year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1988978-83-7027-001-8Życie rodzinne i postawy prokreacyjne nowożeńców: Na podstawie "Ankiety Nowożeńców 1985" (Statystyka Polski) (Polish Edition)
1989978-83-7027-005-6Zróżnicowanie warunków bytu gospodarstw domowych wedlug miejsca zamieszkania w latach 1986-1987 (Statystyka Polski) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-006-3Wieslaw ŁagodzińskiWarunki życia i potrzeby mlodzieży (Statystyka Polski) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-009-4Ewa FrątczakDroga życiowa: Biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna = Life course: family, occupational and migratory biography (Polish Edition)
  ''978-83-7027-011-7Zbigniew SmolińskiProkreacja w rodzinie (Statystyka Polski) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-013-1Wyposażenie miast i wsi w podstawowe placówki i urządzenia (Statystyka Polski) (Polish Edition)
1990978-83-7027-026-1Narodowy spis powszechny: Gospodarstwa domowe i rodziny: Polska (Materialy i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
1990978-83-7027-027-8Narodowy spis powszechny: Warunki mieszkaniowe, Polska (Materialy i opracowania statystyczne NSPʼ88) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-030-8Statystyka wyborów do rad gmin, 27 maja 1990 r (Polish Edition)
1991978-83-7027-031-5Poland) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki (WarsawEuropejska klasyfikacja dzialalności (Polish Edition)
1990978-83-7027-033-9Gospodarka, 1978-1989 (Polish Edition)
1985978-83-7027-074-2Bibliografia polskiego piśmiennictwa demograficznego (Polish Edition)
1995978-83-7027-081-0Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwalego użytkowania w 1995 r (Informacje i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-089-6The Lithuanians in Poland--the Poles in Lithuania: 1994 (Ethno-sociological and ethno-statistical comparative studies)
1996978-83-7027-094-0Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994 (Informacje i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-095-7System rachunków narodowych (SRN) (Zeszyty metodyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-101-5Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995: Struktura demograficzna i spoleczno-zawodowa ludności: Polska (Informacje i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
1996978-83-7027-104-6Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995: Warunki mieszkaniowe: Polska (Informacje i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-106-0Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995: Gospodarstwa domowe i rodziny: Polska (Informacje i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-109-1Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995: Gospodarstwa domowe-ich warunki mieszkaniowe i obciążenia oplatami za mieszkanie: Polska ... i opracowania statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-116-9Statystyka handlu zagranicznego w świetle "statystyki lustrzanej" (Studia i analizy statystyczne) (Polish Edition)
1997978-83-7027-149-7Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowosciowe i etniczne w Polsce 1993-1996
1998978-83-7027-174-9Jan GawrońskiPorównanie produktu krajowego brutto i sily nabywczej walut Polski i krajów Unii Europejskiej za lata 1995-1996 (Z prac Zakladu Badań Statystyczno-Ekonomicznych) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-175-6Miroslaw GorczycaStan i rozwój infrastruktury wodociągowej w Polsce na tle wybranych krajów (Z prac Zakladu Badań Statystyczno-Ekonomicznych) (Polish Edition)
1998978-83-7027-177-0Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r: Raport analityczny z badania ankietowego = Diversification of the Polish population in ... i analizy statystyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-178-7Witold M OrlowskiProblemy spoleczno-gospodarcze związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej (Z prac Zakladu Badań Statystyczno-Ekonomicznych) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-179-4Ireneusz BudzyńskiProblemy związane z wprowadzeniem systemu klasyfikacji gospodarczych opartych na standardach europejskich (Z prac Zakladu Badań Statystyczno-Ekonomicznych) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-183-1Polska w nowym podziale terytorialnym (Polish Edition)
1999978-83-7027-190-9Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podzialu terytorialnego kraju: PodziaŁ terytorialny z dnia 01.01.1999 r (Zeszyty metodyczne i klasyfikacje) (Polish Edition)
  ''978-83-7027-196-1Basic information on demographic development of Poland in 1989-1997: Demographic changes in the socio-economic transformation period in 1989-1997
1999978-83-7027-200-5Zasoby kultury polskiej w świecie (Polish Edition)
  ''978-83-7027-204-3Powiaty w Polsce
2000978-83-7027-208-1Miasta w liczbach =: Basic urban statistics
  ''978-83-7027-221-0Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowosciowe i etniczne w Polsce 1997-1999
2001978-83-7027-230-2Województwa w latach 1995-1999: Wybrane dane
2003978-83-7027-308-8Halina DmochowskaPolska -- Unia Europejska =: Poland -- the European Union
  ''978-83-7027-311-8Wojciech AdamczewskiDzieci w Polsce: Ogólnopolski Szczyt w Sprawch Dzieci, 23-24 maja 2003 r
2006978-83-7027-314-9PolandHistoria Polski W Liczbach
2003978-83-7027-317-0Porownanie Produktu Krajowego Brutto I Siy Nabywczej Walut Polski I Krajow Unii Europejskiej W 2000 Roku
2006978-83-7027-388-0Central Statistical OfficeHistoria Polskiw liczbach (Polish History in Figures) - Volume 2 -

imprints found for this ISBN range: Glówny Urząd Statystyczny · Zaklad Wydawnictw Statystycznych · G±ówny Urzad Statystyczny · GUS · Zakad Badan Statystyczno-Ekonomicznych Gowneg · Zaklad Badań Statystyczno-Ekonomicznych Glównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk · Central Statistical Office · Biuro Rzecznika Praw Dziecka · Lithuanian Dept. of Statistics · Central Statistical Office of Poland · Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki · Glówny Urząd Statystyczny, Dept. Warunków Życia · Glówny Urząd Statystyczny, Dept. Produkcji i Uslug · Glówny Urząd Statystyczny, Szkola Glówna Planowania i Statystyki · Glówny Urząd Statystyczny, Zaklad Badań Statystyczno-Ekonomicznych · Zaklad badań Statystyczno-Ekonomicznych Glównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk