Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Other ISBN ranges for Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (978-963-220-...) · Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (978-963-221-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1988978-963-222-002-4Gábor KarsaiEllátási felelősség vagy piacorientáció: A fogyasztási cikkek belföldi piaca, szervezeti és működési rendszere (Időszerű közgazdasági kérdések) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-005-5Csaba CsákiNemzetközi fejlődés-magyar agrárpolitika: Egy mezőgazdasági világmodell tanulságai (Hungarian Edition)
1988978-963-222-006-2Béla TompaInnováció a mezőgazdaságban (Versenyképes mezőgazdaság) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-007-9Aladár SiposVálaszúton az agrárpolitika: A mezőgazdaság szervezeti rendszere a reformfolyamatban (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-010-9József VenczelErdélyi föld, erdélyi társadalom: Válogatott írások (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban) (Hungarian Edition)
1987978-963-222-012-3Károly BárdA büntető hatalom megosztásának buktatói: Értekezés a bírósági tárgyalás jövőjéről (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-015-4Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-019-2István NovákA különleges polgári peres eljárások határozatai és iratai (Hungarian Edition)
1988978-963-222-021-5HungaryPolgári elvi határozatok: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai (Hungarian Edition)
1988978-963-222-033-8Farkas HellerKözgazdaságtan
1989978-963-222-055-0István SilleAz etikett és a protokoll kézikönyve: Elmélettől a gyakorlatig itthon és külföldön (Hungarian Edition)
1988978-963-222-056-7HungaryA polgári törvénykönyv (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-063-5Külkereskedelmi számlakeret: (a külkereskedelem népgazdasági ágba sorolt vállalatok részére) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-070-3Tibor LiskaÖkonosztát: Felkészülés a mechanizmusreformra (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-077-2János RátaiA szellem kalandjai életen innen és túl: Spiritizmus, parapszichológia (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-079-6Kézikönyv a magánszemélyek jövedelemadójáról és a vállalkozási adóról (Hungarian Edition)
1988978-963-222-085-7HungaryBüntető jogszabályok (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-086-4   ''Hatályos jogszabályok gyűjteménye, 1945-1987 (Hungarian Edition)
1989978-963-222-096-3Kálmán KulcsárA modernizáció és a jog (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-097-0László BogárKitörési kísérleteink: Egy modernizációs csapda anatómiája (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
1988978-963-222-098-7Erzsébet NoszkayEgészséges vagy beteg?: A vállalat diagnosztikai modellje (Hungarian Edition)
1989978-963-222-099-4Erzsébet SzalaiGazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-100-7János KornaiA hiány (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-104-5Imre KormosFoglalkoztatáspolitika válságos helyzetben: Ózdi tanulságok (Hungarian Edition)
1989978-963-222-105-2Ágnes LosoncziÁrtó-védő társadalom: Ahogy a társadalom betegít és gyógyít-- (Hungarian Edition)
1988978-963-222-107-6Róbert TardosMeddig nyújtózkod(j)unk?: Igényszintek, gazdasági magatartástípusok a mai magyar társadalomban (Hungarian Edition)
1989978-963-222-109-0Katalin SzabóA "lágyuló" gazdaság (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-110-6József CzeglédiTurizmus itthon és külföldön (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-117-5Sándor KerekesGazdasági útkeresés, környezetvédelmi stratégiák (Hungarian Edition)
1991978-963-222-120-5Értékpapírok és értékpapírpiacok (Hungarian Edition)
1989978-963-222-122-9György MohaiA vállalati tervezéstől a stratégiai módszerekig (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-123-6Pál SzűcsA vállalati belső irányítási rendszer reformja (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-125-0Tamás BánfiPénzelmélet és pénzügypolitika (Hungarian Edition)
1988978-963-222-126-7Tőkekivonás, szanálás, felszámolás (Hungarian Edition)
1989978-963-222-128-1Büntető elvi határozatok, 1981-1987: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései, kollégiumi ... határozatai (Hungarian Edition)
1989978-963-222-129-8Ottó CzúczTársadalombiztosítás a változó világban: A társadalombiztosítás jogi szabályozásának alapproblémái (Hungarian Edition)
1990978-963-222-131-1Csilla Lehoczkyné Kollonay"Alanyok" és "viszonyok" a vállalaton belül (Hungarian Edition)
1989978-963-222-132-8László ValkiA nemzetközi jog társadalmi természete (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-133-5Klára FürészBírói függetlenség (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-135-9István KukorelliAz országgyűlési képviselők jogállása (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-136-6István AlbrechtKézikönyv a házastársi vagyonközösség megszüntetéséről (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-137-3Mihály SamuJogpolitika-jogelmélet (Hungarian Edition)
1989978-963-222-140-3HungaryA Munka törvénykönyve: A végrehajtásáról szóló minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a Legfelsobb ... jogszabályokkal (Kis jobszabály sorozat)
  ''978-963-222-141-0Ágnes UngvárszkiGazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon (1948-1988) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-142-7Kálmán MizseiLengyelország: Válságok, reformpótlékok, reformok (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-146-5Gábor KőrösiGyakorlati ökonometria (Hungarian Edition)
1989978-963-222-147-2László LengyelVégkifejlet (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-149-6Munkajogi kézikönyv (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-150-2Elemér HankissKelet-európai alternatívák (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
1988978-963-222-152-6József BenkőBenkő József levelezése (Commercia litteraria eruditorum Hungariae) (Hungarian Edition)
1988978-963-222-154-0Reform (év)fordulón (Hungarian Edition)
1989978-963-222-157-1Számítástechnika és a jog: A tudományos-műszaki haladás hatása a jogi életre (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-187-8HungaryAz 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról (Törvényfüzetek)
  ''978-963-222-195-3Róbert AngeluszFélig-meddig: Reformgondolkodás és reformellenesség (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-197-7János TimárHatalom és döntésképtelenség: Az oktatáspolitika és az oktatástervezés négy évtizede, 1948-1988 (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-198-4László NémethSzéchenyi: Vázlat (Hungarian Edition)
1989978-963-222-199-1János SzázHitel, pénz, tőke: A hitelpénz és a pénztőke idődimenziója (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-201-1László ZsolnaiMásként gazdálkodás: Címszavak az alternatív gazdaságtanhoz (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-202-8A Cégjog (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-203-5Géza KatonaValós vagy valótlan?: Értékelés a büntetőperbeli bizonyításban (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-204-2Endre BíróMit tehet az állam a polgáraival?: Az állam hatósági tevékenységéről és a hatósági eljárások jogi szabályozásáról (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-205-9Szavatosság és jótállás (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
1989978-963-222-206-6Iparjogvédelmi kézikönyv (Hungarian Edition)
1989978-963-222-207-3Sándor KopátsyLevél a magyar reformerekhez (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-208-0Károly FazekasMunkaerőpiac tőkepiac nélkül (Hungarian Edition)
1989978-963-222-209-7Róbert HochBelső piac, minőségi nyitás: Egy élénkítő gazdaságpolitika körvonalai (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-211-0Iparvállalatok, vállalkozások könyvvitele: Kézikönyv (Hungarian Edition)
1984978-963-222-212-7József MargócsyUtcák, terek, emléktáblák (Hungarian Edition)
1989978-963-222-213-4A Gazdasági Reformbizottság programjavaslata, 1990-1992 (Átalakítás, piacgazdaság, stabilizáció) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-216-5A Világgazdasági nyitás: Gazdaságpolitikai fordulat és intézményi reform (Átalakítás, piacgazdaság, stabilizáció) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-218-9Magdolna CsathStratégiai vezetés, vállalkozás (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-219-6Sándor BerényiKözigazgatás a modern társadalmakban (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-220-2R. István GáborBeválthatók-e a bérreform igéretei?: Munkaerőpiaci mechanizmusok és a bérliberalizálás korlátai, elméleti összefüggések és gyakorlati tanulságok (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-221-9László ÚjlakiMéltányosság a polgári jogban (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-223-3András HegedüsOknyomozás válságügyben (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-224-0András BakaEötvös Józseftől Jászi Oszkárig: A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-227-1László PongráczBérszabályozásaim (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-228-8Ottó CsikyA házasság felbontása (Hungarian Edition)
1990978-963-222-229-5Katalin Falusné SzikraA tudás leértékelődése (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-230-1István SzűcsVerseny és rendszerszemlélet a földhasznosításban (Versenyképes mezőgazdaság) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-231-8Miklós KengyelA polgári bíráskodás hétköznapjai (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-235-6Attila ÁghA századvég gyermekei: Az államszocializmus összeomlása a nyolcvanas években (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-250-9Tibor BogdánPártok és választások: (a pártokról és a választásokról szóló törvények magyarázata) (Sarkalatos törvények sorozat) (Hungarian Edition)
1990978-963-222-252-3A Szerzői jog (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-259-2József RakvácsÜzletek, műhelyek, irodák--vétel, bérlet, csere (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-261-5Katalin AntalóczyLesz-e konvertibilis a forint?: A klíringtől a konvertibilitásig (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-268-4Erzsébet T. NagyA cégjog (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-271-4Változások mutatója a Hatályos jogszabályok gyűjteményéhez, 1988-1989 (Hungarian Edition)
1990978-963-222-275-2Ágnes SzentiványiA nyelvvizsga: A vizsgázó, a vizsgáztató, a vizsga (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-278-3Endre BiróÓvodák, általános és középiskolák, diákotthonok, gyermekintézmények jogi kézikönyve (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-279-0Tibor ScitovskyAz örömtelen gazdaság: Gazdaságlélektani alapvetések (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban)
  ''978-963-222-280-6Mária Egriné RónaiAlapítványok létesítése és működése: Az alapítványokra vonatkozó jogszabályok és magyarázatuk (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-281-3László ÁrvaElőzésben: A gyorsan iparosodó délkelet-ázsiai országok sikereinek és ritka kudarcainak okai (Hungarian Edition)
1990978-963-222-285-1Kék Szalag BizottságA Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslata: Magyarország a szabadság és a gazdasági átalakulás útján (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-286-8Attila IványiInnovációs stratégia és módszertan: Innovációs és műszaki fejlesztési politika, termékszerkezet-fejlesztés, termékstratégia és ... folyamatok tervezése (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-288-2Egészségügyi jogi kézikönyv (Hungarian Edition)
1991978-963-222-290-5György Takács"Ha a jogász latinul beszél--": Latin kifejezések jogi nyelvünkben (Hungarian Edition)
1990978-963-222-292-9Mária Bordáné RabóczkiA gazdasági társaságok pénzügyi megítélése: Nemzetközi számviteli és elemzési eljárások (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-296-7Borisz SzántóA teremtő technológia: A társadalmi-technikai evolúció elmélete (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-298-1A Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény (Hungarian Edition)
1990978-963-222-302-5István SzalkaiA monetáris irányítás: Elmélet és gyakorlat (Bankárképző könyvek) (Hungarian Edition)
1991978-963-222-303-2No Author.THOMPSON'S DICTIONARY: FOR HUNGARIAN LEARNERS OF ENGLISH.
  ''978-963-222-304-9Katalin GönczölBűnös szegények (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-306-3Katalin MakaiKézikönyv a tartásdíjról: Gyermektartás, szülőtartás, házastársi tartás (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-307-0István VégesAngol-magyar külkereskedelmi szótár (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-309-4Jogszabálygyűjtemény külkereskedők részére (Hungarian Edition)
1991978-963-222-313-1Az Öröklés joga (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-318-6Pongrác NagyKészül a magyar gazdasági csoda? (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-319-3Lajos TamásA lízingszerződés kézikönyve (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-320-9Éva EhrlichOrszágok versenye, 1937-1986: Fejlettségi szintek, struktúrák, növekedési ütemek, iparosodási utak (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-322-3HungaryHatályos jogszabályok gyűjteménye (Hungarian Edition)
1991978-963-222-323-0Jenő GergelyII. János Pál pápa élete és munkássága (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-325-4János SzüdiAz iskolarendszeren kívüli oktatás: Magánoktatás, képzés, átképzés (Hungarian Edition)
1980978-963-222-350-6Jimmy Swaggart · Marvin SolumThe life of Christ According to the Gospels;Jimmy Swaggart School of the Bible (The Life of Christ According to the Gospels:Mathew, Mark, Luke, and John, Jimmy Swaggart School of the Bible)
1991978-963-222-351-3Andor GellértBanküzletek (Bankárképző könyvek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-353-7György MüllerAz önkormányzati szakapparátus jogállása (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-354-4Béla AradiIngatlanforgalom: Az ingatlanok adásvétele, cseréje és közvetítése (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-356-8Iván IllésNemzedékek, elitek, ciklusok (Fehéren feketén) (Hungarian Edition)
1991978-963-222-358-2Endre BíróKulturális, művészeti és közművelődési intézmények, egyesületek, vállalkozások, alkotók, előadók, jogi kézikönyve (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-359-9HungaryA családjogi törvény: (a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival) (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-361-2Tőzsdei kézikönyv (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-362-9János HoósGazdálkodás és racionalitás (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-368-1HungaryPolgári peres eljárás: (a Legfelsőbb Bíróság elvi iránymutatásaival) (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
1991978-963-222-369-8László BajánházyA közgazdasági szabályozók 1991. évi változásai (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-373-5HungaryÖnkormányzati jogszabályok (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-381-0Külgazdasági liberalizálás: Nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-384-1A Kártérítési jog (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
1992978-963-222-391-9Balekok és bűnözők: Kézikönyv a bűnmegelőzésről (Hungarian Edition)
1991978-963-222-392-6Glossary of Banking Terms: Hungarian-German-English
  ''978-963-222-395-7Endre BíróTelepülési önkormányzatok, képviselők, polgármesteri hivatalok jogi kézikönyve (Hungarian Edition)
1992978-963-222-406-0Miklós DobákSzervezeti formák és koordináció (Hungarian Edition)
1992978-963-222-417-6A Polgári törvénykönyv magyarázata (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-418-3HungaryA Polgári Törvénykönyv (Kis jogszabály sorozat)
  ''978-963-222-436-7Zoltán KerekHogyan adóz(z)unk 1992-ben?! (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-437-4Ferenc GazdagEurópai integrációs intézmények (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-441-1Réka NyitrayTelepülésközgazdaságkultúra: Településmenedzsment (Hungarian Edition)
1992978-963-222-485-5László TrócsányiMilyen közigazgatási bíráskodást? (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-486-2Pál BajoryA bírósági hatáskör kézikönyve (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-487-9Zoltán KerekCsődeljárás, felszámolás, reorganizáció (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-494-7HungarySzámviteli jogszabálygyűjtemény (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-495-4Miklós AlmásiLéghajó Manhattan felett: Kalandok a Wall Streeten és Hollywoodban (Hungarian Edition)
1992978-963-222-496-1László MajtényiOmbudsmann: Állampolgári jogok biztosa (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-506-7HungaryA szövetkezeti törvény és az átmenet szabályai (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-510-4Új munkajogi kézikönyv (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-512-8Ferenc KozmaA menedzser közgazdasági szemlélete (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-522-7Anna Burgerné GimesA világ mezőgazdasága: Gazdaságföldrajzi áttekintés (Hungarian Edition)
1992978-963-222-523-4Iratok az igazsagszolgaltatas tortenetehez (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-527-2Miklós LévaiKábítószerek és bűnözés: Elméleti kérdések és a hazai helyzet (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-529-6Ágnes CsanádiA vállalkozások pénzügyei (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-535-7Ferencné VladárA külkereskedelmi tevékenység könyvvitele: a számviteli törvény tükrében (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-536-4HungaryTulajdon, átalakulás, privatizáció (Hungarian Edition)
1993978-963-222-560-9Német-magyar jogi szakszótár (Hungarian Edition)
1993978-963-222-614-9Mária BrüllNemzetközi pénzügyi intézmények és magyarországi kapcsolataik (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-615-6A Tarsasági törvény magyarázata (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-643-9Közszolgálati kézikönyv (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-664-4Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-665-1László NagyA munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban (Hungarian Edition)
1993978-963-222-666-8A Magyar Nemzeti Bank története (Hungarian Edition)
1994978-963-222-722-1Judit Bodáné PálokA kisebbségek jogai Magyarországon (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-725-2HungaryPolgári peres eljárás: A Legfelsobb Bíróság elvi iránymutatásaival (Kis jogszabály sorozat)
  ''978-963-222-737-5Károly BarakonyiStratégiai management (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-740-5Ottó CzúczAz öregségi nyugdíjrendszerek: A nyugdíjak jogi szabályozásának alapvető kérdései (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-741-2A Közkereseti és a betéti társaság: Általános szabályok, speciális szabályok, számvitel, társadalombiztosítás, adózás, egyéb befizetések (Hungarian Edition)
1994978-963-222-743-6A Korlátolt felelősségű társaság: Általános szabályok, speciális szabályok, számvitel, társadalombiztosítás, adózás, egyéb befizetések (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-764-1Judit TóthMenedékjog - kérdojelekkel
  ''978-963-222-769-6János BotosA magyarországi pénzintézetek együttmuködésének formái és keretei (A magyarországi pénzintézetek története)
  ''978-963-222-770-2Tanulmányok a kormány döntési rendszerérol
  ''978-963-222-774-0András BragyovaAz alkotmánybíráskodás elmélete (Jog és Jogtudomány)
1994978-963-222-776-4Iparjogvédelmi kézikönyv
  ''978-963-222-788-7Tamás PrugbergerMagyar és európai munkajog: (a magyar és a közép-kelet-európai munkajog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében) (Hungarian Edition)
1995978-963-222-791-7Vanda LammA Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei, 1945-1993 (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-800-6HungaryA Polgári Törvénykönyv magyarázata
  ''978-963-222-806-8György TallósA Magyar Általános Hitelbank: (1867-1948) (A Magyarországi pénzintézetek története) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-811-2HungaryAz ügyvédekre vonatkozó jogszabályok (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
1995978-963-222-818-1HungaryAz új végrehajtási jog (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-819-8Szavatosság, jótállás és fogyasztóvédelem (A Gyakorló jogász kézikönyve) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-836-5HungaryPótfüzet a Büntető jogszabályokhoz (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-879-2Mária Egriné RónaiAz alapítványok (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-886-0Judit FazekasFogyasztói jogok-fogyasztóvédelem (Hungarian Edition)
1995978-963-222-890-7Szerzői jog (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-895-2György VásonyFelügyelő bizottsági ügyrend és felelősség a részvénytársaságokban: Az 1988. évi VI. tv. részvénytársasági felügyelő bizottságokra vonatkozó szabályaival (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-897-6László ÁrvaKülföldi tőkeberuházások Közép-Kelet-Európában (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-899-0A Köztársasági elnök az új alkotmányban: Tanulmányok (Jog és jogtudomány) (Hungarian Edition)
1996978-963-222-903-4HungaryIgazságügyi szakértői jogszabályok (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)
1995978-963-222-923-2A Polgári peres eljárás kézikönyve: (általános szabályok, első fokú eljárás, perorvoslatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-927-0Ferenc DudásTelepülési önkormányzatok, képviselők, polgármesteri hivatalok jogi kézikönyve: Irat-és nyomtatvány-mintatár IV (Hungarian Edition)
1995978-963-222-928-7Tamás PrugbergerMagyar és európai munkajog: (a magyar és a közép-kelet-európai munkajog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, ... is kitekintéssel) (Hungarian Edition)
1996978-963-222-950-8Sándor KerekesA környezeti menedzsment közgazdasági eszközei (Környezetvédelmi kiskönyvtár) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-956-0Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-958-4Péter BalázsAz Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország (Európai integráció) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-969-0A Helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása: Tanulmányok (Jog és jogtudomány) (Hungarian Edition)
  ''978-963-222-997-3Katalin BotosElvesz(t)ett illúziók: A magyar bankrendszer helyzete és távlatai (Hungarian Edition)
1996978-963-222-998-0HungaryIlletékjogszabályok (Kis jogszabály sorozat) (Hungarian Edition)