Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej

Other ISBN ranges for Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej: Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-7262-...) · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-87288-...) · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej (978-83-900933-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-83-86246-00-7Galicja i jej dziedzictwo (Polish Edition)
1993978-83-86246-01-4Gustaw OstaszW cieniu "Herostratesa": O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939
1995978-83-86246-02-1W kręgu badań nad folklorem: Materialy pokonferencyjne w dziesięciolecie śmierci Franciszka Kotuli (Polish Edition)
1996978-83-86246-03-8Marian BobranSemantyka trybu skladniowego języka polskiego i rosyjskiego (Polish Edition)
  ''978-83-86246-04-5Myśl edukacyjna w Galicjii 1772-1918: Ciąglość i zmiana (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
1994978-83-86246-05-2Stanislaw UliaszLiteratura Kresów--kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego (Polish Edition)
  ''978-83-86246-06-9Miroslawa Ampel-RudolfKolory: Z badań leksykalnych i skladniowo-semantycznych języka polskiego (Polish Edition)
1995978-83-86246-07-6Wladyslawa SzulakiewiczWladyslaw Seredyński: Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
1997978-83-86246-09-0Łańcut: Studia i szkice z dziejów miasta (Polish Edition)
1994978-83-86246-11-3Czeslaw KlakPisarze galicyjscy: Szkice literackie (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
1998978-83-86246-12-0Wiera CzernowaPraktyczna nauka języka rosyjskiego (Polish Edition)
1996978-83-86246-13-7Piotr ŻbikowskiDroga krzyżowa Polaków: Motyw zsylek na Sybir i do lagrów sowieckich w literaturze polskiej (Polish Edition)
1997978-83-86246-14-4Spo±eczne aspekty transformacji systemowej
1996978-83-86246-18-2Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, uwarunkowania, zalożenia i przeslanki wzajemnej wspólpracy (Polish Edition)
1994978-83-86246-20-5Stosunki polsko-czesko-slowackie w latach 1918-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-86246-21-2Miroslaw OssowskiDer kritische Provinzroman in der Weimarer Republik
1995978-83-86246-22-9M MalikowskiSzanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski (Polish Edition)
1996978-83-86246-23-6Stefan Jerzy RittelDyskurs akademicki: Ujęcie systemowe (Polish Edition)
1995978-83-86246-27-4Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1996978-83-86246-28-1Jerzy MaternickiHistoria jako dialog: Studia i szkice historiograficzne (Polish Edition)
  ''978-83-86246-33-5Aleksander BobkoKant i Schopenhauer: Między racjonalnością a nicością (Polish Edition)
1995978-83-86246-41-0Male formy w literaturze rosyjskiej (Polish Edition)
1995978-83-86246-42-7Zbigniew Przybyla"Lalka" Boleslawa Prusa: Semantyka-kompozycja-konteksty (Polish Edition)
  ''978-83-86246-47-2Marek SzulakiewiczFilozofia w Heidelbergu: Problem transcendentalizmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej (Polish Edition)
1996978-83-86246-48-9Cele i treści ksztalcenia historycznego (Polish Edition)
  ''978-83-86246-49-6Edukacja wczesnoszkolna: Rzeczywistość i perspektywy (Polish Edition)
1994978-83-86246-50-2Rosja: Kontynuacja czy punkt zwrotny? (Polish Edition)
1995978-83-86246-52-6O stylu poezji i prozy: Funkcje, kategorie, struktury (Polish Edition)
1996978-83-86246-54-0Problemy edukacji dziecka wiejskiego: IV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju i Wychowania Dziecka Wiejskiego, Rzeszów 23-24 kwietnia 1996 r (Polish Edition)
1995978-83-86246-56-4Andrzej AndrusiewiczPolska 1980-1990: Kalendarz dekady prze±omu
  ''978-83-86246-57-1Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodnioslowiańskie (Polish Edition)
1996978-83-86246-58-8Marian KozaczkaGospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939 (Polish Edition)
1995978-83-86246-61-8Spoleczeństwo i gospodarka (Galicja i jej dziedzictwo) (Polish Edition)
  ''978-83-86246-62-5Marek RubaCzlowiek absolut gnoza: Gnostycka filozofia Maxa Schelera (Polish Edition)
1996978-83-86246-63-2Chlopi, naród, kultura (Polish Edition)
1997978-83-86246-64-9Konstanty SkirmutMoje wspomnienia, 1866-1945 (Polish Edition)
1995978-83-86246-66-3Antoni BaczewskiNad Niemnem: Natura i cz±owiek
1996978-83-86246-67-0W stronę wspólczesności: Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku (Polish Edition)
1996978-83-86246-68-7Die Deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa (German Edition)
1997978-83-86246-69-4Profilaktyka i resocjalizacja mlodzieży (Polish Edition)
1995978-83-86246-71-7Czlowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej: Materialy pokonferencyjne, Rzeszów, grudzień 1992 (Polish Edition)
1996978-83-86246-72-4Waclaw WierzbieniecSpoleczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-86246-73-1Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej: Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu (Polish Edition)
1997978-83-86246-74-8Joanna RusinAleksander Wielopolski: Bohater trudnej legendy
1995978-83-86246-76-2Kontakty językowe polsko-wschodnioslowiańskie (Polish Edition)
1996978-83-86246-77-9Kazimierz KrupaOrganizacje przemyslowe i ich strategie (Polish Edition)
  ''978-83-86246-78-6Struktura spoleczna: Rynek pracy, bezrobocie (Polish Edition)
1997978-83-86246-79-3Myśl, slowo i milczenie: Wokól zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej (Polish Edition)
1995978-83-86246-81-6Adam PodgóreckiSpoleczeństwo polskie (Polish Edition)
1996978-83-86246-87-8Maria KrauzZdania inicjalne w języku polskim (Polish Edition)
1997978-83-86246-89-2Pogranicze kultur (Polish Edition)
1994978-83-86246-90-8Zygmunt SibigaKsztalcenie polonistyczne dzieci i mlodzieży w szkolach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej (Polish Edition)
1995978-83-86246-91-5Russia: Continuation or turning point?
1996978-83-86246-92-2Francis JacobsParlament Europejski (Polish Edition)
1994978-83-86246-95-3Barbara CzeredreckaAnaliza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w mlodszym wieku szkolnym (Polish Edition)
1995978-83-86246-96-0Filozofia i religia w kulturze narodów slowiańskich (Polish Edition)
1996978-83-86246-97-7Janusz HomplewiczEtyka pedagogiczna (Polish Edition)
  ''978-83-86246-98-4Maria Danilewicz ZielinskaDialog korespondencyjny, 1958-1968 (Korespondencja Stanis±awa Pigónia)
1997978-83-86246-99-1Jan CiechanowiczW bezkresach Eurazji: Uczeni polscy w imperium rosyjskim (Polish Edition)