year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1988978-975-512-004-1Sample charter for joint stock and limited liability companies (Publication)
1989978-975-512-008-9Haydar Oğuz TuncerGAP ve özel sektör (Turkish Edition)
  ''978-975-512-014-0Avrupa, Türkiye-AT ilişkilerini nasıl görüyor? (Yayın / TOBB) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-015-7Necip ÜnalTürkiye'de ekonomik yapı değişmeleri, 1923-1988 (Ar-ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-026-3Ege Bölge ekonomik raporu (Ar-Ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-029-4Emin CarikciCountertrade policies and prospects for cooperation among Islamic countries (Ar-Ge)
1989978-975-512-030-0Emin CarikciA critical survey of the economic impact of export processing zones (Ar-ge)
1990978-975-512-032-4Senan UyanıkProje finansmanında finansal kiralamanın rolü: Türkiye örneği (Lisans üstü serisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-045-4Uğur KılınçTürkiye-Avrupa toplulukları ilişkileri: Ekonomik, sosyal, siyası̂, hukukı̂ ve idarı̂ yönden, 1983-1988 (Lisans üstü serisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-047-8Mustafa MazlumÖzel kesim yatırım imkânları ve yatırım kararlarında teşviklerin etkinliği (Ar-Ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-053-9Yüksel KavakKalkınmada öncelikli yörelerdeki yükseköğretim kurumlarının çevreye dönük faaliyetleri (Ar-ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-055-3Haydar Oğuz TuncerTohumculuk sanayii ve gelişimi (Ar-Ge) (Turkish Edition)
1990978-975-512-061-4İskender ElverdiMilli ve milletlerarası özel hukuk ihtilaflarının çözümü hakkında TOBB tahkim rehberi (HM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-063-8Basında TOBB: Mayıs 1988-Mayıs 1990 (Ar-ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-065-2Hüsnü ErkanSerbest bölgelerde uygulanacak teşvik tedbirlerinin sektörlere katkıları yönünden değerlendirilmesi (Ar-Ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-066-9Orta ve küçük işletmelerde ihracata yönelik pazarlama sorunları ve çözüm önerileri (Ar-ge) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-072-0Kâzım KarabekirDoğunun kurtuluşu (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı yayınları) (Turkish Edition)
1991978-975-512-085-0Oğuz OyanTürkiye'de fon sisteminin kamu kesimi içindeki yeri ve ekonomik etkileri (AYDB) (Turkish Edition)
1991978-975-512-103-1Akın İlkinTurizm kesiminin Türk ekonomisindeki yeri ve önemi (Ekonomik ve sosyal sorunlar-çözüm önerileri dizisi) (Turkish Edition)
1992978-975-512-107-9Türkiye'de gelir bölüşümünü bozan etkenler ve iyileştirilmesine ilişkin politikalar (AYBD) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-112-3İlter AkatSanayi işletmelerinde kurumlaşma ve şirket kültürü: "2000 Yılına Doğru" büyük ölçekli sanayi işletmelerinde kurumlaşma eğilimleri: ... saptama araştırması (AYDB) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-120-8Türk özel kesim endüstrisinde yönetici profili (AYDB) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-128-4Vergi Özel İhtisas Komisyonu raporu (BÖM) (Turkish Edition)
1993978-975-512-130-7TOBB Çevre KuruluTOBB Çevre Kurulu raporu (BÖM) (Turkish Edition)
1992978-975-512-133-8İlhan UludağSovyetler Birliği sonrası bağımsız Türk cumhuriyetleri ve Türk gruplarının sosyo-ekonomik analizi Türkiye ile ilişkileri (AYDB) (Turkish Edition)
1993978-975-512-141-3TurkeyTürkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki anlaşmalar, 1990-1992 (AYDB) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-145-1Hızlı Tren Projesini Değerlendirme Paneli: 1 Nisan 1993, TOBB Toplantı Salonu (AYDB) (Turkish Edition)
1993978-975-512-150-5Halil SariaslanTürkiye'de KİT'lerin özelleştirilmesi sorunu ve sistematik bir yaklaşım önerisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-151-2TOBB sektör kurulları: Sektörel sorunlar ve çözüm önerileri (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-160-4International Conference on Maritime Safety: 12 November 1992 = Uluslararası Denizde Güvenlik Konferansı: 12 Kasım 1992 (Publication / Chamber of Shipping)
1994978-975-512-164-2Ersal YaviAntik çağdan günümüze Karadeniz ekonomisi (BÖM) (Turkish Edition)
1993978-975-512-165-9Küçük ve Orta Ölçekli İşletemeler Konferansı: 2000'li yıllara girerken Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler politikası: 27 Aralık 1993 (Böm) (Turkish Edition)
1994978-975-512-170-3Halil SarıaslanOrta ve küçük ölçekli işletmelerin finansman sorunları: Çözüm için bir finansal paket önerisi (Böm) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-180-2Türkmenistan'da tarım ve tarıma dayalı sanayiin yapısı ve Türkiye ile ilişkiler açısından değerlendirilmesi (BÖM) (Turkish Edition)
1995978-975-512-198-7Dogu ErgilDoğu sorunu: Teşhisler ve tespitler: özel araştırma raporu (Stratejik araştırmalar dizisi) (Turkish Edition)
1996978-975-512-212-0Aras Gor Cumali ErdemilUluslararası karşılaştırmalı sayıların diliyle Türkiye (BYMD) (Turkish Edition)
1997978-975-512-218-2Fikret ÜlgerTürk savunma sanayii (Böm) (Turkish Edition)
1998978-975-512-239-7Elazığ ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-240-3Bingöl ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
1998978-975-512-241-0Mus̨ ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-242-7Bitlis ili gelișme stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-243-4Siirt ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-244-1S̨ırnak ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-245-8Mardin ili gelis̨me stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
1998978-975-512-246-5Hakkari ili gelișme stratejisi (BÖM) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-249-6Hale Çıracı2000'li yıllarda İstanbul'un altyapı beklentileri ve mekansal örgütlenme (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-250-2Ahmet İncekaraDoğu Anadolu'da kış turizmi ve gelişme olanakları (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-251-9İsmail ÖzaslanYükseköğretim kurumlarının bölgelerarası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-256-4Caner ArabacıOsmanlı dönemi Konya medreseleri, 1900-1924 (Yayın / Konya Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1998978-975-512-257-1Erdoğdu PekcanAltın bankacılığı, borsası, rafinerisi, ve Türkiye (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-275-5Bulgaristan: Ülke profili, mevzuat, ve Türk girişimcileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-279-3İstanbul ulaşımında acil eylem planı (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-285-4Hilâl MüftüoğluDanimarka'daki Türk girişimcileri (Avrupa Birliği'ndeki Türk girişimcileri dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-292-2Taner BerksoyTürkiye ekonomisinde sermaye hareketleri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1998978-975-512-297-7Tezer PalacıoğluMoldova: Ülke profili, mevzuat ve Türk girişimcileri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1997978-975-512-301-1Mehmet EminoğluKonya ticaret teşkilatı: Dünü ve bugünü (Konya Ticaret Odası kültür ve eğitim yayınları) (Turkish Edition)
1998978-975-512-307-3A. Suha AlacaklioğluTürkiye'de Serbest Bölgeler'in performansı ve güncel yaklaşımlar (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-308-0Selçuk Tayfun OkTürkmenistan ülke profili, mevzuat ve Türk girişimcileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-309-7Natural resources of Turkey (Istanbul Chamber of Commerce)
  ''978-975-512-314-1Derya Bertran Rocaİsviçre'deki Türk girişimcileri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1999978-975-512-320-2Sami ErcanTürkiye'de yem ve gübre sektörleri: Yapısal ve güncel sorunlar, çözüm önerileri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-321-9Türkiye su ürünleri sektörü: Potansiyeli, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1998978-975-512-323-3Kenan ÖrenGümrük Birliği'nin Türk KOBİ'leri üzerine etkisi (Konya Ticaret Odası kültür ve eğitim yayınları) (Turkish Edition)
1999978-975-512-327-1Muhsin AkgürGürcistan: Ülke profili, mevzuat ve Türk girişimcileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
2000978-975-512-328-8Seyahatnamelerde Bursa (Turkish Edition)
1999978-975-512-329-5Nilgün GüngörUlusal kuruluşlar rehberi: Guide for national organizations / prepared by Nilgün Güngör (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1998978-975-512-340-0Kayseri temettuât defteri: H. 1250/M. 1834 tarihli (Kayseri Ticaret Odası yayınları) (Turkish Edition)
1999978-975-512-385-1Ulusal eğitimde özel okulların yeri ve sorunları, 11 Haziran 1999: Panel tutanağı (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1999978-975-512-391-2Metin YerebakanTürkiye'de içme suyu sektörü: Sorunları ve çözüm önerileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-398-1Türkiye'de elektrik enerjisi sektöründe özelleştirme politikaları ve çalışmaları (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-401-8Ahmet İncekaraKaradeniz limanlarının bölgesel ticaretin gelişimindeki önemi ve işlevi (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-404-9Türkiye su ürünleri sektörü ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-406-3Nusret EkinTürk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde arayışlar: Özelleştirme ve yeniden yapılanma (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
1999978-975-512-408-7Osman Z OrhanTürkiye'de tarımsal destekleme ve taban fiyatları politikası (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-414-8Basında promosyonun ticaret kesimine etkileri (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-420-9Caner ArabacıGeçmişten günümüze Konya Ticaret Odası, 1882-1999 (Konya Ticaret Odası kültür ve eğitim yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-423-0Emre Kongarİstanbul halkının yaşam biçimi ve sorunları (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
2000978-975-512-464-3Yeni vergi sisteminin değerlendirilmesi, 1998 (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-467-4Metin YerebakanÖzel hastaneler araştırması: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
2000978-975-512-477-3Sınır ticaretinin Türkiye ekonomisine etkileri: Hazırlayan, Osman Z. Orhan (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-480-3Nusret EkinTürkiye'de yapay istihdam ve istihdam politikaları (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
  ''978-975-512-495-7Türk sanayiinin [sic.] durumu (İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
2001978-975-512-501-5Muhittin TusSosyal ve Ekonomik Acidan Konya 1756-1856
  ''978-975-512-521-3Emre Kongar2000'li yıllarda dünya turizm ve ticaretinde yeni bir merkez: İstanbul (Yayın / İstanbul Ticaret Odası) (Turkish Edition)
2002978-975-512-522-0ISMET BINARKAnkara Chamber of Commerce Unfounded Armenian Allegations and the Atrocities That Had Been Perpetrated Towards the Turks By the Armenians
2001978-975-512-590-9Serdar OztekinDissatim Potansiyeli Yuksek Bazi Tarim Urunlerinin Islenmesi ve Sektore Genel Bir Bakis
2004978-975-512-856-6Melih ArslanGalatya Kralligi ve Roma Donemi Ankyra Sehir Sikkeleri The Coins of Galatian Kingdom and the Roman Coinage of Ancyra in Galatia

imprints found for this ISBN range: İstanbul Ticaret Odası · Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği · TOBB · Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği · Konya Ticaret Odası · Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği · TESAV · A.T.O YAY · Deniz Ticaret Odası · Konya Ticaret Odasi · Ankara Ticaret Odasi · Cukurova Universitesi · Istanbul Chamber of Commerce · Kayseri Ticaret Odası Yayınları · Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği] · Bursa Ticaret Borsası Kültür Yayınları · TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği · Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği · Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı · Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği · Türkiye Ticaret, Sanayı, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği · Türkiye, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği · Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchanges of Turkey · Union of the Chambers of Commerce, Industry, Maritime Trade and Commodity Exchanges of Turkey · Union of the Chambers of Commerce, Industry, Maritime Trade, and Commodity Exchanges of Turkey