Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Other ISBN ranges for Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (978-83-86668-...) · Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (978-83-87703-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85291-00-8Leon BalickiDzieje gospodarcze Diecezji Siedleckiej, 1918-1939 (Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-01-5Stanislaw KowalczykKoncepcja absolutu w pismach Hegla (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-02-2Anglia, Szkocja, Irlandia: Teksty źródlowe do historii Kościola i patrystyki, I-IX w (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-03-9Wladyslaw PanasW kręgu metody semiotycznej (Z teorii literatury i metodologii badań literatury) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-04-6Edward FialaModele freudowskiej metody badania dziela literackiego (Z teorii literatury i metodologii badań literackich) (Polish Edition)
1991978-83-85291-05-3Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym: Praca zbiorowa (Prace Wydzialu Nauk Prawnych) (Polish Edition)
1992978-83-85291-06-0Prywatnosc i zycie publiczne w nowoczesnym spo±eczenstwie USA-Polska (Prace Wydzia±u Nauk Spo±ecznych)
1991978-83-85291-07-7Florentyna RzemieniukUnickie szkoly początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji, 1772-1914 (Prace Wydzialu Historyczno-Filologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-08-4Jerzy FlagaZakony męskie w Polsce w 1772 roku (Materialy do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce) (Polish Edition)
1992978-83-85291-09-1Witold KolbukDuchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875 (Materialy do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce) (Polish Edition)
1991978-83-85291-11-4John PaulZagadnienie podmiotu moralności (Czlowiek i moralność) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-12-1Jan ZiólekKonstytucja 3 Maja: Kościelno-narodowe tradycje święta (Prace Wydzialu Historyczno-Filologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-13-8Catholic ChurchNauczycielka i matka: Adhortacja Pawla VI Marialis cultus na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego: tekst i komentarze (Prace Wydzialu Teologiczno-Kanonicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-14-5Dramat i teatr religijny w Polsce (Religijne tradycje literatury polskiej) (Polish Edition)
1991978-83-85291-15-2Marian RuseckiCud w myśli chrześcijańskiej (Prace Wydzialu Teologiczno-Kanonicznego / Towarzystwo NaukoweKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-19-0Edward RaczynskiOd Genewy do Ja±ty: Rozmowy radiowe
1992978-83-85291-22-0Andrzej Sulikowski"Nie można świata zostawić w spokoju": O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego (Literatura wspólczesna--pisarze i problemy) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-24-4Denise de Champeaux-KleczyńskiJózef Kleczyński: Patriota polski XIX stulecia zapomniany i przywrócony pamięci (Żródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-25-1Zofia ZarębiankaPoezja wymiaru sanctum: Kamieńska, Jankowski, Twardowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zaklad Badań nad Literaturą Religijną) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-26-8Nadzieja w postawie ludzkiej: Praca zbiorowa (Homo meditans) (Polish Edition)
1992978-83-85291-27-5Eucharystia-milość i dziękczynienie: Praca zbiorowa (Homo meditans) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-28-2Adam BielaSkalowanie wielowymiarowe jako metoda badan naukowych (Prace Wydzia±u Nauk Spo±ecznych)
  ''978-83-85291-29-9Alina Nowicka-JeżowaPieśni czasu śmierci: Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zaklad Badań nad Literaturą Religijną) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-31-2Marian SurdackiOpieka spoleczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku (Biblioteka historii spoleczno-religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościola w Polsce) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-33-6Jerzy StrojnowskiBiologiczne mechanizmy zachowania (Prace Wydzia±u Nauk Spo±ecznych/Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
1992978-83-85291-34-3Chrześcijaństwo w Polsce: Zarys przemian, 966-1979: praca zespolowa (Biblioteka historii spoleczno-religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościola w Polsce) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-35-0Czeslaw CekieraPsychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych: Metody, programy, modele, ośrodki, zaklady, wspólnoty (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
1993978-83-85291-36-7Mi±osc w postawie ludzkiej: Praca zbiorowa (Prace Wydzia±u Teologicznego)
1992978-83-85291-37-4Chrzest-nowość życia: Praca zbiorowa (Homo meditans) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-38-1Maria Braun-GalkowskaPsychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z malżeństwa (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-41-1Janusz MariańskiKościól a wspólczesne problemy spoleczno-moralne: Kwestie wybrane (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-42-8Antoni Jozafat NowakOsoba konsekrowana (Prace Wydzialu Teologicznego) (Polish Edition)
1993978-83-85291-44-2Tadeusz StyczeńWprowadzenie do etyki (Prace Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
1993978-83-85291-45-9Wladyslaw BartoszewskiLos Żydów Warszawy, 1939-1943 (Polish Edition)
  ''978-83-85291-46-6Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej (Starożytne teksty chrześcijańskie) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-48-0Proza polska w kręgu religijnych inspiracji (Religijne tradycje literatury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-49-7Kaplan pośród ludu kaplańskiego: Praca zbiorowa (Prace Wydzialu Teologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-50-3Język a chrześcijaństwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zaklad Badań nad Literaturą Religijną) (Polish Edition)
1993978-83-85291-53-4Jerzy StarnawskiZarys dziejów literatury staropolskiej (Prace Wydzialu Historyczno-Filologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-56-5Czes±aw CekieraPsychoprofilaktyka uzaleznien oraz terapia i resocjalizacja osób uzaleznionych: Metody, programy, modele, osrodki, zak±ady, wspólnoty (Prace Wydzia±u ... Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  ''978-83-85291-57-2Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Mlodej Polski: Świadectwa poszukiwań (Religijne tradycje literatury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-58-9Stanislaw KamińskiFilozofia i metoda: Studia z dziejów metod filozofowania (Prace Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-59-6Stanislaw DąbrowskiVox humana: Biblia w liryce Tadeusza Nowaka: studia i szkice (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zaklad Badań nad Literaturą Religijną) (Polish Edition)
1993978-83-85291-60-2Antoni MaślińskiHumanizm w sztuce: Antyk i czlowiek (Prace Wydzialu Historyczno-Filologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-62-6Adam ChruszczewskiDzieje Kościola w Polsce: Tablice chronologiczne (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-63-3Leon DyczewskiKultura polska w procesie przemian (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-64-0Jan TurowskiSocjologia: Male struktury spoleczne (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-65-7Jerzy GalkowskiWolność i wartość: Z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota (Prace Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-67-1John PaulOsoba i czyn, oraz inne studia antropologiczne (Czlowiek i moralność) (Polish Edition)
1993978-83-85291-68-8Mieczyslaw Albert KrąpiecOdzyskać świat realny (Prace Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-69-5Michal GrygielskiStyle komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
1993978-83-85291-70-1Ryszard SztychmilerDoktryna Soboru Watykańskiego II o celach malżeństwa i jej recepcja w kodeksie prawa kanonicznego z roku 1983 (Prace Wydzialu Nauk Prawnych) (Polish Edition)
1993978-83-85291-72-5Jan DrausOświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950 (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-73-2Psychology of future orientation (Publications of the Faculty of Social Sciences)
1993978-83-85291-75-6Zofia StefanowskaStrona romantyków: Studia o Norwidzie (Biblioteka Studia Norwidiana) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-76-3Andrzej Sulikowski"Pozwolić mówić prawdzie": O twórczości Hanny Malewskiej (Polish Edition)
  ''978-83-85291-77-0Zofia Józefa ZdybickaCzlowiek i religia: Zarys filozofii religii (Rozprawy Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-79-4Robert R ChodkowskiAjschylos i jego tragedie (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-82-4Jan TurowskiSocjologia: Wielkie struktury spoleczne (Źródla i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-84-8Kościól w Polsce wobec potrzebujących: Materialy z Duszpasterskikh Wykladów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich, Katolicki Uniwersytet ... Wydzialu Teologicznego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-85-5Edward WalewanderWychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościola Katolickiego na ziemiach polskich w II polowie XIX w (Biblioteka Polonii. Seria A) (Polish Edition)
1996978-83-85291-86-2KORNAS-BIELA DOROTAPSYCHOLOGICZNE PROBLEMY PORADNICTWA GENETYCZNEGO I DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
1994978-83-85291-87-9Dojrzalość chrześcijańska: Praca zbiorowa (Homo meditans) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-88-6WITKOWSKI TADEUSZBY NIE ODPASC Z GRUPY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM
  ''978-83-85291-89-3WOLICKA ELZBIETAMIMETYKA I MITOLOGIA PLATONA, U POCZATKOW HERMENEUTYKI FILOZOFICZNEJ
  ''978-83-85291-90-9Stanislaw LitakOd Reformacji do Oświecenia: Kościól katolicki w Polsce nowożytnej (Bibliothèque d'histoire socio-religieuse d'Institut de Géographie Historique de l'Église en Pologne) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-92-3Rocco Buttiglione: Doktorat honoris causa KUL, 18 maja 1994
1995978-83-85291-93-0Tadeusz StyczeńWprowadzenie do etyki (Prace Wydzialu Filozoficznego) (Polish Edition)
1994978-83-85291-94-7CEKIERA CZESLAWRYZYKO UZALEZNIEN
1994978-83-85291-95-4Wybrane zagadnienia z neuropsychologii (Problemy psychologii klinicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-96-1Leon DyczewskiRodzina, spoleczeństwo, państwo (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-97-8Janusz MariańskiEtos pracy bezrobotnych: Raport z badań empirycznych (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-98-5Wojciech GulinEmpatia dzieci i mlodzieży: Komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne (Prace Wydzialu Nauk Spolecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85291-99-2Marian RuseckiWiarygodność chrześcijaństwa (Prace Wydzialu Teologicznego) (Polish Edition)