year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1988978-975-19-0010-4İsmail CerrahoğluTefsir tarihi (Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları) (Turkish Edition)
1996978-975-19-0018-0Servet ArmaganIslam hukukunda temel hak ve hurriyetler (Ilmi eserler) (Turkish Edition)
1988978-975-19-0020-3Ali Osman KoçkuzuRivâyet ilimlerinde haber-i vâhitlerin itikât ve teşri yönlerinden değeri (Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları) (Turkish Edition)
1989978-975-19-0051-7Mahmud Bedreddin YazırMedeniyet âleminde yazı ve İşlâm medeni tinde kalem güzeli (Diyanet İsleri Baskanlığı yayınları) (Turkish Edition)
1988978-975-19-0057-91985 genel sanayi ve işyerleri sayımı (Publication) (Turkish Edition)
1987978-975-19-0087-6V. Vakıf Haftası (Turkish Edition)
1988978-975-19-0092-0Türkiye ekonomisinde iç ticaret hadleri, 1973-1986 (Yayın) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0099-9Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı çağ ve eserleri (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0111-81985 genel sanayi ve işyerleri sayımı (Publication) (Turkish Edition)
1989978-975-19-0121-7Yüksel Yoldaş Demircanlıİstanbul mimarisi için kaynak olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0132-3Bildiriler: Türkiye Tanıtma Sempozyumu, 16-17 Mayıs 1989, Ankara (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0152-1Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde "Mimar Sinan ve Dönemi" Sempozyumu: 5-8 Aralık 1988 (Turkish Edition)
1990978-975-19-0183-5Osman CilâcıHıristiyanlık propagandası ve misyonerlik faaliyetleri (Halk kitapları) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0190-3Mehmet SoymenConcise Islamic Catechism
1991978-975-19-0195-8Mehmet ÂkifMehmed Âkif'in Kur'an-ı Kerim'i tefsiri, mev'ıza ve hutbeleri (Halk kitapları) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0197-2Muhammad HamidullahKur'ân-ı Kerı̂m tarihi: Bir deneme (İlmi eserler) (Turkish Edition)
1990978-975-19-0198-9Yavuz Bülent BakilerMehmet Akif'in çağdaş Türkiye ideâli (Cep kitapları) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0204-7Münir AtalarOsmanlı devletinde surre-i hümâyûn ve surre alayları (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0209-2Abdülkadir Karahanİslâm-Türk edebiyatında Kırk Hadîs: Toplama, tercüme ve şerhleri (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0212-2Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri: 8-10 Nisan 1988 (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
1992978-975-19-0214-6GAP: Southeastern Anatolia Project
  ''978-975-19-0221-4Azmi Doc. Dr. SusluVan kütüğü (Araştırma fonu yayın) (Turkish Edition)
1990978-975-19-0222-1Enver KonukçuErmenilerin Yeşilyayla'daki Türk soykırımı: 11-12 Mart 1918 (Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yayını) (Turkish Edition)
1990978-975-19-0235-1Devlet Planlama Teşkilatıİçki Sanayii Özel İhtisas Komisyonu raporu (VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. raporu) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0242-9Turkey: An Official Handbook
  ''978-975-19-0262-7Tuncer BaykaraOsmanlı taşra teşkilatında XVIII. yüzyılda görev ve görevliler (Anadolu) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0263-4TurkeySon on yılda vakıflar, 1980-1990 (Turkish Edition)
1990978-975-19-0264-1VII. Vakıf Haftası: Vakıf Mevzuatının Aksayan Yönleri, Kıbrıs Vakıf İdaresi Çalışmaları ve Türk Vakıf Medeniyetinde Vakıf Eski Eserlerin ...: Ankara 5-7 Aralık, 1989 (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0277-1Turkey's technical cooperation capacities
1991978-975-19-0284-9Hüseyin ÖztürkKınalızâde Ali Çelebi'de aile ahlâkı (Bilim serisi) (Turkish Edition)
1990978-975-19-0291-7Türkiye aile bibliyografyası: Kitaplar (Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı yayınları) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0301-3Aile yazıları (Bilim) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0327-3Devlet Planlama TeşkilatıÇay Sanayii Özel İhtisas Komisyonu raporu (VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. raporu) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0340-2S. Kemal Sandıkçıİlk üç asırda İslâm coğrafyasında hadı̂s (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0344-0   ''Sahı̂h-i Buhârı̂ üzerine yapılan çalışmalar (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0346-4Mehmed · Ates, Suleyman Seyh Abdulaziz Cavis · AkifAnglikan Kilisesine Cevap
  ''978-975-19-0354-9M. Ragıp İmamoğluİmâm Ebû Mansûr El-Mâturidı̂ ve te'vilâtu'l-Kur'ân'daki tefsir metodu: Doktora tezi (İlmi eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0355-6Abdullah CeyhanS,rat-, müstakîm ve Sebîlürresad mecmualar, fihristi (Diyanet Isleri Baskanl,g, yay,nlar,)
1991978-975-19-0368-6Adalet hizmetlerinde iyileştirmeler hukuk eğitimi ve hukuk kuralları (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0381-5Devlet İstatistik Enstitüsü1990 Genel nüfus sayımı idarî bölünüş: Özet tablolar = 1990 Census of population [by] administrative division: summary tables (Yayın = Publication) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0394-5A Human tragedy: The plight of the Northern Iraqis
  ''978-975-19-0397-6Devlet Planlama TeşkilatıKentiçi Ulaşımı Özel İhtisas Komisyonu raporu (VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. raporu) (Turkish Edition)
978-975-19-0398-3Bilgin TiryakioğluÇocukların korunmasına ilişkin milletlerarası sözleşmeler ve Türk hukuku (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yayınları ; Genel yayın no. 18. Bilim Serisi) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0407-2VIII. Vakıf Haftası kitabı: Türk vakıf medeniyeti çercevesinde Yunus Emre ve dönemi, restorasyon ve Kıbrıs Vakıfları seminerleri, 4-5-9 Aralık 190 Ankara (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0425-6Hukuki Esasları ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kısmî Çalışma Paneli: 7 Mayıs, 1991, Ankara (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı) (Turkish Edition)
1991978-975-19-0429-4Göçmen Aileleri ve Göç Olayı Paneli (Eğitim-Paneller-Konferanslar) (Turkish Edition)
1992978-975-19-0552-9CollectiveTurkiye d,s,ndaki Turkler bibliografyas, =: A bibliography of Turks out of Turkey
  ''978-975-19-0568-0İsmail Hakkı YücelBilim teknoloji politikalarının ülke kalkınmasındaki önemi ve Türkiye'nin araştırma kapasitesi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0572-7Adem ÇalışkanFuzûlı̂'nin su kasidesi ve şerhi (Edebi eserler) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0576-5Mehmet Bayrakdarİslâm ve ekoloji (Halk kitapları) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0584-0Osmanlı devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım hanlıkları arasındaki münâsebetlere dâir arşiv belgeleri: 1687-1908 yılları arası (Yayın / T.C. ... Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
1992978-975-19-0600-7Başbakanlık Osmanlı ArşiviOsmanlı devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındaki münâsebetlere dâir arşiv belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, ... Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
  ''978-975-19-0609-0SADI BAYRAM, MEHMET NARINCE IBRAHIM ATESIX. Vakif Haftasi Kitabi: Türk Vakif Medeniyetinde Hz. Mevlana ve Mevlevihanelerin Yeri ve Vakif Eserlerde Yer Alan Türk-Islam Sanatlari Seminerleri: 2-4 Aralik 1991, Ankara
  ''978-975-19-0616-8Başbakanlık Osmanlı ArşiviBaşbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi (Yayın / Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
1993978-975-19-0633-5Türkiye (Turkish Edition)
1992978-975-19-0637-3Sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk ailesi (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0644-1Başbakanlık Osmanlı ArşiviBosna-Hersek ile ilgili arşiv belgeleri, 1516-1919 (Yayın / T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
1993978-975-19-0657-1Türkiye'de bölge planlamasının evreleri (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yayınlarından) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0665-6Avrupa Toplululuğu ve Türkiye (Turkish Edition)
1993978-975-19-0668-73. İzmir İktisat Kongresi: 4-7 Haziran 1992 (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0716-5İller itibariyle çeşitli göstergeler (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0742-4Deniz TaskanTheatre in Turkey (Reference series)
  ''978-975-19-0743-1Music in Turkey (Reference series)
  ''978-975-19-0747-9X. Vak¸f Haftas¸ Kitab¸: Türk cumhuriyetlerindeki kültür varl¸klar¸ ve degerleri, Bosna-Hersek'deki vak¸f varl¸klar¸ ve Y¸lmaz Önge restorasyon ... Ankara (Vak¸flar Genel Müdürlügü yay¸nlar¸)
1993978-975-19-0755-4Anadolu Bas¸n¸, 1993
  ''978-975-19-0757-8Başbakanlık Osmanlı ArşiviMusul-Kerkük ile ilgili arşiv belgeleri, 1525-1919 (Yayın / T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
  ''978-975-19-0769-1Ümit OnatGecekondu kadınının kente özgü düşünce ve davranışlar geliştirme süreci (Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0774-5Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli: Bildiriler ve tartışmalar, 25 Mayıs 1993, Ankara (Eğitim serisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0776-9Kamu personeli ile ilgili yönetmelikler (Yayın/T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı) (Turkish Edition)
1993978-975-19-0785-1Nilgün ÇelebiBağımsız işyeri sahibi kadınların aile ve iş ilişkileri (Bilim) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0786-8n/a438 numaral, muhâsebe-i vilâyet-i Anadolu Defteri, 937 / 1530 (Osmanl, Arsivi Daire Baskanl,g,)
  ''978-975-19-0787-5n/a3 numaralı mühimme defteri, 966-968/1558-1560 (Dı̂vân-ı hümâyûn sicilleri dizisi)
1994978-975-19-0818-6Başbakanlık Osmanlı ArşiviOsmanlı belgelerinde Ermeniler, 1915-1920 (Yayın / Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
  ''978-975-19-0850-6Medya, şiddet, ve kadın: 1993 yılında Türk basınında kadınlara yönelik şiddetin yer alış biçimi: araştırma (Yayın) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0851-3The report prepared in accordance with Article 18 of the Convention on the Eliminination of All Forms of Discrimination against Women: 1993, Turkey (Publication)
1994978-975-19-0855-11994 uluslararası aile yılı özel ihtisas komisyon raporları (Bilim) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0876-6Medai SenturkIrak Türkleri bibliyografyası =: A bibliography of Iraqi Turks (Yayın / T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dokümantasyon Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0879-7Cumhuriyet Arşiviİstiklâl Harbi ile ilgili telgraflar (Yayın / Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0881-0Necati · Kahraman, Seyit Ali AktasBulgaristan'daki Osmanlı evrakı (Yayın / Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-0901-5Genel tarim sayimi, 1991 (Publication) (Turkish Edition)
1994978-975-19-0973-2438 numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu defteri: 937/1530 (Defteri-i hâkânı̂ dizisi) (Turkish Edition)
1999978-975-19-0976-3Zübeyde Cihan ÖzsayınerTürk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde bulunan tezhipli Kur'ân-ı Kerimler (Turkish Edition)
1995978-975-19-0980-0Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu (Turkish Edition)
1994978-975-19-0981-7COLLECTIVEThe status of women in Turkey. The Turkish National Report to the Fourth World Conference on Women. May 1994.
1995978-975-19-0994-7Aile Kurultayı: Değişim sürecinde aile, toplumsal katılım ve demokratik değerler: 16-18 Kasım 1994: açış konuşmaları, genel bildiriler, oturumlar (Bilim) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1055-4Kamu yönetimi ile ilgili Türkçe basılı eserler kataloğu (T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1056-1Başbakanlık Osmanlı ArşiviArşiv belgelerine göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan mezâlimi (Yayın / T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)
  ''978-975-19-1154-4Genel sanayi ve işyerleri sayımı: General census of industry and business establishments (Publication) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1159-9İbrahim ÖzdemirÇevre sorunları ve İslâm (Halk kitapları) (Turkish Edition)
1995978-975-19-1169-8n/aArsiv belgelerine göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni mezalimi =: Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia based on archives (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1171-1Arşivcilik bibliyografyası: Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmiş kaynaklar, 1979-1994 = A bibliography on archival studies: includes Turkish ... Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1175-9Yılmaz ÖngeAnadolu'da XII-XIII. yüzyıl Türk hamamları (Turkish Edition)
2012978-975-19-1179-7Lütfi SentürkIslam Ilmihali
1995978-975-19-1203-9T C Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel MudurluguCevre Bibliyografyasi
1996978-975-19-1219-0XIII. Vak¸f Haftas¸ kitab¸: "Vak¸flar¸n Ekonomiye Katk¸s¸ ve Üçüncü Sektör" ve "Konya Alâeddin Camii Restorasyonu" Seminerleri (5-6 Aral¸k 1995 Ankara)
1995978-975-19-1222-0Ismet BinarkArmenians in Ottoman Documents (1915-1920)
  ''978-975-19-1240-4Bosna-Hersek bibliyografyası =: A bibliography of Bosnia-Herzegovina (Yayın / Dokümantasyon Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1244-2I. Din Şûrası: Tebliğ ve müzakereleri: (1-5 Kasım 1993) (İlmi eserler) (Turkish Edition)
1995978-975-19-1247-3Başbakanlık Osmanlı ArşiviBaşbakanlık Osmanlı Arşivi katalogları rehberi (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
1996978-975-19-1252-7Türkiye'de süreli yayınlar, 1995 (Turkish Edition)
1995978-975-19-1265-7Ali SarıkoyuncuMilli Mücadelede din adamları (İlmı̂ eserler) (Turkish Edition)
1996978-975-19-1268-8Samil Dagc¸Islâm ceza hukukunda sah¸slara kars¸ müessir fiiller (Ilmî Eserler)
1995978-975-19-1280-06 numaral¸ Mühimme Defteri (972/1564-1565): T¸pk¸bas¸m (Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanl¸ Arsivi Daire Baskanl¸g¸)
  ''978-975-19-1284-8Ahmet Ozkilinc & Ali Coskun & Abdullah Sivridag & Murat Yuzbasioglu & Mustafa Karazeybek166 Numarali Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937-1530)
1996978-975-19-1323-4State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of TurkeyTurkiye ve Dunya Dis Ticareti 1950 - 1993
  ''978-975-19-1357-9Yurt d¸s¸na isgücü göçü ve "parçalanm¸s aile" (Genel yay¸n)
  ''978-975-19-1585-6n/a387 numaral, Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm defteri (937/1530): Dizin ve t,pk,bas,m (Osmanl, Arsivi Daire Baskanl,g,)
  ''978-975-19-1603-7Mehmet Nuri YılmazDiyanet İşleri başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın konuşmaları, makaleleri (Meslekı̂ kitaplar) (Turkish Edition)
1996978-975-19-1606-8Tuncay ErcanBiga ve Gelibolu yarımadaları ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarının jeolojik, arkeolojik ve tarihi özellikleri (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yayınlarından) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1613-612 numarali muhimme defteri, 978-979/1570-1572 (Divan-i humayun sicilleri dizisi)
1997978-975-19-1683-9I. Anadolu Basın-Yayın Kurultayı: 25-26 Kasım 1996 (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1699-0Osmanl¸ dönemi tar¸m istatistikleri 1909, 1913 ve 1914 =: Agricultural statistics of Turkey during the Ottoman period (Yay¸n/Devlet Istatistik Enstitüsü)
  ''978-975-19-1717-1Şenay EserPart-time çalışmanın Türkiye'de kadın istihdamına etkisi (Bilim serisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1720-1Emine CeylanÇuvaşça çok zamanlı ses bilgisi (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1997978-975-19-1779-9Bilâl N ŞimşirAvustralya Türk basını =: Turkish press in Australia: 101 gazete ve dergi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1798-0II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve göç: 20-21-22 Kasım 1996, Mersin (Sosyoloji Derneği yayın) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1889-5Hacer AnsalTeknolojik gelişmelerin sanayide kadın istihdamına etkileri: Türk tekstil ve elektronik sanayilerinde teknolojik değişim ve kadın istihdamı (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1927-4387 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i Karaman ve Rûm defteri, 937/1530: Dizin ve tıpkıbasım (Defter-i hâkânı̂ dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-1928-1Murat Sener7 numarali muhimme defteri, 975-976/1567-1569: Tipkibasim (Divan-i humayun sicilleri dizisi)
1998978-975-19-1956-4III. Aile Șûrası bildirileri: 25-27 Mayıs, 1998, Ankara (Genel yayın / T.C. Bas̨bakanlık Aile Aras̨tırma Kurumu Bas̨kanlığı yayınları) (Turkish Edition)
1998978-975-19-1970-0Kastamonu jurnal defteri: 1252-1253/1836-1837: metin ve tıpkıbasım (Yayın/T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2005-8III. Aile Șûrası: Raporlar, görüs̨meler, kararlar: 25-17 Mayıs, 1998, Ankara (Genel yayın / Aile Aras̨tırma Kurumu Bas̨kanlığı yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2061-4Ercument SirelForaminiferal description and biostratigraphy of the Paleocene-Lower Eocene shallow-water limestones and discussion on the Cretaceous-Tertiary boundary in Turkey (Monography series)
  ''978-975-19-2087-4n/aI. Millı̂ Arşiv Şûrası: Tebliğler-tartışmalar: 20-21 Nisan 1998, Ankara (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2146-8998 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ʻArab ve Zü'l-Kâdiriyye defteri, 937/1530: Dizin ve tıpkıbasım (Defter-i hâkânı̂ dizisi)
1998978-975-19-2150-5Cumhuriyetimizin 75. yılında Türkiye'de kadının durumu (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2155-0TurkeyKadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken ... Araştırma Komisyonu raporu (Turkish Edition)
1991978-975-19-2167-3Ebu Ridvan M. Sadik VicdaniWhy Did the Prophet Muhammed Contract Multiple Marriages
1998978-975-19-2227-47 numaral¸ Mühimme defteri (937-976/1557- 1569): özet, transkripsyon, indeks (Osmanl¸ Arsivi Daire Baskanl¸g¸)
1999978-975-19-2267-0Rifat OsmanEdirne evkâf-ı İslâmiyye tarihi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2286-1Çalışmaya hazır işgücü olarak kentli kadın ve değişimi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2301-1Raul Mansurİzmir'de kırsal kadına yönelik eğitimin istihdama etkisi: İzmir yöresinde kadın eğitimine yönelik hizmetlerin kırsal alanda istihdama etkisi (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2302-8Yeni üretim süreçleri ve kadın emeği: Dış pazarlara açılan konfeksiyon sanayiinde yeni üretim süreçleri ve kadın işgücünün bu sürece katılım biçimleri (Turkish Edition)
1999978-975-19-2328-8Feride AcarCinsiyete dayalı ayrımcılık: Türkiye'de eğitim sektörü örneği: cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kadın çalışanlara karşı tutumlar: Türkiye'de eğitim sektörü örneği (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2329-5Meryem KorayGıda işkolunda çalışan kadınların koşulları ve geleceği (Turkish Edition)
2000978-975-19-2332-5Bankacılık sektöründe cinsiyete dayalı ayrımcılık: Çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılık, bankacılık sektöründe örnek olay incelemesi (Turkish Edition)
1999978-975-19-2333-2Töre cinayetleri (Turkish Edition)
2000978-975-19-2335-6Kırsal alan kadınının istihdama katılımı: Kırsal alan kadınının istihdama katılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası eğitim programlarının değerlendirilmesi (Turkish Edition)
1999978-975-19-2344-8S YildizeliTurkey in Statistics 1999
2000978-975-19-2363-9Didem Bahar ÖzgünAn empirical approach to fiscal deficits and inflation: Evidence from Turkey (Araştırma ve inceleme dizisi)
  ''978-975-19-2367-7Kadın istihdamı için yeni perspektifler ve kadın işgücüne muhtemel talep (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2456-8Popüler kültür ürünlerinde kadın istihdamını etkileyebilecek öğeler: Cinsiyetçiliğin kültürel pratikler aracılığıyla yeniden üretilmesi, ... olumlu ve olumsuz öğeler (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2472-8Kız çocuklarının mesleki eğitime ve istihdama yönelimleri: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki eğitimin kız öğrencilerin ... değerlendirilmesi (Turkish Edition)
2000978-975-19-2503-9TurkeyBelgelerle arşvicilik tarihimiz: Osmanlı dönemi (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2527-5Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2592-3Haci Osman YildirimOsmanlı idaresinde Kıbrıs: Nüfusu-arazi dağılımı ve Türk vakıfları (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
  ''978-975-19-2621-0TurkeyOsmanlı arşivinde bulunan muâhedenâmelerden örnekler =: Samples from the treaties in the Ottoman archives (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın) (Turkish Edition)
2001978-975-19-2628-9Southestern Anatolia ProjectZeugma, A Bridge From Past to Present
  ''978-975-19-2655-5Ermeniler tarafından yapılan katliam belgeleri (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) (Turkish Edition)
2001978-975-19-2778-1Yusuf Ed. by SarinayAzerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu
2003978-975-19-3515-1S. YaziciReligiöse Grundkenntnisse. Glaube, Gottesdienst, Moral, Biographie
  ''978-975-19-3529-8Trends & Gadgets The Latest Foos FactsTURKEY 2003.
  ''978-975-19-3533-5Yusuf SarinayDefter-i Hakani Dizisi (IX) 167 Numarali Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri
2004978-975-19-3640-0Kurtlay DoganTurkey (Democracy and Global Security)
2005978-975-19-3707-0Mehmet ErdoganPeygamberimi Ogreniyorum (Turkish Edition)
  ''978-975-19-3756-8Mehmet BulutIII. Din Surasi: Teblig Ve Muzakeraleri (20-24 Eylul 2004)
  ''978-975-19-3815-2kutlay DoganTurkey 2005
2006978-975-19-3864-0Professor Ali BardakogluReligion and Society: New Perspectives from Turkey (Publications of Presidency of Religious Affairs
2006978-975-19-3893-0Turkish News AgencyTurkey 2006
2008978-975-19-4125-1Ismail KaragözNamaz Ilmihali

imprints found for this ISBN range: Diyanet İşleri Başkanlığı · T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı · Vakıflar Genel Müdürlüğü · Diyanet Isleri Baskanligi · T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı · Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları · Directorate General of Press & Information · T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü · Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı · T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı · Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü · Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü · T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Mudurlugu · T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları · T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı · T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı · PI · GAP · T.C · T.C.B · Ankara · Başkanlık · Türk Dil Kurumu · Devlet Arsivleri · Nurol Matbaacilik · Sosyoloji Derneği · Başbakanlık Basımevi · Türk Haberler Ajansl · Vak¸flar Genel Müdürlügü · Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Aile Araştırma Başkanlığı · Diyanet Isleri Baskanl¸g¸ · Diyanet İşleri Başkanlıği · Diyanet İşleri Bakanlığı ; · Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü · Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı · Ankara University Printing House · Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü · Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü · Directorate Of Religious Affairs · T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri · The State Institute of Statistics · Vakiflar Genel Müdürlügü Yayinlari · Vak¸flar Genel Müdürlügü Yay¸nlar¸ · Diyanet Isleri Backanligi Yayinlari · The Presidency of Religious Affairs · The Turkish Republic Prime Ministry · Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü · Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü · Security General Directorate of Turkey · T.C. Basbakanl¸k Aile Arast¸rma Kurumu · T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu · Basbakanlik, Devlet Istatistik Enstitusu · Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği · Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü · Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü · T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Md. · General Directorate of Press and Information · T.C. Basbakanl¸k Devlet Istatistik Enstitüsü · T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü · Verlag/Präs.f.religiöse Angelegenheiten, Ankara · T.C., Başbakanlık, İdareyi Geliştirme Başkanlığı · T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüg̮ü · T.C., Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü · T.C. Devlet Bakanlığı Aile Aras̨tırma Kurumu Bașkanlığı · T.C. Devlet Bakanlığı Aile Aras̨tırma Kurulu Bas̨kanlığı · [Basbakanl¸k Bas¸n-Yay¸n ve Enformasyon Genel Müdürlügü]] · Koordinasyon Başkanlığı, Mali ve Hukuki Tedbirler Dairesi · General Directorate of the Mineral Research and Exploration · T.C. Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlü̈ğü · T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü · T.C. Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü · General Directorate of Press & Information of the Turkish Republic · State Planning Organization, Social Planning Dept., Turkish Agency for Cooperation · T.C. Basbakanl,k Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü, Osmanl, Arsivi Daire Baskanl,g, · T.C. Basbakanl¸k Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü, Osmanl¸ Arsivi Daire Baskanl¸g¸ · T.C., Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı · T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı · T.C. Başkanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü · Devlet Bakanlığı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü · T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü · DGSPW - Tukish Republic State Ministry for Women's Affairs and Social Services Directorate General on the Status and Problem of Women