Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1978978-963-673-062-8A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 75 éves jubileumi ünnepségei (Hungarian Edition)
1977978-963-673-063-5Az óvoda iskolaelőkészítő szerepéből adódó feladatok: Ovónőképző Intézetek II. Tudományos Ülésszaka, Hajdúböszörmény, 1975. május 27-29 (Hungarian Edition)
1978978-963-673-080-2Katalin HaskóP. J. Proudhon társadalomelméletének néhány sajátos vonásához (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-111-3150 [i.e. Százötven] éves a magyar óvoda: Emlékülés: az Óvónőképző Intézetek III. Tudományos Ülésszaka, Kecskemét, 1978. május 31, ... Minisztérium kiadványa) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-129-8A Tanitóképzés évfordulói: [200 éves a győri tanitóképzés, 150 éves a magyar nyelvü tanitóképzés, 20 éves a felsőfokú ... Minisztérium kiadványa) (Hungarian Edition)
1979978-963-673-130-4A Cigánygyermekek nevelése-oktatása: Nemzetközi tudományos konferencia, Pécs, 1979. február 15-17: [előadások (Hungarian Edition)
1980978-963-673-142-7Tanulmányok az értékelmélet köréből (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-143-4Tibor HuszárAdalékok a munkaerkölcs történetéhez és szociológiájához (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-148-9A Magyar népi demokrácia harmincöt évének történetéből (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1980978-963-673-149-6Pál Péter TóthA magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
1979978-963-673-151-9The Hungarian education in terms of figures, 1978-1979: Nursery-schools, primary-schools, secondary-education, childrenwelfare, higher education, education of adults
1980978-963-673-164-9Korai felismerés, diagnosztizálás, a fogyatékosok iskoláskor előtti nevelése a szocialista országokban: A II. Nemzetközi Gyógypedagógiai Konferencia előadásai (Hungarian Edition)
1979978-963-673-172-4Tanulmányok a nevelőintézeti nevelés témaköréből (Hungarian Edition)
1980978-963-673-174-8A Testnevelési osztályok tizéves működésének tapasztalatai (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-178-6A Tudományfejlődés elmélet problémái: Szöveggyűjtemény (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-181-6Zoltán SomogyiAz erkölcsi értékek világa (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1981978-963-673-185-4Norbert NeményiAdalékok a nyugatnémet neoliberalizmus bírálatához (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1980978-963-673-189-2A Bajai Tudományos Napokon elhangzott előadások röviditett szövege (Hungarian Edition)
1981978-963-673-193-9Katalin TauszCselédek és "továbbszolgáló cselédek" Tiszaigaron: ("--ahol parancsolnak, ott csak cseléd van") (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-194-6Katalin BereySzociálpolitikai kísérlet Magyarországon a 40-es évek elején: (az Országos Nép- és Családvédelmi Alap munkássága) (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-196-0A Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet évkönyve, 1971-1981 (Hungarian Edition)
1981978-963-673-197-7Értékelméleti tanulmányok (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-207-3Gojkó PetrovicsDialektika: Bibliográfia (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-209-7Márton SzabóMunka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának és értelmezésének történelmi változása (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1982978-963-673-211-0Oktatásmódszertani tanulmányok (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-224-0György KerékgyártóA nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés fejlődése a hetvenes évtizedben (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-237-0Katalin SoltPolitikai gazdaságtan és szociáldemokrácia Magyarországon, 1890-1945 (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1983978-963-673-242-4Adél AndrássyA föld és az egyéb termelési tényezők kapcsolata a mezőgazdasági növekedésben (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1983978-963-673-248-6István HerbaiA népi írók mozgalmának keletkezése és a munkásmozgalom (1928-1932) (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-249-3Ferenc HerneszA gazdasági hatékonyság és növelésének megváltozott feltételei (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-255-4György MajorosEmber és törvény viszonya a munka szerinti elosztás tükrében (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-257-8Sándor VámosiTevékenységcsere és tulajdon a szocialista gazdaságban (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1984978-963-673-258-5Pál KozmaA társadalmi-gazdasági viszonyok működési és fejlődési mechanizmusa (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-261-5Katalin SzigetiAz exportorientált gazdaságpolitika és a gazdasági mechanizmus ellentmondásai (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1983978-963-673-262-2András VárnaiA francia felvilágosodás történetszemléletéről: Adalékok a marxi formációelmélet előzményeihez (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1983978-963-673-263-9Tanulmányok a fiatal Lukácsról (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-268-4Ferencné ForgácsAz országos középiskolai tanulmányi verseny 15 év tükrében (Hungarian Edition)
1984978-963-673-275-2Zoltán GanglerHit és tudás Teilhard de Chardin szintézisében (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-277-6Az Erkölcs kérdései a szocializmus építésének jelenlegi szakaszában: Etikaoktatók országos továbbképző tanfolyama, Szeged, 1983. január ... időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-278-3Péter HalmaiIntegráció és tulajdon az iparosodó mezőgazdaságban (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-284-4Lenin "A baloldaliság", a kommunizmus gyermekbetegsége c. műve és a mai szocialista gyakorlat: Tudományos ülésszak az MKKE Filozófia ... időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1984978-963-673-290-5Tibor GörögÖkopesszimizmus, technooptimizmus és korunk globális problémái (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-292-9Géza DenkeA technikai haladás és a munkaerő összefüggései (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-293-6Katalin DévaiA nagyvállalatok helyzetéről (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-294-3Összeomlás és újjászületés: Tanulmányok a legújabbkori magyar történelem egyes kérdéseihez (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-295-0A Tanárképző főiskolák tanterve: Az 1984-85. tanévtől a nappali és a levelező tagozat számára (Művelődési Minisztérium kiadványa) (Hungarian Edition)
1984978-963-673-296-7József FodorA magyarországi kisegyházak története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és szociáletikai tanításaik fobb jellemzoi (A filozófia idoszeru kérdései)
  ''978-963-673-297-4József AggodAz antiimperialista viszonyok dialektikájának néhány vonásáról (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1985978-963-673-302-5András VigváriA gazdaságirányítási rendszer egyes kérdései, elmélettörténeti megközelítésben (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-306-3Vera BékésTudományelméleti és nyelvfilozófiai elképzelések a magyar nyelvújítási mozgalomban 1818 és 1874 között (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-308-7Tanulmányok az anyagi érdekeltség, jövedelemszabályozás témaköréből (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-317-9Mihály BenkesBelga-Kongó függetlenné válásának története (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1985978-963-673-318-6A. Ferenc SzabóFejezetek a szocialista népesedéselmélet történetéből (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-321-6Antal SteinbachA Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1953. júniusi határozatának agrárpolitikai előzményei (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-322-3Csaba KeszthelyiAz autonómia kérdése az olasz szakszervezeti egységért folytatott küzdelemben (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-326-1István SzilágyiChile, egy diktatúra természetrajza (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-327-8Rudolf JoóA nyugat-európai kisebbségi-tájegységi mozgalmak napjainkban (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1985978-963-673-328-5Irányzatok az etika történetében: Szemelvénygyűjtemény (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-329-2Erkölcs és történetiség (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-331-5Dezső BujdosóAz ismeretelméleti különösségtől az ontológiai kettős fejlődésig: Lukács György ontológiájának kialakulása 1957 és 1971 között (A ... időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-332-2Sándor BatóAz áru mint történelmi kategória (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-673-333-9Lóránt SzántóA munka és a tulajdon viszonyának néhány történeti kérdése, különös tekintettel a szovjethatalom első éveire (1917-1922) és a magyar ... gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-340-7Miklós SzilágyiA peronizmus keletkezése, hatalomra kerülése és első korszaka (1943-1955) gazdaságpolitikájának néhány jellemzője (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-673-341-4Erzsébet BódiAdalékok a társadalmi tulajdonviszonyok elemzéséhez (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-347-6Tanulmányok a munkaérték-elmélet matematikai modelljeiről (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-370-4László BaloghA gazdaságpolitika, a gazdaságirányítás és a hatalmi struktúra fontosabb jellemzői Lengyelországban a hatvanas években: Milyen ... szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-372-8György NógrádiAz SPD-FDP kiskoalíciója és biztonságpolitikája, 1969-1982 (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-373-5Mária KozmaA keralai baloldali kormányok politikai tevékenységének néhány kérdése (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-673-374-2Katalin SoltA "második reformnemzedék" a társadalmi fejlődés mozgatórugóiról (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-377-3Tamás GyekiczkyA munkafegyelem jogi szabályozásának társadalmi háttere az 1952-es év Magyarországán (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
1987978-963-673-378-0György CsákiA fejlődő országok államkapitalizmusának problémáiról: Gondolatok az afrikai tapasztalatok alapján (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-673-421-3HungaryA felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok (Hungarian Edition)
1987978-963-673-424-4Péter DonáthElmélet és gyakorlat: Adalékok a "Materializmus és empíriokriticizmus" történelmi hátteréhez: Gorkij és a "baloldali bolsevikok" 1907-1910 ... időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-426-8Gyula GazdikTársadalmi-politikai küzdelmek, ideológiai áramlatok Egyiptomban a 20. század első felében (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-427-5Az 1277-es párizsi elítélő határozat (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-428-2Etika: Válogatott bibliográfia a magyar nyelvű szakirodalomból, 1945-1985 (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1987978-963-673-429-9Eszter LángA külföldi tőke beilleszkedése fejlett tőkés gazdaságba: A francia eset (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-430-5Zsuzsa SolymosiMérnök-generációk családi és életkörülményei (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-431-2Zoltánné SoltészAz Olasz Köztársaság politikai rendszerének néhány összetevője (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-433-6Ferenc ÖvegesAz ifjú Marx politikai filozófiája (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-441-1Egyes kategóriák tanításának fejlődése az MKKE politikai gazdaságtan tananyagaiban (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
1987978-963-673-442-8Éva Szlávikné HajbaA fejlődő országok társadalmi-politikai viszonyai (Tudományos szocializmus füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-443-5Erzsébet Kissné BársonyAz EGK közös agrárpolitikájának főbb gazdasági és politikai vetületei, különös tekintettel az agrárstrukturális változásokra (Politikai gazdaságtan füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-446-6P. Imre SzabóMarx szükséglet-elméletéről (A Filozófia időszerű kérdései) (Hungarian Edition)
1988978-963-673-469-5Makarenko, napjainkban: Tanulmányok és dokumentumok (Acta paedagogica Debrecina) (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-501-2Tanulmányok az imbecillisek nevelése köréből (Hungarian Edition)
1989978-963-673-502-9Sándor FéjjaA filmbeli személyiség: Filmpszichológia, például így (Hungarian Edition)
  ''978-963-673-506-7Reform és iskola: Oktatáskutatók konferenciája, Kecskemét, 1988. november 11-12: tanulmánykötet (Tájékoztató a közoktatási kutatásokról) (Hungarian Edition)
1988978-963-673-512-8Nemzetközi Szlavisztikai Napok (Hungarian Edition)
1991978-963-673-519-7Sanctus Stephanus et Europa =: Szent István és Európa = Saint Étienne et l'Europe
1993978-963-673-531-9HungaryTörvény a felsőoktatásról (Hungarian Edition)
1993978-963-673-532-6HungaryThe higher education law 1993
1996978-963-673-555-5National core curriculum