Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej

Other ISBN ranges for Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej: Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-7262-...) · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-86246-...) · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-900933-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1997978-83-87288-00-6Andrzej JagusztynKatalog sprawozdań szkolnych 1843-1995 (Polish Edition)
  ''978-83-87288-01-3Biografie pedagogiczne: Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
  ''978-83-87288-02-0Proceedings of the Second Seminar on Hidden Symmetry of Physical Structures, Recipe of Weyl, Rzeszow, November 1996
1998978-83-87288-03-7Roman MagryśRetoryka polska w dobie Oświecenia (Polish Edition)
1999978-83-87288-04-4Jan CiechanowiczZ rodu polskiego (Polish Edition)
1997978-83-87288-05-1Od Oświecenia do Romantyzmu: Prace ofiarowane Piotrowi Żbikowskiemu (Polish Edition)
1998978-83-87288-07-5Socjologia wsi: Wybór tekstów i literatury socjologicznej (Polish Edition)
  ''978-83-87288-08-2Zofia Bilut-HomplewiczZur Dialogtypologie in der Erzählung aus textlinguistischer Sicht (German Edition)
1999978-83-87288-09-9Andrzej. L ZachariaszPoznanie teoretyczne: Jego konstytucja i status (Polish Edition)
1997978-83-87288-10-5Andrzej AndrusiewiczPolska 1991-1995 (Polish Edition)
1998978-83-87288-12-9Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej (Polish Edition)
  ''978-83-87288-13-6Jerzy PotocznyOświata doroslych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej, 1867-1918 (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
1999978-83-87288-14-3W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych: Studia i szkice (Polish Edition)
1997978-83-87288-16-7Non omnis moriar: Studia i szkice o Stanislawie Pigoniu (Polish Edition)
1998978-83-87288-17-4Przemyslaw PaczkowskiJedność filozofii Platona (Polish Edition)
1998978-83-87288-18-1Janina KostkiewiczWychowanie do wolności wyboru: Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera (Polish Edition)
1999978-83-87288-19-8Jadwiga LizakJęzyk czasopism dla dzieci: Wybrane zagadnienia (Polish Edition)
1997978-83-87288-20-4Miroslaw DymonPrzeszkody w procesie twórczym: Analiza empiryczna dotycząca wykonawców muzyki (Polish Edition)
  ''978-83-87288-21-1Jolanta SzempruchUmiejętność czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych (Polish Edition)
1998978-83-87288-22-8Miroslawa Ziaja-BuchholtzThe rise of the young American lady: Mark Twain's and Henry James's search for the real and right character
1999978-83-87288-24-2Język: Teoria-dydaktyka: materialy 21. konferencji językoznawczej, zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasla, w dniach 27-29 maja 1998 roku (Polish Edition)
1997978-83-87288-25-9Sąsiedztwo: Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych (Polish Edition)
  ''978-83-87288-26-6Gdy osobowość horyzontem wychowania (Polish Edition)
978-83-87288-27-3O dialogu kultur wspólnot kresowych
1999978-83-87288-29-7Od poznania do zrozumienia: Polacy, Czesi, Slowacy w XX wieku (Polish Edition)
1997978-83-87288-30-3Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej (Polish Edition)
  ''978-83-87288-31-0Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki: Materialy z konferencji naukowej (Polish Edition)
1998978-83-87288-32-7Polska-Niemcy-Ukraina w Europie: Doswiadczenia z transformacji i wspó±pracy
1999978-83-87288-34-1Zbigniew SurajSieci Petriego i PN-TOOLS: Narzędzia do modelowania i analizy systemów wspólbieżnych (Polish Edition)
1997978-83-87288-35-8Zbigniew AndresKazimierz Wierzyński: Szkice o twórczości literackiej (Polish Edition)
  ''978-83-87288-36-5Szkice o ksztaltowaniu osobowości (Polish Edition)
1998978-83-87288-37-2Janusz HomplewiczWyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich (Polish Edition)
1998978-83-87288-38-9Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku (Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej) (Latin Edition)
1999978-83-87288-39-6[Rusistika i sovremennostʹ: Glottodidaktika] (Russian Edition)
1997978-83-87288-40-2Polska i jej wschodni sąsiedzi (Studia wschodnioznawcze) (Polish Edition)
  ''978-83-87288-41-9Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa (Polish Edition)
1998978-83-87288-42-6Z Bogiem przez wieki: Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku: zbiór rozpraw i artykulów (Polish Edition)
  ''978-83-87288-43-3Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku (Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej) (Latin Edition)
1997978-83-87288-45-7Problemy ksztalcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej (Polish Edition)
1998978-83-87288-46-4Zofia SokólPrasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995 (Polish Edition)
  ''978-83-87288-47-1Stanislaw GalkowskiKu dobru: Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego (Polish Edition)
  ''978-83-87288-48-8Eugenia Lesiak-LaskaUwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych (Polish Edition)
1999978-83-87288-49-5Andrzej. L ZachariaszFilozofia, jej istota i funkcje (Polish Edition)
1997978-83-87288-50-1Kazimierz SzmydZygmunt Karol Myslakowski (1890-1971): Twórczość i wklad do rozwoju nauk o wychowaniu (Polish Edition)
1998978-83-87288-51-8Kazimierz PrusLiryka Wladimira Bieniediktowa (Polish Edition)
1998978-83-87288-52-5Księga pamiątkowa XV-lecia dzialalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie 1983-1998 (Polish Edition)
  ''978-83-87288-53-2Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej (Polish Edition)
1999978-83-87288-54-9Elżbieta CesarzChlopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej, 1795-1864: Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych (Polish Edition)
1997978-83-87288-55-6Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej: Źródla dziejowe (Vol. 1, pt. 1-2: Biblioteka przemyska) (Latin Edition)
1998978-83-87288-56-3I. Y BurkhanovLexicography: A dictionary of basic terminology
1999978-83-87288-58-7Zofia SokólBiblioteki Rzeszowa: Przewodnik (Polish Edition)
  ''978-83-87288-59-4Zygmunt SibigaSprawność językowa uczniów szkól polonijnych Stanów Zjednoczonych (Polish Edition)
1997978-83-87288-60-0Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku (Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej) (Latin Edition)
1999978-83-87288-63-1Marian StolarczykWybór tekstów źródlowych z historii Polski (Polish Edition)
1998978-83-87288-67-9Polska i Ukraina po II wojnie światowej (Polish Edition)
1999978-83-87288-68-6Jan CiechanowiczZ rodu polskiego (Polish Edition)
  ''978-83-87288-69-3Marta WrońskaOpis-wyjaśnienie-norma-ocena: Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych (Polish Edition)
1997978-83-87288-70-9Z polszczyzny historycznej i wspólczesnej (Polish Edition)
1998978-83-87288-71-6Marek SzulakiewiczOd transcendentalizmu do hermeneutyki (Polish Edition)
  ''978-83-87288-72-3Roman PelczarSzkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego: XVI-XVIII w (Polish Edition)
1999978-83-87288-73-0Musica Galiciana: Kultura myzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) (Polish Edition)
1997978-83-87288-75-4Ludmila Żuk-ŁapińskaZlota regula: Jej znaczenie i rola w systemach etycznych i potocznych rozważaniach moralnych (Polish Edition)
1998978-83-87288-77-8Krystyna BarlógAdaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy (Polish Edition)
1999978-83-87288-78-5Jerzy MaternickiWarszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej (Polish Edition)
1999978-83-87288-79-2Sylwester CzopekPradzieje Polski poludniowo-wschodniej (Polish Edition)
1997978-83-87288-80-8Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku (Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej) (Latin Edition)
1998978-83-87288-81-5Stefan ReczekPolszczyzna dawna i dzisiejsza (Polish Edition)
  ''978-83-87288-82-2Tadeusz ChrobakFilozoficzne przeslanki agraryzmu: Studium wybranych zagadnień (Polish Edition)
1999978-83-87288-83-9Leslaw GrzegorczykLudzie starego Rzeszowa (Polish Edition)
  ''978-83-87288-84-6[Istorii͡a︡ i sovremennostʹ v russkoĭ literature] (Russian Edition)
1997978-83-87288-85-3Poetycki krąg "Kontynentów": Artykuly i szkice (Polish Edition)
1998978-83-87288-87-7Nad wierszami Baczyńskiego: Interpretacje, szkice i rozprawy (Polish Edition)
1999978-83-87288-88-4[Rusistika i sovremennostʹ: I͡a︡zykoznanie (Russian Edition)
  ''978-83-87288-89-1Polska - Niemcy - Ukraina w Europie: Model dla euroregionów Srodkowowschodniej Europy jak wychowywac dla Europy
1997978-83-87288-90-7Kryzys kultury europejskiej? (Polish Edition)
1998978-83-87288-92-1Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej: Zbiór studiów (Polish Edition)
1999978-83-87288-93-8Wlodzimierz BonusiakPolska podczas II wojny światowej (Polish Edition)
  ''978-83-87288-94-5Inscriptiones funebres in confinio Poloniae et Ucrainae repertae (Polish Edition)
1998978-83-87288-97-6Socjologia w Polsce (Polish Edition)
1999978-83-87288-98-3Igor BurkhanovLinguistic Foundations of Ideography: Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries