Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete

Other ISBN range for Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete: Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete (978-963-8001-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1978978-963-608-000-6Andor FaludiA Pest megyében lakó, Budapestre bejáró munkások (Hungarian Edition)
1979978-963-608-002-0Ilona BalogA postások szervezkedése, szakszervezetük megalakitása és tevékenysége 1918-1919-ben (Történeti tanulmányok - Szakszervezetek Eléleti Kutató Intezete) (Hungarian Edition)
1978978-963-608-004-4Lilli BerkóA luxemburgi szakszervezeti mozgalom ([Történeti tanulmányok - Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete]) (Hungarian Edition)
1979978-963-608-005-1György SziráczkiMunkaerőpiac és szakszervezeti mozgalom Ausztriában ([Történeti tanulmányok - Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete]) (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-006-8A Szociális tervezés és ellátás helyzete: A szakszervezetek feladatai (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-008-2Attila FarkasA szovjet szakszervezetek tevékenysége és a X. ötéves terv: A szovjet szakszervezetek tevékenységének főbb irányai és a szakszervezetek ...: összegző tanulmány (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-012-9Az Európai szocialista országok szakszervezetei a fejlett szocializmus építésének időszakában (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-014-3István HorváthA munkások művelődése és műveltségének változásai a szakszervezeti vezetőszervek dokumentumainak tükrében: 1975-1978 (Hungarian Edition)
1980978-963-608-017-4Mihály ZafirA gazdasági növekedés lassulásának, az egyensulyi követelmények előtérbe kerülésének életszinvonal-politikai következményei: ... és az 1980-as években (Hungarian Edition)
1980978-963-608-019-8Árpád TóthBejáró munkások az ózdi kohászati üzemekben (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-020-4András ÁbrahámA gazdaságpolitika kérdései és a szakszervezetek tevékenysége néhány európai szocialista országban, 1978-1979 (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-021-1Gyula StemlerAz ipari demokrácia és a brit szakszervezetek, 1960-1978: Munkásrészvétel, munkásellenőrzés, shopsteward mozgalom, és a TUC üzemi ... humanizálása (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-024-2A Gazdaságpolitika kérdései és a szakszervezetek tevékenysége néhány európai szocialista országban, 1979-1980 (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-026-6Tibor ThurzóAz Európai Szakszervezeti Szövetség (Hungarian Edition)
1980978-963-608-027-3Társadalmi juttatások az V. ötéves tervben (Hungarian Edition)
1981978-963-608-029-7A Tudományos-technikai forradalom hatása a munkásokra: (TVK-Olefingyár) (Hungarian Edition)
1980978-963-608-031-0A Munkásfiatalok helyzete és a szakszervezetek tevékenysége: Összefoglaló tanulmány (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-033-4Vera SzékelyA Magyar Vasutasok és Hajósok Országos Szabad Szakszervezetének szervezettörténete és szervezeti felépitése 1945 és 1948 között (Történeti tanulmányok) (Hungarian Edition)
1981978-963-608-034-1Pál ForgácsA transznacionális vállalatok és a szakszervezetek stratégiája (Hungarian Edition)
1982978-963-608-037-2   ''Az új gazdasági világrend és a nemzetközi szakszervezeti mozgalom (Hungarian Edition)
1983978-963-608-045-7   ''A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok és a szakszervezetek (Hungarian Edition)
1982978-963-608-046-4Tudományos konferencia a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztésének főbb elvi kérdéseiről: 1982. október 21-22 (Hungarian Edition)
1983978-963-608-047-1Tudományos konferencia a szocialista munkaverseny-mozgalom elvi és gyakorlati kérdéseiről, 1983. április 13 (Hungarian Edition)
1980978-963-608-050-1Pál SchönwaldA dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulása a munkajog szabályainak tükrében, 1951-1956 (Történeti tanulmányok) (Hungarian Edition)
1983978-963-608-052-5Csaba HalmosA szakszervezetek és a tervezés (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-053-2A Szociális vívmányok védelme, a dolgozók részvétele és a szakszervezeti demokrácia továbbfejlesztése a két ország jelenlegi ... 1983. január 25-27 (Hungarian Edition)
1984978-963-608-054-9Ernő KolozsváriA munkavédelem fejlődésének történelmi áttekintése, különös tekintettel a magyar szakszervezetek tevékenységére, 1830-1980 (Hungarian Edition)
1983978-963-608-056-3Mária NovákA tartós egészségkárosodáshoz, rokkantsághoz vezető okok: Összefoglaló tanulmány a rokkantnyugdíjasok kérdőíves felméréséről (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-057-0Lajos HéthyA vezetők részvétele a vezetésben (Hungarian Edition)
1984978-963-608-059-4György FukászCsepeli munkások életmódja: Zárótanulmány az 1982. évi felvételről (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-060-0Igy lettem rokkant: Szerkesztett interjúk (Hungarian Edition)
1984978-963-608-062-4Katalin GyörgypálA magyar szakszervezetek napjainkban: Zárótanulmány (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-064-8Ottó JuhászA népgazdasági szintü gazdaságpolitikai döntések végrehajtását segitő szakszervezeti munka: Zárótanulmány (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-071-6Árpád TóthA Diósgyőri Gépgyár dolgozóinak müveltsége, müvelődése különös tekintettel a vállalati innováció követelményeire: Zárótanulmány (Hungarian Edition)
1985978-963-608-075-4Lajosné MagyarA munkaviszonyok humanizálása: Zárótanulmány (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-078-5HungaryA művészekre és művészeti dolgozókra vonatkozó fontosabb jogszabályok, 1982-1984 (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-079-2Pál ForgácsA szakszervezetek változó szerepe a gazdaság szabályozásában az európai fejlett tőkésországokban (Hungarian Edition)
1985978-963-608-080-8Márta KieferMagyarország tőkés viszonylatu gazdasági és pénzügyi kapcsolatairól (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-087-7A Folyamatos árszinvonal-emelkedés társadalmi hatásai: Összefoglaló tanulmány (Hungarian Edition)
1986978-963-608-092-1György KerekesLatin-Amerika eladósodása és a szakszervezetek álláspontja (Hungarian Edition)
1987978-963-608-094-5Csaba MakóA szakszervezetek tevékenységének néhány jellemzője a nyolcvanas években: A Denki Roren japán szakszervezet megbizásából végzett ... előzetes elemzés (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-097-6Ottó PirityiA gazdasági kibontakozás feladatai, a mögöttük álló célok és érdekek (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-100-3A Műszaki fejlődés és a szakszervezeti mozgalom: Olasz-magyar szakszervezeti szeminárium, Milánó, 1987. június 1-5 (Hungarian Edition)
1988978-963-608-115-7Szilvia BorbélyEgy latin-amerikai gazdasági-társadalmi koncepció és alapjai: A Prebisch-CEPAL modell (Hungarian Edition)
1989978-963-608-118-8Ottó PirityiA gazdasági kibontakozás feladatai (Hungarian Edition)
  ''978-963-608-119-5Imre KoránAz idő sodrásában: Életút-tanulmány (Hungarian Edition)
1990978-963-608-121-8Imre KoránA jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai (Hungarian Edition)
1990978-963-608-122-5Tulajdonviszonyok, tulajdonjog: A Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézetének és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- ... 7-én (GT füzetek) (Hungarian Edition)
1991978-963-608-135-5Ildikó ÉkesTeherbírásunk határai?!: Életszínvonal, fogyasztási szerkezetváltás 6000 háztartás megkérdezése alapján (GT füzetek) (Hungarian Edition)
1992978-963-608-141-6Ildikó ÉkesÉletszínvonal vállalkozási kedv 1991 (GT füzetek) (Hungarian Edition)
1995978-963-608-144-7   ''Rendszerváltó háztartások?: 1990-1994 (GT Füzetek)