year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1977978-963-481-041-4József RuszolyA kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon (1836-1881) (Acta juridica et politica) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-042-1István SzentpéteriA szervezés modern kori fejlődése, professzionalizációja és tudománnyá válásának folyamata (Acta juridica et politica) (Hungarian Edition)
1978978-963-481-062-9András HegyiHelyzetfelmérő tanulmány: A nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témkörhöz (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-065-0Ferenc UrmösA racionalizálás és az uj műszaki- technikai konstrukciók helyzete az igazságszolgáltatásban (Hungarian Edition)
1979978-963-481-084-1Rezso MészárosSome characteristic features of the areal connections of agricultural co-operatives in the southern Hungarian Plain
  ''978-963-481-087-2Impact of modern agriculture on rural development
1978978-963-481-089-6Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományban (Hungarian Edition)
1979978-963-481-091-9Benő CsapóA kombinatív képesség és értékelésének feltételei (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, sectio paedagogica et ... specifica paedagogica) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-097-1Erzsébet Csirikné CzacheszAz alsó tagozatos tankönyvek szókincse (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Sectio paedagogica, Series specifica) (Hungarian Edition)
1980978-963-481-133-6Egon MarótiBibliographie zum antiken Sport und Agonistik (Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta antiqua et archaeologica) (German Edition)
1975978-963-481-167-1Imre FerencziEgy anekdotakör tanulságai (Bagi-históriák és rokonaik) (Néprajzi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1984978-963-481-187-9A Dernschwam-könyvtár: Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1980978-963-481-188-6Peregrinuslevelek, 1711-1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1981978-963-481-189-3Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623) (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1981978-963-481-193-0Über das letzte Jahrzehnt der ungarischen Byzantinistik: Akten der am 3-4. November 1980. gehaltenen Szegeder Konferenz (Acta Universitatis de Attila ... antiqua et archaeologica) (German Edition)
1980978-963-481-200-5Bibliográfia a középkori egyetemes történet tanulmányozásához: Kézirat (Hungarian Edition)
1981978-963-481-201-2A Mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése: Nemzetközi tudományos konferencia, ... kiadványai) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-204-3Acta Germanica et acta Romanica: Supplementum: I. Országos Germanisztikai-Romanisztikai Szimpozion, Szeged, 1980, szeptember 3-5 (Acta Universitatis ... Attila József Nominatae) (Hungarian Edition)
1980978-963-481-205-0Halász Előd hatvan éves (Hungarian Edition)
1981978-963-481-206-7Katalin Klukovitsné ParóczyA Szegedi Napló Móra Ferenc főszerkesztősége idején, 1913-1919 (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-207-4Andor DevichA szegedi főiskolai mozgalom (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae) (Hungarian Edition)
1982978-963-481-231-9István MonokMagángyüjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
1983978-963-481-232-6Giovanni ArgentiGiovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 1603-1623 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1997978-963-481-233-3István MonokIntézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
1983978-963-481-236-4A Magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-343-9Essays presented to György Mihály Vajda on his seventieth birthday
1986978-963-481-366-8Samuel Szádeczky-KardossAvarica: Über die Awarengeschichte und ihre Quellen (Opuscula Byzantina) (German Edition)
1983978-963-481-382-8András VargaMolnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa (Disertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-384-2Miklós PálfyAnalyse distributionnelle des substantifs opérateurs et de leurs subordonnées en français contemporain (French Edition)
1984978-963-481-412-2Béláné RáczAz egyetemi hallgatók szabadidofelhasználása: A József Attila Tudományegyetem hallgatói között végzett idomérleg-vizsgálat alapján (Dissertationes ex ... Universitatis de Attila József nominatae)
1984978-963-481-414-6Andor DevichTörekvések Szegeden egyetem létes¸tésére 1918 elott (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae)
  ''978-963-481-435-1József FarkasLa zootechnie: Structuration dun vocabulaire spécialisé (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Romanica)
1983978-963-481-470-2Marx öröksége
  ''978-963-481-472-6Emberek, sorsok, forradalmak: (történelmi arcképvázlatok a társadalmi haladás és nemzeti megbékélés jeles képviselőiről) (Hungarian Edition)
1985978-963-481-548-8Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-567-9Magángyüjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben, 1533-1721: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-481-568-6Magyarországi magánkönyvtárak (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-594-5Katalin KeveháziMelanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig: Adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első ... Attila József Nominatae) (Hungarian Edition)
1987978-963-481-606-5Attila József University
1987978-963-481-622-5József Attila TudományegyetemTársadalomtudományok: Időszaki kiadványok (Bibliográfiai kalauz) (Hungarian Edition)
1988978-963-481-641-6Ildikó SólyomMegtörténhetett!? (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-644-7Batthyány Kristóf európai utazása, 1657-1658 (Peregrinatio Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-646-1Bornemisza Anna megbűvöltetése: Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678-1688 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-651-5Imre CsécsyRadikalizmus és demokrácia: Csécsy Imre válogatott írásai (Aetas könyvek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-653-9János KarácsonyiA hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig: A történelmi tár 1908 évi számában megjelent "pótlások ..."-kal kiegészítve (Aetas könyvek) (Hungarian Edition)
1989978-963-481-656-0Ákos KovácsTetovált Sztálin: Szovjet elitéltek tetoválásai és karikatúrái
1989978-963-481-667-6Teleki Pál külföldi tanulmányútja: Levelek, számadások, iratok 1695-1700 (Fontes rerum scholasticarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-668-3Magángyűjtemények Magyarországon, 1564-1716: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
1986978-963-481-681-2Az Ikonologia elmelete (Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nominatae Cathedra Comparationis Litterarum Universarum) (Hungarian Edition)
1987978-963-481-751-2A Komparatisztika kézikönyve: Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ... Litterarum Universarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-752-9A Reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra Comparationis Litterarum Universarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-753-6A Hermeneutika elmélete: Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode: szöveggyűjtemény (Universitatis Szegediensis de Attila József ... Litterarum Universarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-771-0Erdély és a Részek térképe és helységnévtára: Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján (Hungarian Edition)
1989978-963-481-774-1Monarchia-karnevál az irodalomban: Az Osztrák-Magyar Monarchia emléke az irodalomban (Hungarian Edition)
1988978-963-481-776-5A Tipológiai szimbolizmus: Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből (Acta Universitatis Szegediensis de Attila ... Litterarum Universarum) (Hungarian Edition)
1988978-963-481-780-2Széchenyi Zsigmond itáliai körútja, 1699-1700 (Peregrinatio Hungarorum) (Hungarian Edition)
1989978-963-481-796-3Ladislaus LukácsA független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus, 1649-1773 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-797-0Gábor FarkasIntézményi gyűjtemények Magyarországon, 1535-1720: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
1990978-963-481-798-7Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-799-4István MonokIntézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750: Könyvjegyzékek bibliográfiája (Könyvtártörténeti füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-801-4István WesselényiAz eljegyzett személyeknek paradicsomkertje (Adattár XVI-XVIII. százdi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-802-1A Körmendi Batthány-Levéltár reformációra vonatkozó oklevelei (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1990978-963-481-803-8Kassa város olvasmányai 1562-1731 (Adattár XVI-XVIII. százdi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Latin Edition)
  ''978-963-481-804-5István SzantóConfutatio alcorani (1611) (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Latin Edition)
  ''978-963-481-806-9Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Latin Edition)
1991978-963-481-809-0János KájoniFekete könyv: Az erdélyi ferences kusztódia története: Kájoni János kézirata, 1684 (Adattár XVI-XVIII századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-810-6Erdélyi könyvesházak (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez)
  ''978-963-481-812-0András VargaA Szegedi Minorita Könyvtár a XVIII. században (Olvasmánytörténeti dolgozatok) (Latin Edition)
1992978-963-481-813-7Gábor SiposA Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században (Olvasmánytörténeti dolgozatok) (Hungarian Edition)
1991978-963-481-814-4Károly KokasKönyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen (Olvasmánytörténeti dolgozatok) (Hungarian Edition)
1991978-963-481-815-1Katalin PálffyPálffy Kata leveleskönyve: Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez, 1602-1606 (Adattár XVI-XVIII századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1989978-963-481-817-5Árpád BertaLautgeschichte der tatarischen Dialekte (Studia Uralo-Altaica) (German Edition)
  ''978-963-481-818-2Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára (Hungarian Edition)
1988978-963-481-826-7Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii (Acta Universitatis de Attila József nominatae)
1989978-963-481-827-4István KérésziKérészi István omniáriuma (Peregrinatio Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-828-1Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-829-8László SzékelyBétsi utazásomról (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-830-4Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz: 1577-1797 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1990978-963-481-831-1Collectanea tiburtiana: Tanulmanyok Klaniczay Tibor tiszteletere (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1989978-963-481-832-8A Thurzó család és a Wittenbergi Egyetem: Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai, 1602-1624 (Fontes rerum scholasticarum) (Latin Edition)
1990978-963-481-838-0Ész, élet, egzisztencia (Hungarian Edition)
1990978-963-481-844-1Lőcsei stipendiánsok és literátusok: Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 1550-1699 (Fontes rerum Scholasticarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-845-8János Horváti BékésHorváti Békés János diáknaplója (Peregrinatio Hungarorum) (Latin Edition)
  ''978-963-481-846-5Jacob van SluisHerman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten (Peregrinatio Hungarorum) (German Edition)
1991978-963-481-848-9Tibor SzabóGramsci politikai filozófiája (Hungarian Edition)
1990978-963-481-852-6Anjou-kori oklevéltár (Hungarian Edition)
1991978-963-481-854-0Enikő A SajtiNemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság (Hungarian Edition)
1990978-963-481-857-1Mihály BalázsPápai szemináriumok magyarországi alumnusai: Adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez (Peregrinatio Hungarorum) (Hungarian Edition)
1991978-963-481-858-8Sámuel KissAlbizálás erdélyi városokban és falvakban: Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja 1797 (Peregrinatio Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-859-5Sámuel TelekiTeleki Sámuel albuma (Peregrinatio Hungarorum) (German Edition)
1986978-963-481-864-9Andor DevichA Szegedi Tudományegyetem története (Hungarian Edition)
1991978-963-481-869-4Őstörténet és nemzettudat, 1919-1931 (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-870-0Klára SándorA székely rovásírás (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
1992978-963-481-871-7Jenő SzűcsA magyar nemzeti tudat kialakulása: Két tanulmány a kérdés előtörténetéből (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
1991978-963-481-875-5Not AvailableVaria Eurasiatica: Festschrift für Professor András Róna-Tas (German Edition)
1991978-963-481-880-9János Kénosi TőzsérDe typographiis et typographis Unitariorum in Transylvania ;: Bibliotheca scriptorum transylvano-unitariorum (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Latin Edition)
1998978-963-481-881-6Arpad BertaHistorical and Linguistic Interaction Between Inner-Asia and Europe: Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (Piac) ... 16-21, 1996 (Studio Uralo-Altaica, No. 39)
1992978-963-481-882-3Magyarországi magánkönyvtárak (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez)
  ''978-963-481-884-7Samuel Szádeczky-KardossAz avar történelem forrásai =: Die Quellen der Awarengeschichte (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-885-4Rovásírás a Kárpát-medencében (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-887-8István SzamosközyAnalecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ;: Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, ... mozgalmaink történetéhez) (Latin Edition)
  ''978-963-481-888-5Pál GulyásA Zsámboky-könyvtár katalógusa, 1587 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1996978-963-481-913-4A kartezianizmus négyszáz éve =: Four hundred years of Cartesianism = Quatre siècles de cartésianisme (Ész-Élet-Egzisztencia)
1993978-963-481-914-1Steven Tötösy de ZepetnekA Zepetneki Tötösy család adattára =: The records of the Tötösy de Zepetnek family (English, Hungarian and Latin Edition)
1993978-963-481-915-8Magyarok Bécsben, Bécsről (Hungarian Edition)
1994978-963-481-918-9M KedvesTransmission electron microscopy of the fossil gymnosperm exines
1993978-963-481-926-4Régi és új peregrináció: Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: [a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. ... elhangzott előadások (Hungarian Edition)
1989978-963-481-937-0Szótár-index az óbolgár nyelv XI-XII. századi orosz másolatú emlékeihez (Russian Edition)
1991978-963-481-942-4Erdélyi könyvesházak (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
1993978-963-481-957-8Civilizációs korszakváltás és ifjúság: A kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái (Szociológiai műhely) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-972-1Hunok, gepidák, langobardok: Történeti régészeti tézisek és címszavak (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-973-8István VásáryA régi Belső-Ázsia története (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-974-5Viliam ČičajBányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században: Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya (Olvasmánytörténeti dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-975-2István MonokKönyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720: Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás (Olvasmánytörténeti dolgozatok) (Hungarian Edition)
1993978-963-481-976-9Dudith András könyvtár: Részleges rekonstrukció (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-977-6András Dudith's library: A partial reconstruction
1994978-963-481-978-3A Marosvásárhelyi Református Kollégium diáksága, 1653-1848 (Fontes rerum scholasticarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-979-0László BuraSzatmári diákok, 1610-1852 (Fontes rerum scholasticarum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-481-980-6Celebrating comparativism: papers offered for György M. Vajda and István Fried ; edited by Katalin Kürtösi and József Pál ; technical editor, István Lázár
1995978-963-481-985-1Csanád BálintKelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai: Régészeti tanulmányok (Magyar őstörténeti könyvtár) (Hungarian Edition)
1993978-963-481-992-9Magyarok és szlávok (Hungarian Edition)
1994978-963-481-994-3István FriedOstmitteleuropäische Studien: Ungarisch-slawisch-österreichische literarische Beziehungen (German Edition)

imprints found for this ISBN range: József Attila Tudományegyetem · Scriptum · [s.n.] · Scriptum Kft · József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara · Szegedi Oktatástörténeti Munkaközösség · József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke · József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke · Aetas · JATE Pedagógiai Tanszéke · [József Attila Tudományegyetem] · József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport · József Attila Tudományegyetem, Magyar Őstörténeti Kutatócsoport · [József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport] · s.n · JATE · Jate · [JATE] · Hungária · M. Kedves · Gold Press · Béla Csákány · Scriftum Kft · A. Sajti Enikő · Szegedi Lukács Kör · Csongrád Megyei TIT · John Benjamins Pub Co · Társadalomtudományi Kör · Balázs Mihály JATE Nyomda · [JATE Szláv Filológiai Tanszék] · [József Attila Todományegyetem] · [József Attila Tudományegeytem] · John Benjamins Publishing Company · Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány · Szegedi I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék · József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára · A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadása · A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása · József Attila Tudomámyegyetem Pedagógiai Tanszéke · Universitas Szegediensis de Attila József Nominata · József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara · József Attila Tudományegyetem BölcsészettudományiKara · József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar · [József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar] · József Attila Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar · Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkársága · Department for Economic Geography of A. József University · Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézete · International Geograhical Union, Commission of Rural Development · József Attila Tudományegyetem, Történeti Segédtudományok Tanszék · A Szegedi József Attila Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara · A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara · József Attila Tudományegyetem I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék · Jozsef Attila Tudomanyegyetem Osszehasonlito Irodalomtudomanyi Tanszeke · József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportjának kiadványai · Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft and der Attila-József-Universität · Kiadásért Felelős a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja · József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke · József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke · József Attila Tudományegyetem és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csongrád Megyei Szervezete · József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke · József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és Bölcsészettudományi Karának Magyar Történeti Tanszéke · József Attila Tudományegyetem Angol Nyelvi és Irodalmi, valamint az Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszéke