Edward Walewander

Edward W. · Edward Wallant · Edward Wilmot

titleISBN-13year of publication
Die österreichische Presse und der polnische Januaraufstand978-3-631-44214-21991
Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej978-83-7012-032-01989
Kaplani zamojszczyzny okresu okupacji: Szkice do historii regionu i kościola978-83-86441-16-71996
Katolicyzm na wschód od Bugu: Fakty i nadzieje978-83-86729-21-01998
Kolumba Bia±ecka i Zgromadzenie Sióstr Dominikanek978-83-228-0159-81989
O duszy nauczycielstwa. Przed stu laty i dziś - Edward Walewander978-83-7780-367-72019
Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych978-83-87703-13-41999
Wychowanie chrzescijanskie w nauczaniu i praktyce Kóscio±a katolickiego na ziemiach polskich w II po±owie XIX w978-83-86668-37-31996
Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościola Katolickiego na ziemiach polskich w II polowie XIX w978-83-85291-85-51994

Adam Marszalek · Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" · Ośrodek Dokumentacji i Studiów Spolecznych · Pagina · Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften · Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego · Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Edward Walford