year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1976978-963-461-040-3Stilisztikai elemzések (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-052-6Iván Zoltán DénesSzekfü Gyula magántanári képesítésének ügye 1914-1916 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-058-8GY. Kaldy-NagyHungaro-Turcica: Studies in honour of Julius Németh
1977978-963-461-087-8A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekciójának előadásai: 1977. április 6-8 (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-102-8Eszmei és poétikai kérdések a régi magyar prózairodalomban: Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Budapesten , 1976. november 5-6 (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-119-6Ottó VágTanulmányok az egyetemes neveléstörténet köréből (Hungarian Edition)
1977978-963-461-121-9Bertalanné KovácsA korszerü matematika tanitásra irányulò általános iskolai oktatási kisérlet: 2. osztály (Hungarian Edition)
1978978-963-461-125-7Rákóczi tanulmányok: :a II. Rákoczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak előadásai (Hungarian Edition)
1977978-963-461-131-8Ágnes BíróAz értelmező szerepe Tóth Árpád költészetében (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-133-2László TörökMeroé és Nubia a 2-7. században: Régészeti tanulmányok (Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékének kiadványai ; 20) (Hungarian Edition)
1978978-963-461-143-1Újabb nemzetközi tudományos eredmények és a hazai jogtörténettudomány (Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-155-4Béláné HankovszkyRábaszentmihály keresztnevei, 1725-1970 (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-160-8Zsolt TrócsányiAz 1790 [i.e. Ezerhétszázkilencven]-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez: Az 1790/91-i országgyűlésről kiküldött ... (Nemzetiségi füzetek) (Hungarian Edition)
1977978-963-461-162-2Magdolna D BándliAz e-ö variánsok állapota a XX. századi magyar irodalomban (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1978978-963-461-176-9Jozsef VighThe main features in the efficiency of deprivation of liberty
  ''978-963-461-191-2Mária Keresztúriné PintérMezőkövesd régebbi ragadványnevei (Magyar személynévi adattárak ; 24) (Hungarian Edition)
1978978-963-461-192-9Ilona SzekeresSzajol mai ragadványnevei (Magyar személynévi adattárak ; 23) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-193-6János KovácsVásárosdombó mai család- és ragadványnevei (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-196-7Aladár MódMód Aladár emlékének (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-199-8Dezső JuhászNagykörű keresztnevei, 1700-1899 (Magyar személynévi adattárak ; 25) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-200-1Gábor AggRagadványnevek 22 Zala menti faluból (Magyar személynévi adattárak ; 20) (Hungarian Edition)
1978978-963-461-201-8Péter ÉrdiRacionális kémiai termodinamika (Hungarian Edition)
2014978-963-461-203-2Arshad Mehmood ShahFaraz Office 2003-4
1978978-963-461-208-7Az Állami döntések tudományos megalapozása a szocialista népképviseleti és államigazgatási szervek tevékenységében: [előadások] ... és viták) (Hungarian Edition)
1977978-963-461-212-4Dolgozatok a politika és jogelmélet köréből (Hungarian Edition)
1978978-963-461-221-6Mária LadányiKét tanulmány a regionális köznyelvek alaktanából (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-230-8Adagiorum (Fontes ad historiam linguarum populorumque Uraliensium) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-231-5László SzabóAz irónia nyelvi eszközei (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-232-2Mária Mészárosné VargaBazsi helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-234-6Entwicklung der städtischen und regionalen Verwaltung in den letzten 100 Jahren in Mittel- und Osteuropa: Internationale Rechtshistorische Konferenz: Budapest, 12-15. September 1977 (German Edition)
1978978-963-461-236-0Mihály HajdúAz első magyar térkép helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1979978-963-461-237-7József PappEötvös Loránd Tudományegyetem (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-239-1József PappEötvös Loránd University: Summary of the University history
1978978-963-461-242-1Teréz UrbánNyíregyháza utcanevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1979978-963-461-264-3Vázlatok Arany Jánosról (Irodalomtörténeti tanulmányok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-267-4Etelka Zita Magyarlakiné GregorKosztolányi Dezső lírájának mondatszerkezetei (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1978978-963-461-281-0István KissA közigazgatás és az urbanizáció: A Tatai Medence városi tájjá alakulása (D sorozat--Urbanizáció és a közigazgatás) (Hungarian Edition)
1979978-963-461-287-2Felkészités a tanulók munkájának tervezésére és szervezésére a tanitás-tanulás folyamatban (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ... külön kiadványa) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-288-9Ilona BarkocziA general overview of the recent research (Reports from the Department of General Psychology, Eotvos Lorand University)
  ''978-963-461-297-1László HorváthAz oksági viszony kifejezése a magyar okhatározói mellkémondatokban (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1979978-963-461-298-8A Matematika és a természettudományok filozófiai problémái: Az ELTE TTK Filozófia Tanszéke megalakulásának 10. évfordulója alkamából ... október 24-25, Visegrád (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-311-4Marietta NémethA Példák könyve jelzős szerkezetei (Nyelvtudományi Dolgozatok) (Hungarian Edition)
1980978-963-461-326-8"Legyetek emlékezéssel hozzám": Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tudományos Ady-ülésszakán elhangzott előadások anyaga, 1977 (Hungarian Edition)
1979978-963-461-333-6Tanulmányok 1977-79 (Eötvös-füzetek) (Hungarian Edition)
1980978-963-461-345-9Magyar-mongol szójegyzék =: Ungar-mongol tavan mi͡a︡ngat tolʹ (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-353-4János KissAz aluminium (Al) geokémíaja és érctelepei (Hungarian Edition)
1978978-963-461-358-9Festschrift Lubor Matouš (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékeinek kiadványai) (German Edition)
1980978-963-461-360-2Borbála BakGyőr szabad királyi város igazgatása, 1743-1778: Tisztségviselők, alkalmazottak (A Történelem Segédtudományai Tanszék kiadványai) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-368-8Pál HorváthEgyetemi-jogi müvelődésünk fejlődéstörténetéhez: [előtanulmány az ELTE Államés Jogtudományi Kara történetéhez (Fejezetek az Eötvös ... történetéből) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-369-5Gyula MezeiKözoktatáspolitika (Hungarian Edition)
1980978-963-461-373-2Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára, 1980. augusztus 19 (A Történelem Segédtudományai Tanszék kiadványai) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-375-6Magyar történeti szóalaktan (Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-377-0"Quibus expedit universis": Diákköri dolgozatok 1977-79 (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori Magyar Történeti Tanszék kiadványa) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-380-0István CsörögiA magyar szaknyelvkutatás bibliográfiája (Nyelvtudomańyi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-384-8László SzögiMérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon, 1782-1850: Institutum Geometrico-Hydrotechnicum (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudomanyegyetem történetéből ; 5) (Hungarian Edition)
1980978-963-461-387-9"Periférikus" nemzetek és nemzetek feletti központok: Tanulmányok a világkapitalizmus egyenlőtlen fejlődéséről (Fejlődés-tanulmányok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-389-3Dolgozatok a politikai gazdaságtan köréből: (a XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián dijat nyert tanulmányokból) (Tudományos diákköri füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-392-3Az Iskolai anyanyelvi nevelés feladatai és módszertana (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Bizottság különkiadványa) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-393-0A Haladó orosz gondolkodás fejlődése a forradalmi demokratizmustól a marxizmusig (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-396-1Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből: Dobossy László 70. születésnapjára (Hungarian Edition)
1980978-963-461-398-5Györgyi G VargaSzövegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéből (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-399-2A Középiskolai reform és egyetemünk feladatai (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Bizottsága 5. különkiadványa) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-410-4Gyula MezeiA felügyeleti munka időszerű kérdései (Hungarian Edition)
1980978-963-461-411-1Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke in Ungarn: Bibliographie (Budapester Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
1981978-963-461-416-6Teréz MarosiTulajdonnevek a magyar népmesékben (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-417-3Borbála VitányiSzemélynévadás Tömörkény István műveiben (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1980978-963-461-429-6Marianna KertészAllgemeine und wissenschaftsgeschichtliche Fragen des Verhältnisses von Grammatik und Lexik und seine Problematik in konfrontativer Sicht (Budapester Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
1981978-963-461-434-0A "Történelem és osztálytudat" a 20-as évek vitáiban: Lukács György műveinek hatástörténetéhez: szöveggyüjtemény (Filozófiai figyelő évkönyve) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-439-5Rockzene, társadalom, ifjúság (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-469-2Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről (Hungarian Edition)
1981978-963-461-470-8Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. századi Orosházáról (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-471-5Enikő BanaA kispaládi pokróckészítés szakszókincse (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-472-2Péter HalászMagyarfalu helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-473-9Regionális köznyelvi szövegek Orosházáról (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-475-3László IvánKecel személynevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-476-0Lajos MatijevicsA jugoszláviai Ferenc-csatorna víznevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-477-7Géza NagyA bodrogközi Karcsa állatnevei (1959-1979) (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-478-4Ilona KocsisDunavecse keresztnevei (1737-1895) (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-491-3Mihály KovácsA politikai ellenzék Nero korában: Proszopográfiai tanulmány a császárkori ellenzék történetének egy korszakából (Klasszika-filológiai tanulmányok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-506-4Pedagógia és humánbiológia: Válogatás az ELTE TTK Neveléstudományi és Embertani Tanszék által rendezett tudományos ülés előadásaiból (Hungarian Edition)
1981978-963-461-507-1T. Ádám SzabóKolozsvár és környéke helyneveinek történeti-etimológiai vizsgálata (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-517-0A Tudományos diákköri munka multja és jelene: Tanulmányok a tudományos diákkörökről (Tudományos diákköri füzetek) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-519-4Balázs GémesA kecskeméti diáknyelv szótára, 1967 (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-520-0Katalin Tarrné NaszádosSárvári szólások és közmondások (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-521-7László BuraA szatmári fafeldolgozó mesterségek szakszókincse (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-522-4Révész Imre 1853. évi helynévgyűjteménye (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-523-1Ferenc ÖrdögZala megye helységneveinek rendszere (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-524-8Melinda Bezsenyiné HuszárRáckeve keresztnevei, 1801-1950 (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-525-5László DobosyAz Ózdi Járás 40 településének ragadvanynevei (Repertorium nominum hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-526-2József BarthasPusztina személynevei (Repertorium nominum hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-527-9Erzsébet FercsikHévízgyörk mai család- és ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-528-6Ágnes Szabóné SzakaliJánoshida ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-547-7Lajos PálÁllam- és jogtörténeti tárgyú tanulmányok a magyar jogi folyóiratokban, 1945-1979 (Állam és jogtörténeti bibliográfiák) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-559-0Géza BalázsA kazári népi erdőgazdálkodás munkamenete és szakszókincse (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-560-6Imre SolymárHárom etnikum falucsúfolói a Völgységben (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-561-3István HerényiAlsóőr genealógiája (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-562-0Névtudományi tanácskozás Kalocsán 1978. július 27 (Magyar névtani dolgozatok)
  ''978-963-461-563-7Sándor RáczFöldeák ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-564-4Ferenc ÖrdögGyulaj keresztnevei (1738-1960) (Repertorium nominum hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-565-1Olga HorváthCsörötnek személynevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-567-5Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai: Tematikus repertórium, 1635-1970 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudománygyetem történetéből) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-570-5Tibor KalasA tanácsigazgatás információrendszerének számitógépes szervezési koncepciója (A sorozat--Államigazgatás a valóságban) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-574-3A Kommunális és ipari szolgáltatások időszerű államigazgatási és jogi kérdései (Az Urbanizáció és a közigazgatás) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-592-7Csaba GombárPolitika címszavakban: Elemi politikai fogalmak értelmezése (Politikatudományi füzetek) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-596-5VV.AA.-Pensamiento y literatura en América Latina: Memoria del XX Congreso del IILI (Spanish Edition)
  ''978-963-461-609-2A Feudális jogtipus fejlődéstörténete: Összehasonlító jogtörténete (Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-615-3A Bethlen-emlékév tudományos hallgatói pályázatán dijat nyert tanulmányok (1981) (Tudományos diákköri füzetek) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-629-0HungaryA polgári törvénykönyv és gyakorlata (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-644-3Krisztina IllésA "Századok" cimü folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája, 1867-1981 (Állam és jogtörténeti bibliográfiák) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-665-8Pankasz és Kisrákos ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-666-5Adrienne DömötörSzigetvár "bosnyák" lakóinak ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-667-2Alap község mai család- és ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-668-9Katalin Sz JankóSzombathelyi középiskolások szólitónevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-669-6Miklós GörbediTiszalök regadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-670-2Kálmánné AvasNagyrákos és Őriszentpéter keresztnevei, 1895-1969 (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-671-9Béla SomogyiA whist kártyajáték magyar szókészlete (1824) (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-672-6Mihály HajdúNyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. századi Békésről (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-673-3György FarkasMogyoród belterülete és határa a helynevek tükrében (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-674-0Péter HalászÓnfalva (Onyest) helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-675-7Julianna PauluszNagykanizsai kutyanevek (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-677-1Piroska HetényiSzemélynévhasználat Petőfi költészetében (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-678-8Ágnes Antalné SzabóNévírás-szociológia az intézménynevekben (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-679-5Éva BiskopicsKiskanizsai kutyanevek (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-680-1József PappHagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-703-7Pálné MikóMárton István és Márton József munkásságáról: A magyarországi német nyelvtanítás kezdetei (A Nyelvtudomány és a nyelvoktatás műhelyéből) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-709-9Sándor HencziSalomvár helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-710-5Zsuzsanna Ágnes BerényiA budapesti Nagyvásártelep mikrotoponímiája (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-711-2Katalin DolákVizsoly helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-712-9Dénes Csöglei SzabóSzólások és közmondások Csöglén (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-713-6Géza BalázsFirkálások a gödöllői HÉV-en (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-714-3T. Ádám SzabóKolozsvár és Felek adóösszeírása 1750-ből (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
1984978-963-461-718-1Andrea Pajorné PappBáti László arcképvázlatához (A Nyelvtudomány és a nyelvoktatás műhelyéből) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-737-2Frigyes HackSzámitógéppel támogatott problémamegoldás: ABC 80 (ABC-s füzetek) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-759-4Miklós KirályA Rákóczi szabadságharcra vonatkozó közlemények három történettudományi folyóiratban: Irodalomtörténeti közlemények, Magyar ... bibliográfiák ; 2) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-773-0Edit ÖkrösA tudományegyetemek jogtörténeti kutatóinak és oktatóinak publikációs tevékenysége az egyetemi és kari kiadványok tükrében: 1945-1983 ... bibliográfiák) (Hungarian Edition)
1981978-963-461-775-4Az Elmélet és a fegyverek kritikája: Ideológusok és filozófusok a Harmadik Világról (Fejlődés-tanulmányok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-780-8Gyuláné SzabóA debreceni paszományos mesterség szakszókincse (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-781-5Mihály TóthKöszönések és megszólítások Bag községben (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-782-2Márta PávelÁcs község szólásai (Magyar csoportnyelvi dolgozatok)
  ''978-963-461-783-9Palin, Korpavár, Bagolasánc és Kerecseny kutyanevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-784-6László KósaBágy (Bădeni) helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-785-3Ildikó BukovicsÁllatnevek Fekete István műveiben (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-786-0Páka szarvasmarha- és kutyanevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-787-7László Károly MaráczFertőd helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-788-4Olga TamásKutya-, macska- és baromfinevek Becsehelyen (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-789-1Edit FeketeBalatonföldvár utcanevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-790-7Attila HorváthPölöskefo és Kacorlak kutyanevei (Magyar névtani dolgozatok)
  ''978-963-461-791-4Erzsébet MollayNövénynevek Melius Herbáriumában (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-792-1Katalin Hegedűsné MarikoveczHelynevek Csehszlovákia komáromi járásából (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-793-8Adrienne Nánásiné NagyidayNyáregyháza helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-795-2Béla ÚjváriCsíkmenaság (Armășeni) külterületének történeti helynevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-797-6Borbála VitányiJusth Zsigmond írói névadása (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-798-3Attila PelleHeves megye Tiszával határos községeinek vízrajzi nevei (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-799-0Haik RometschA magyar, finn és észt belső keletkezésű keresztnevek (Magyar névtani dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-800-3Mihály HajdúMagyar-angol, angol-magyar keresztnévszótár (Hungarian Edition)
1983978-963-461-801-0Teréz Gabriella HegedűsKisnémedi ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-802-7Károly CsákyKelenye (Kleňany) család- és ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-803-4Ildikó Mária TörökSopronkövesd ragadványnevei (Repertorium nominum Hungarorum) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-804-1Aladár JuhászVága (Váhovce) mai személynevei (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
1987978-963-461-807-2László BéládiÉletrajzok a bolsevizmus történetéből (Politikatudományi füzetek) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-811-9Judit Bodáné PorkolábEgy Ady-szimbólum vizsgálata (Nyelvtudományi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-824-9Erzsébet KulcsárEgyetemünk kérdései az országgyülésen, 1825-1944 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-825-6Urálisztikai tanulmányok: Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére (Hungarian Edition)
1983978-963-461-844-7Dezső NagyPesterzsébet és Soroksár sajtótörténete, 1894-1949 (Tanszéki füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-847-8Jelentéselemzések, a modalitás köréből (A "Nyelvi Mozgásformák Dialektikája" Kutatócsoport munkái) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-852-2A Fejlődő országok múltja és jelene (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-857-7Welt und Roman: Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933 (Budapester Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
  ''978-963-461-858-4Verbotene Lieder und ihre Varianten auf fliegenden Blättern um 1800 (Budapester Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
1983978-963-461-863-8Russika: Sbornik stateĭ, posvi͡a︡shchennyĭ pami͡a︡ti Emili͡a︡ Balet͡s︡kogo (Russian Edition)
1984978-963-461-868-3Jó világ: A Bölcsész index antológiája (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-875-1András SzabóKárolyi Gáspár, 1530 k.-1591 (Tanulmányok és szövegek a régi magyar irodalom történetéhez) (Hungarian Edition)
1982978-963-461-883-6A Mezőgazdaság fejlődésének szocialista útja a legutóbbi két évtized magyarországi tapasztalatai tükrében (Hungarian Edition)
1984978-963-461-886-7Mária SzabóA Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti Szemle (1912-1930) jogtörténeti bibliográfiája (Állam- és jogtörténeti bibliográfiák) (Hungarian Edition)
1983978-963-461-902-4Studia iuvenum in honorem V. Wessetzky (Egyiptológiai füzetek ; 1) (Hungarian Edition)
1984978-963-461-903-1Magyar-román filológiai tanulmányok (Hungarian Edition)
1983978-963-461-916-110 éves a FEB (Hungarian Edition)
1984978-963-461-917-8Természettudomány, világnézet, kultúra: Az ELTE, TTK Filozófia Tanszék szervezésében rendezendő Tudományos Konferencia előadásainak kivonatai (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-940-6Csaba SükösdMagfizikai kisérletek középiskolákban (Hungarian Edition)
1985978-963-461-964-2László TimaffyA kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-965-9László FülöpA sárvári kovácsmesterség szakszókincse (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-461-982-6Zsuzsanna BereznaiFalucsúfolók az egri járásban (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1985978-963-461-983-3Ákos KovácsMagyarországi falvédőföliratok (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)

imprints found for this ISBN range: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége · ELTE · [s.n.] · Eötvös Loránd Tudományegyetem · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete · s.n · [ELTE] · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tudományos Diákköri Tanács · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete · [s.n · s.n.] · Eötvös Lóránd Tudományegyetem · [Eötvös Loránd Tudományegyetem] · ELTE Államigazgatási Jogi Tanszék · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék · Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Szocializmus Tanszéke · Eötvös József Kollégium · Loránd Eötvös University · ELTE Belső-Ázsiai Tanszék · MTA Nyelvtudományi Intézet · FEB-SZET Operativ Bizottság · Lukács Archivum és Könyvtár · MTA Nyelvtudományi Intézete · ELTE Bölcsészettudományi Kar · Elte Bölcsészettudományi Kar · ELTE, TTK Filozófiai Tanszék · ELTE Bölcsészettudományi Kara · ELTE Román Filológiai Tanszék · ELTE Szláv Filológiai Tanszék · Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem · ELTE Államigazgatási és Államjogi Tanszéke · [Egyetem] Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék · [Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör] · ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke · Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Bizottság · Dept. of General Psychology, Eotvos Lorand University · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar · Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar · Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara · Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ókori Történeti Tanszekek · [Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar] · Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképzési Intézet · ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössǵe · ELTE Magyar Nyelvészeti Tnaszékcsoport Névkutató Munkaközössége · Eötvös Loránd Tudományegyetem Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéke · ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Tudományos Szocializmus Tanszék · Université Loránd Eötvös, Chaire de l'Histoire de l'Orient Ancien · Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest · Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Kémiai Kibernetikai Laboratórium · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Atomfizikai Tanszék · Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Tudományos Szocializmus Tanszék · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint MTA Nyelvtudományi Intézete · ELTE Magyar Nyeltörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete · Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképzési Intézet, ELTE Bölcsészettudományi Kar · Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképzési Intézete · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Politikatudományi Intézet · Budapeshtskiĭ universitet im. L. Ėtvesha, Fakulʹtet gumanitarnykh nauk, Kafedra russkoĭ filologii · Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Karának Matematikai Szakmódszertani Csoportja · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék, Embertani Tanszék