügyi Kolligiumának a munkaügyi, a társadalombiztos,tási és a szövetkezeti ... jogvitákkal Kapcsolatos elvi állásfoglalásai978-963-220-933-31980
Munkaügyi jogszabálygyűjtemény 1993978-963-7608-34-61993
Munkaügyi jogszabályok978-963-322-627-81987
Munkaügyi jogszabályok gyűjteménye, 1991978-963-7890-60-41991
Munkaügyi statisztikai fogalmak: Módszertani segédlet978-963-7070-37-21992
Munkavédelmi jogszabályok978-963-7890-75-81991
Munkavédelmi jogszabályok magyarázatos gyűjteménye az ipari szövetkezetek részére978-963-03-2737-41987
Műszaki szellemi alkotások jogszabályai978-963-221-126-81981
Műszaki szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok978-963-03-1943-01984
Műszaki szellemi termékek jogszabályai978-963-220-802-21979
Néhány jellemző korosztály áthaladása az iskolarendszeren978-963-02-1166-61979
Nehézipari beruházási jogszabálygyűjtemény978-963-622-037-21979
Népesedésstatisztika978-963-340-149-11977
New Act on Personal Income Tax, PIT978-963-392-093-01992
New acts on separated financial state funds978-963-394-052-51993
New rules on the management of state-property978-963-393-077-91992
Növénytermelés978-963-340-129-31976
Nyugdíj- és egészségbiztosítási szabályok 1996978-963-388-116-31996
Önkormányzati jogszabályok978-963-222-373-51991
Összeállítás a Polgári törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó szabályairól978-963-02-3435-11984
Oktatási adatok gyűjteménye978-963-340-062-31975
Országos építésügyi szabályzat978-963-512-855-61987
Országos építésügyi szabályzat978-963-512-421-31980
Országos és megyei összefoglaló adatok978-963-340-147-71977
Pénz- és tőkepiaci jogszabályok gyűjteménye: Az 1997. április 15-ig megjelent törvények és jogszabályok978-963-9093-02-71997
Polgári elvi határozatok: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai978-963-222-021-51988
Polgári és gazdasági elvi határozatok: A Magyar Népköztársaság Legfelsobb B¸róságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai978-963-220-912-81980
Polgári, gazdasági és munkaügyi elvi határozatok: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai978-963-220-262-41976
Polgári peres eljárás978-963-220-311-91976
Polgári peres eljárás: A Legfelsobb Bíróság elvi iránymutatásaival978-963-222-725-21994
Polgári peres eljárás: (a Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival)978-963-222-368-11991
Polgári peres eljárás: A Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival978-963-221-771-01987
Polgári Törvénykönyv: A Legfelsobb B,róság elvi állásfoglalása978-963-220-162-71975
Polgári törvénykönyv, polgári perrendtartás, családjogi törvény978-963-388-085-21995
Pótfüzet a Büntető jogszabályokhoz978-963-222-836-51995
Pótkötet a Statisztikai fogalmak meghatározásainak jegyzéke és a Statisztikai osztályozások jegyzéke címu kötetekhez978-963-340-814-81987
Privatizáció: Az állami tulajdon privatizációjával kapcsolatos jogszabályok: az Egzisztencia Hitelrol, a vagyonértékelés módszertani szabályai978-963-7890-73-41991
Ratio educationis: Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordításaHardcover978-963-05-2621-01981
Statisztikai adatok a nők helyzetéről978-963-340-094-41975
Statisztikai adatok az ifjúságról978-963-340-103-31976
Statisztikai jogszabályok gyüjteménye978-963-340-284-91980
Statutory rules on general turnover tax978-963-390-047-51990
Szabálysértési jog: Jogszabálygyűjtemény978-963-7890-97-01991
Szabálysértési jogszabályok978-963-221-526-61985
Szabálysértési jogszabályok978-963-220-210-51975
Szállítási-hírközlési számlakeret: A szállítás és hírközlés népgazdasági ágba sorolt vállalatok részére978-963-220-439-01977
Számlázás: Értékesítési nyilvántartások szervezése978-963-220-664-61978
Számviteli jogszabálygyűjtemény978-963-222-494-71992
Számviteli szabályok, 1996978-963-388-114-91996
Számviteli törvény 1995978-963-8028-33-41995
Számviteli törvény és betűrendes tárgymutatója, 1996978-963-8028-66-21996
Személyi jövedelemadóról: SZJA gyűjtemény 1996: a személyi jövedelemadóról szóló törvények, állásfoglalások, eseti döntések és ...978-963-8028-89-11996
Szent István törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben: Hasonmás kiadás978-963-207-940-01988
Szociálpolitikai jogszabályok gyűjteménye978-963-321-916-41983
Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból: Szöveggyűjtemény978-963-7302-03-91985
Találmányi-újítási jogszabálygyűjtemény978-963-8181-51-01984
Tanácstörvény: Az 1971. évi I. törvény és végrehajtási rendelkezései978-963-221-606-51986
Tanácstörvény: Az 1971. évi I. törvény és végrehajtási rendelkezései978-963-220-891-61980
Tanulmányok az energetika és biztonságtechnika tárgyköréből978-963-02-1217-51979
Társadalmi szervezetek, alapítványok létrehozása és gazdálkodása: Jogszabályok, bírói gyakorlat és ezek magyarázata978-963-7890-62-81991
Társadalombzitosítási és szociális jogszabályok 1993978-963-8304-03-21993
Termeloszövetkezeti jogszabályok978-963-220-166-51975
Területi idősorok 1965-1974978-963-340-099-91976
Területi statisztika978-963-340-202-31978
The higher education law 1993978-963-673-532-61993
Törvény a felsőoktatásról978-963-673-531-91993
Törvény a közalkalmazottak jogállásáról: Az új Munka Törvénykönyvével egybeszerkesztett és magyarázatokkal ellátott szöveg978-963-00-1548-61992
Törvények GyüjteményePaperback978-1-143-36288-02010Hungary. Belügyminiszterium
Tulajdon, átalakulás, privatizáció978-963-222-536-41992
Tuzvédelmi jogszabálygyujtemény978-963-7033-20-91977
Tűzvédelmi jogszabályok és a fontosabb kapcsolódó rendeletek, szabványok, szabályzatok, irányelvek és segédletek gyűjteménye: Lezárva 1978.X. 30-án978-963-320-854-01979
Új módszer a fizikai dolgozók bérarányainak vizsgálatára: Regressziónalizis978-963-340-271-91980
Új szövetkezeti jogszabálygyűjtemény978-963-7566-19-61992
Útmutató a halászatról szóló jogszabályok alkalmazásához978-963-502-027-01979
Updated Act on Taxation Procedures978-963-394-097-61994
Vadászati jogszabályok978-963-03-0561-71977
Választójogi törvény: Kézikönyv a választásban közremuködok részére978-963-322-254-61985
Vállalati jogszabályok gyűjteménye978-963-322-477-91987
Vállalkozások és vállalkozók, 1993978-963-8288-16-51994
Vám- és devizajogszabályok 1994: A szerkesztés lezárva: 1994. január 1978-963-8304-66-71994
Vamtörvény: Vállalkozások, társaságok kézikönyve: végrehajtási rendeletek, vámügyintézői, szállítási, szállítmányozási ... pénzügyi jogszabályok978-963-04-6618-91996
Vízgazdálkodási statisztikai zsebkönyv978-963-340-289-41979
Vízgazdálkodási statisztika: Vízgazdálkodási termékek jegyzéke978-963-340-267-21980
Vízgazdálkodási számlakeret: A vízgazdálkodás népgazdasági ágba sorolt gazdálkodó szervek részére978-963-220-452-91977
Vízügyi jogszabályok978-963-220-491-81977

2009 Egmont-Hungary Kft. · Budapest (Hungary) · Budapest, Hungary, 1975 DGavid, GGabor. · Crime and Police (1992 : Budapest, Hungary) International Conference on Social Changes · Debrecen (Hungary) · Dimap Hungary · Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezete (Hungary) · Építésügyi Tájékoztatási Központ (Hungary) · Épitésgazdasági és Szervezési Intézet (Hungary) · Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezete (Hungary) · en Europe centrale et en Europe orientale (4th : 1978 : Matrafured, Hungary) Colloque sur les Lumieres en Hongrie · En Europe Centrale Et En Europe Orientale (5th : 1981 : Matrafured, Hungary) Colloque Sur Les Lumieres En Hongrie · Épitésgazdasági és Szervezési Intézet (Hungary) · Építésügyi Tájékoztatási Központ (Hungary) · Epitesugyi Tajekoztatasi Kozpont (Hungary) · Government of Hungary · Hadtörténelmi Levéltár (Hungary) · Hadtörténelmi Levéltár (Hungary) · Hadtörténelmi Térképtár (Hungary) · Hadtortenelmi Leveltar (Hungary) · Hadtortenelmi Terkeptar (Hungary) · Hainsworth · Hamacher · HAMMACHER · Hammaker · Hangaard · hansard · Hanser · Hanserecesse · Hansgeorg · Heimgartner · Heiniger · HEMKER · Hencher · HENKART · Henniger · Henscher · Hensher · Hensrud · Honegger · Hongren · Hooimeijer · Hungarian Relativity Workshop 1993 (Budapest Hungary) · Hungary, 1975) Colloquium on Information Theory (Keszthely · Hungary 1975 MenyhGard, N. · Hungary) 1996 : (10th : Paczolay, PGeter. · Hungary) Anyagmozgatasi es Csomagolasi Intezet (Budapest · Hungary. Belügyminiszterium · Hungary) Colloquium on Qualitative Theory of Differential Equations (3rd : 1988 : Szeged · Hungary) Conference on Operating Systems (1982 Visegrad · Hungary) European Congress of Mathematics (1996 Budapest · Hungary) European Peace Research Conference (1993 Budapest · Hungary) International Congress of Physiological Sciences (28th : 1980 : Budapest · Hungary) International Congress on Photosynthesis 1998 (Budapest · Hungary) International Workshop on Gluten Proteins 1987 (Budapest · Hungary) Katona Jozsef Gimnazium (Kecskemet · Hungary) Keresztény Múzeum (Esztergom · Hungary) Könnyűipari Műszaki Főiskola (Budapest · Hungary) Konnyuipari Muszaki Foiskola (Budapest · Hungary) Liszt Ferenc Emlekmuzeum (Budapest · Hungary Ministry of Defence · Hungary Ministry of Defense · Hungary. Országgy?lés. Fels?ház. · Hungary. Országgy?lés. Képvisel?ház. · Hungary. Országgyulés. Képviselohá · Hungary) Rural Development International Workshop (1996 Godollo · Hungary) Szabadteri Neprajzi Muzeum (Szentendre · Hungary) Tecos Meeting (1998 Budapest · Hungary) Terkep Studio (Szentendre · Hungary) Vörös Október MG. T. SZ. (Ócsa · Hungary) Voros Oktober MG. T. SZ. (Ocsa · Hunger · Hungerford · Iparművészeti Múzeum (Hungary) · Iparművészeti Múzeum (Hungary) · Japan-Hungary Joint Seminar on Applied Electromagnetics in Materials a · Kecskemet (Hungary) · Könyvtártudományi és Módszertani Központ (Hungary) · Könyvtártudományi és Módszertani Központ (Hungary) · Központi Papnevelő Intézet (Hungary) · Konyvtartudomanyi es Modszertani Kozpont (Hungary) · Kozponti Papnevelo Intezet (Hungary) · Külkereskedelmi Főiskola (Hungary) · Kulkereskedelmi Foiskola (Hungary) · LIGA (Hungary) · Művészeti Szakszervezetek Szövetsége (Hungary) · Művészeti Szakszervezetek Szövetsége (Hungary) · Muveszeti Szakszervezetek Szovetsege (Hungary) · National Archives of Hungary · Nehezipari Muszaki Egyetem (Hungary) · Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (Hungary) · Országos Pedagógiai Intézet (Hungary) · Országgyülési Könyvtár (Hungary) · Orszaggyulesi Konyvtar (Hungary) · Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (Hungary) · Orszagos Muszaki Konyvtar es Dokumentacios Kozpont (Hungary) · Orszagos Pedagogiai Intezet (Hungary) · Szépművészeti Múzeum (Hungary) · Szépmʺuvészeti Múzeum (Hungary) · Szépművészeti Múzeum (Hungary) · Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (Hungary) · Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (Hungary) · Termeloszovetkezetek Orszagos Tanacsa (Hungary) · Z. Hungarian Relativity Workshop 1993 Budapest Hungary)/ Perjes

Akadémiai Kiadó · Corvina · ERGONOSOFT · ESZTIK · Europa · GeoMédia · Geopen · Gondolat · HVG-ORAC · Holnap · Hírlapkiadó · IKVA · Kopint-Datorg · Kossuth · Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó · Közlöny- és Lapkiadó Kft · Központi Statisztikai Hivatal · Magyar Iparjogvédelmi Egyesület · Magyar Országos Levéltár · Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára · Map Press · Ministry of Finance · MÜSZI · Műszaki Könyvkiadó · Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya · NOVORG · Nabu Press · National Election Office of the Ministry of the Interior · Népszava · OKKER Oktatási Iroda · Osiris · PERFEKT · Parlamenti Módszertani Iroda · Saldo Pénzügyi Szervező és Tanácsadó Vállalat · Szabványkiadó · Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete · Tankönyvkiadó · The Press, Marketing and International Managing Director of the State Privatization and Holding Co · Táncsics Könyvkiadó · UNIÓ · Verzál Kft · Verzál Könyvek Kiadó Kft · Zrínyi Katonai Kiadó · Építésügyi Tájékoztatási Központ

 

Hunger