Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

Other ISBN ranges for Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego (978-83-60559-...) · Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego (978-83-86101-...)

ISBN 978-83-233-0000-7 to 978-83-233-0311-4 > ISBN 978-83-233-0312-1 to 978-83-233-0629-0 >> ISBN 978-83-233-3936-6 to end of this ISBN range

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1984978-83-233-0000-7Kazimiera TatarowiczBibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Jagiellońskim za lata 1975, 1976 (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0001-4Jan DrabinaRola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu (Studia religiologica) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0003-8Wladyslaw SliwinskiSzyk wyrazow w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej (Biblioteka pomocy dydaktycznych do nauczania obcokrajowcow jezyka i kultury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0005-2Anna Walaszek-PyziolSamodzielność prawna przedsiębiorstwa państwowego: Studium administracyjnoprawne (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0006-9La Théorie et la pratique de l'enseignement du français dans les départements d'études françaises en Pologne: Matériaux de la re[n]contre des ... 1979 (Prace językoznawcze) (French Edition)
1984978-83-233-0008-3Jerzy MichalewiczMajatek kapita±owy Uniwersytetu Jagiellonskiego XV-XVIII w. =: De fundationibus pecuniariis Universitati Iagellonicae saec. XV-XVIII oblatis (Varia/Uniwersytet Jagiellonski)
  ''978-83-233-0009-0Anna BochnakowaTerminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w (Prace językoznawcze) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0011-3Bogumil GrottNacjonalizm i religia: Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Democracji, 1926-1939 (Rozprawy ... / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0013-7ed. by T. SzelagAdvances in Palaeolithic and Mesolithic Archaeology (Archeologia Interregionalis)
  ''978-83-233-0018-2Wladyslaw SzostakRola systemów informacyjnych w procesach sterowania społeczeństwem socjalistycznym: Analiza modelowa (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1984978-83-233-0020-5Leon ZarębaWybór polsko-francuskich frazeologizmów czasownikowych =: Choix d'expressions phraséologiques verbales polono-françaises (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0022-9Tadeusz RotterCzas jako determinanta działalności człowieka (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0023-6L'Objet et le sujet du droit d'auteur des pays socialistes de l'Europe (Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej) (French Edition)
  ''978-83-233-0024-3Wojciech FronciszJony miedzi jako sonda paramagnetyczna do badania układów biologicznych (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0025-0Waldemar Martyniuk"Mów do mnie jeszcze!": Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych (Skrypty uczelniane/Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1984978-83-233-0026-7Estetyka w świecie: Wybór tekstów (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0027-4Z historycznych i metodologicznych problemów badan ksiegoznawczych i bibliotekoznawczych: Praca zbiorowa (Varia)
1984978-83-233-0028-1Mieczyslawa NajbarSegregacja pierwiastków w wanadowo-molibdenowych układach tlenkowych i jej rola w formowaniu i deaktywacji masy aktywnej katalizatora do selektywnego ... / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0029-8Tadeusz MargulMiędzynarodowa bibliografia religioznawstwa porównawczego w układzie działowym =: International bibliography of comparative religion in dictionary order (Polish Edition)
  ''978-83-233-0030-4Jan DrabinaIdee koncyliaryzmu na Śląsku: Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0031-1Ewa Bojenko-IzdebskaPolityka RFN wobec państw socjalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0032-8Maria OlechZbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich (Rozprawy habilitacyjne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0034-2Marek GedlEpoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie (Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna) (Polish Edition)
1985978-83-233-0037-3Teoretyczne i praktyczne problemy działalności kulturalno-wychowawczej (Skrypty uczelniane) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0038-0Tadeusz MarekPsychofizjologiczne mechanizmy wzrokowej percepcji bodźców "on--off" (Rozprawy habilitacyjne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0040-3Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Russian Edition)
  ''978-83-233-0041-0Józef ReczekNajstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0042-7Elzbieta TabakowskaRestrictiveness as a semantic and pragmatic property of English and Polish relative clauses (Rozprawy habilitacyjne)
1985978-83-233-0044-1Polar studies of the Jagiellonian University Spitsbergen expeditions 1980-1982 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
  ''978-83-233-0046-5Współczesna teoria i filozofia prawa na zachodzie Europy: Wybór tekstów (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0049-6Ludwik KaszowskiRzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej: Na przykładzie Hindukuszu Munjan (Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy habilitacyjne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0050-2PolandMateriały pomocnicze do nauczania prawa bankowego (systemu pieniężno-kredytowego) (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0051-9ed. by M. GedlFrühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa: Materialien der Internationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. September 1983 in Kraków (Archaeologia interregionalis) (German Edition)
1985978-83-233-0052-6Rajmund MydelEwolucja przestrzenno-funkcjonalnej struktury japońskich obszarów metropolitalnych (Prace Geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0055-7Jacek WojciechowskiCzytelnictwo (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0056-4Z dziejów teatru krakowskiego: Materiały z Sesji Naukowej Dwieście Lat Teatru w Krakowie 1781-1981 (Prace historycznoliterackie) (Polish Edition)
1986978-83-233-0057-1Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego, 1834-1984: Materiały z konferencji naukowej, Kraków, 5 grudnia 1984 (Varia) (Polish Edition)
1985978-83-233-0058-8Tadeusz AleksanderPotrzeby kulturalno-oświatowe w świetle badań sondażowych na terenie Małopolski (Prace pedagogiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0060-1Pasto au dari: Selections for studying the official languages of Afghanistan and their literature
  ''978-83-233-0062-5Stanislaw BiernatProblemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0066-3Henryk ZwolskiPiszemy po polsku: Podręcznik dla obcokrajowców (Biblioteka pomocy dydaktycznych do nauczania obcokrajowców języka i kultury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0067-0Maria KlańskaProblemfeld Galizien: Zur Thematisierung eines nationalen und politisch-sozialen Phänomens in deutschsprachiger Prosa zwischen 1846 und 1914 ... / Uniwersytet Jagielloński) (German Edition)
  ''978-83-233-0068-7Magdalena Tempelmann-MączyńskaCzęści stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze środkowo- i wschodnioeuropejskiego Barbaricum (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0070-0Naród i kultura: Antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej: wybór, wstęp i opracowanie (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0071-7Anna NizegorodcewTheory and research in second language acquisition (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagiellonski)
1985978-83-233-0072-4Actes de la IVe Conférence des linguistes romanisants polonais (Prace językoznawcze) (French Edition)
1986978-83-233-0073-1Studia Polono-Danubiana et Balcanica (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
1985978-83-233-0074-8Janusz A OstrowskiPersonifikacje prowincji w sztuce rzymskiej (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0075-5Krzysztof LipińskiÜbungstexte zur Methodologie der literarischen Übersetzung (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Germańskiej) (German Edition)
1985978-83-233-0077-9Michal PlachtaWykorzystanie i ocena zeznań świadka w procesie karnym: Węzłowe zagadnienia na tle badań empirycznych (Prace prawnicze) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0078-6Kazimierz BanekReligia a polityka w starożytnej Grecji od epoki mykeńskiej do Aleksandra Macedońskiego (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0081-6Andrzej PisowiczOrigins of the New and Middle Persian Phonological Systems
1986978-83-233-0084-7Proceedings of the third April Conference of University Teachers of English, Cracow, 1984 (April 11-15): English language and literature: methods of ... and research (Prace historycznoliterackie)
1985978-83-233-0085-4Andrzej BrozekThe History of Poland: A Guide for English-Speaking Students (Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Do Nauczania Obcokrajowcýýw Jezyka i Kultury Polskiej)
1986978-83-233-0086-1Wladyslaw DulębaKlasyczne podstawy poetyki perskiej (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0087-8Andrzej PankowiczPolski Czerwony Krzyż w Generalnej Guberni, 1939-1945 (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1974978-83-233-0088-5Biblioteka JagiellońskaKatalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej (Varia) (Polish Edition)
1986978-83-233-0089-2Wieslaw Kozub-CiembroniewiczNajnowsza historia polityczna Polski: Wybór źródeł (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0090-8Zofia Cygal-KrupowaSłownictwo tematyczne języka polskiego: Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0091-5Józef WójcikiewiczOkazanie, studium porównawcze z zakresu kryminalistyki i procesu karnego (Prace prawnicze) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0092-2Jadwiga Wlodek-ChronowskaStymulacja procesu czytania: W młodszym wieku szkolnym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1985978-83-233-0093-9Aleksandra Kasznik-ChristianW cieniu kolonializmu: Oblicze polityczne kościoła francuskiego w Afryce Północnej, wiek XIX = A l'ombre du colonialisme: l'image politique de ... / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0095-3Urszula AwdiejewJak to napisać?: Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0098-4Prawo gospodarcze (Skrypty uczelniane) (Polish Edition)
1986978-83-233-0101-1Zofia RadzikowskaZałożenia systemu wymiaru kary w polskim prawie karno-skarbowym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0102-8Janusz LangnerKościół rzymskokatolicki w PRL (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0104-2Piotr SzydlowskiFilozofia katolicka w Polsce 1918-1983: Bibliografia przedmiotowa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0105-9Lucjan KocikRodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0107-3Jan ZimmermannAdministracyjny tok instancji (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0108-0Tadeusz SkrzypczakWładza i polityka lokalna w państwie współczesnym: Część ogólna (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0111-0Pawel KloczowskiBritain and its institutions: Selected aspects (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagiellonski)
  ''978-83-233-0112-7Bibliografia dialektologii polskiej: Od roku 1976 do roku 1980 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0113-4Jacek MajchrowskiSzkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej (Prace z nauk politycznych) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0114-1ed. by Tadeusz MalinowskiProblems of the stone age in Pomerania (Archaeologia interregionalis)
1986978-83-233-0115-8Wojciech PyziolUmowa o kredyt bankowy (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0116-5Halina Kozlowska-SabatowskaMiędzy konspiracją a pracą organiczną: Młodość Tadeusza Romanowicza (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0118-9Janusz BartaPrawo prasowe (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0120-2Roman Józef WojtusiakEtologia opisowa zwierząt: Obyczaje zwierząt (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0121-9Waldemar MartyniukSamo życie!: Materiały do nauczania języka polskiego (Biblioteka pomocy dydaktycznych do nauczania obcokrajowców języka i kultury polskiej) (Polish Edition)
1986978-83-233-0123-3Alicja Danecka-ChwalsO człowieku po polsku: Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców (Biblioteka pomocy dydaktycznej do nauczania obcokrajowców języka i kultury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0124-0Maria ChlopickaBrak mi słów: Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Polonijnych) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0125-7Waldemar Martyniuk,,MOW DO MNIE JESZCZE!": Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Z. 11; (Please See The Picture As More Information You Needed)
  ''978-83-233-0128-8Barbara WagnerZakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0130-1Joanna Grochulska-StecDoświadczenia interpersonalne dziecka a proces jego wychowania (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0132-5Irena Czaja-HliniakMateriały pomocnicze do nauczania prawa finansowego (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0133-2Jan KozlowskiOptymalizacja wieku dojrzewania i rozmiarów ciała zwierząt i roślin (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0134-9Józef BubakProces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0137-0Jan PirożyńskiKsiężna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka: studium z dziejów kultury (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0142-4Badania jezyka mówionego w Polsce i w Niemczech =: Untersuchungen zur gesprochenen Sprache in Polen und Deutschland (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
1986978-83-233-0145-5Wladyslaw ŚliwińskiTo właśnie Polska: Podręcznik języka polskiego dla humanistów: kurs dla zaawansowanych (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0146-2Dorota Kubacka-JasieckaStruktura "ja" a związek między agresywnością i lękiem (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0149-3Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce (Polish Edition)
  ''978-83-233-0150-9Jerzy MalecPolska myśl administracyjna XVIII wieku (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0152-3Prawo rolne (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0153-0Marek SobolewskiPodstawy teorii państwa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0155-4Jan FenczynPrognoza trudności w nauce czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1986978-83-233-0156-1Zygmunt GórkaŚródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski Południowej (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0157-8Kazimiera TatarowiczBibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Jagiellońskim za lata 1977, 1978, 1979 (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0158-5Tadeusz DąbrośNowe metody badań transportu cząstek koloidalnych do powierzchni ciał stałych (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0161-5Ćwiczenia z biochemii dla studentów biologii: Specjalność, biologia molekularna: praca zbiorowa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0162-2Janusz StrutyńskiZarys fonetyki i fonologii języka polskiego (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0163-9Messianisme et slavophilie: Colloque polono-français, 2-7 octobre 1985, Université Jagellonne (Varia) (French Edition)
1987978-83-233-0164-6Maciej WlodarskiPolsko-bazylejskie więzi kulturalne i literackie w XVI wieku (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0165-3Vasiliĭ Shchukin[Russkoe zapadnichestvo sorokovych godov XIX veka kak obshchestvenno-literaturnoe i͡a︡vlenie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Russian Edition)
  ''978-83-233-0166-0Marek UrbanikThe radio studies of spiral galaxies at 10.7 GHZ (Rozprawy habilitacyjne)
  ''978-83-233-0167-7Adam DubinWłasności i biologiczna rola inhibitorów proteinaz z osocza i leukocytów krwi końskiej (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0168-4Pawel SzewczykBadania nad oznaczaniem zależności między objętością retencji w chromatografii żelowej a masą cząsteczkową polimerów (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0169-1Tadeusz BorkowskiSpołeczno-kulturowe korelaty wykształcenia w świetle wstępnej teorii pól wolności (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0173-8Andrzej BorowskiPojęcie i problem "renesansu północnego": Przyczynek do geografii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0175-2Od Husserla do Levinasa: Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej (Skrypty uczelniane) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0177-6Molekularne aspekty ewolucji organizmów (Prace z biologii molekularnej) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0180-6ed. by T. SzelagNew in Stone Age archaeology (Archaeologia interregionalis)
1987978-83-233-0181-3Marcela ŚwiątkowskaL'imparfait en français moderne: Contribution à l'étude du temps et de l'aspect (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (French Edition)
  ''978-83-233-0182-0Bogumil GrottKatolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939 (Studia religiologica) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0185-1Krystyna TowpaszRośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego (Prace botaniczne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0186-8Historia Polski 1506-1648: Wybór tekstów źródłowych (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0187-5Marek ZgórniakWokół neorenesansu w architekturze XIX wieku: Podstawy teoretyczne i realizacje (Prace z historii sztuki) (Polish Edition)
1987978-83-233-0188-2Tadeusz ZielińskiUbezpieczenie społeczne pracowników i ich rodzin (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0189-9Marta GibinskaThe functioning of language in Shakespeares plays, a pragma-dramatic approach (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagiellonski)
  ''978-83-233-0190-5Wladyslaw SikorskiListy Władysława Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego, 1914-1919 (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0192-9Teresa Zofia Or±osPolonizmy w czeskim jezyku literackim (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
1988978-83-233-0193-6Molekularne aspekty ekspresji genów (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego) (Polish Edition)
1987978-83-233-0194-3Waclaw WaleckiTradycje staropolszczyzny w Oświeceniu stanisławowskim: Wstępna synteza historycznokulturalna (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1988978-83-233-0197-4Sztuka filmowej interpretacji: Antologia przekładów (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0198-1Essays on philosophy and logic: Proceedings of the XXXth Conference on the History of Logic, dedicated to Roman Suszko, Cracow, October 19-21, 1984 (Varia)
  ''978-83-233-0199-8Edward NęckaProces twórczy i jego ograniczenia (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0202-5Barbara J OleksynKrystalochemia alkaloidów drzewa chinowego i związków pokrewnych: Próba określenia zależności pomiędzy strukturą molekularną a działaniem ... / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0203-2Piotr KaczanowskiDrochlin, ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (Prace archeologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0204-9Roman StopaSpod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytetu (Varia) (Polish Edition)
1988978-83-233-0205-6Wieslaw LitewskiRzymskie prawo prywatne (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0207-0Marian BębenekTeoria narodu i kwestia narodowa u Kazimierza Kelles-Krauza: Na tle refleksji marksistowskiej 1848-1905 (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0208-7Nauka i filozofia: Materiały konferencji wykładowców filozofii w Osieczanach (Polish Edition)
1988978-83-233-0210-0Nicole KorzyckaWybór tekstów francuskich dla studentów wydziału prawa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1987978-83-233-0211-7Catherine Perlès · Ivan Gatsov · Malgorzata Kaczanowska · Daniel Cahen · Lucyna Domanska · Alberto Broglio · Julia Roussot-LarroqueChipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Europe (Archaeologia Interregionalis)
1988978-83-233-0212-4Ireneusz WeissCywilnoprawna odpowiedzialność za wadliwe świadczenie w obrocie uspołecznionym (Prace prawnicze) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0214-8Janusz BartaArtystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1988978-83-233-0215-5Filozofia czasoprzestrzeni: Wybór tekstów (Skrypty uczelniane) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0216-2Zdzislawa PiątekAspekty antropocentryzmu (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0217-9Wawrzyniec WierzbickiEkonomia polityczna kapitalizmu (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0219-3Romuald WitMatematyczne metody fizyki: Wybrane zagadnienia (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0221-6Eidos sztuki: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Estetycznej (Varia) (Polish Edition)
1988978-83-233-0222-3Janina BlachutSądowy wymiar kary wobec kobiet (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0223-0Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0224-7Jan BujakZabawki w Europie: Zarys dziejów--rozwój zainteresowań (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0225-4Janina TrepińskaWieloletni przebieg ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie na tle ich zmienności w Europie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0226-1Actas del Primer Simposio de Hispanistas Polacos, Kraków-Mogilany, 15-17 XII 1985 (Estudios hispánicos) (Spanish Edition)
1988978-83-233-0227-8Marek NowakPaństwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej (Prace prawnicze) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0229-2Józef KasWariantywnosc fonetyczna w mowie ludnosci wiejskiej obrzezy Krakowa (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
  ''978-83-233-0230-8Beata SzymańskaPrzeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0231-5Krystyna WilkoszewskaSztuka jako rytm życia: Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0232-2Pluralizm w kulturze polskiej (Prace pedagogiczne) (Polish Edition)
1988978-83-233-0233-9Beznadziejność i nadzieja: W kręgu myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza (Zapiski myśli humanistycznej SENS) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0235-3Jerzy MichalewiczPrzemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej: Między monopolem dworskim a monopolem państwowym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0236-0Leon ZarębaPolskie i francuskie frazeologizmy w ujęciu leksykograficznym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0237-7Jan RafińskiZróżnicowanie fenetyczne i filogeneza gatunków rodzaju Triturus (Amphibia--Urodela--Salamandridae) (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0238-4Jacek M SzymuraZróżnicowanie geograficzne i strefy mieszańcowe kumaków Bombina bombina (L.) i Bombina variegata (L.) w Europie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1988978-83-233-0239-1Jan KaiserSkrypt do psychofizjologii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0242-1Zofia GawlinowaProces wychowania w rodzinie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0246-9The Romanian Carpathians: Tourist monograph of the Carpathians (Prac Institutu Geograficznego UJ)
  ''978-83-233-0249-0Anna RaźnyFiodor Dostojewski: Filozofia człowieka a problemy poetyki (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0251-3Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki (Prace historyczne) (Polish Edition)
1988978-83-233-0252-0Zbigniew KozińskiKatalog rozpraw kandydackich i doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1956-1985 przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0253-7Wlodzimierz GalewiczAnaliza dobra (Rozprawy habilitacyjne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0254-4Alicja ZemanekBibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1532-1917 =: Bibliography of botany at the Jagiellonian University, 1532-1917 (Varia) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0256-8Krystyna ChojnickaOsoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0258-2Katarzyna TurnauSystematyka roślin niższych: Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1988978-83-233-0260-5Zofia KluzĆwiczenia z metodyki nauczania chemii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0262-9Wojciech WyskielKręgi wygnania--Jan Lechoń na obczyźnie: Krąg pierwszy i drugi (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0264-3Boguslawa JodlowskaStart zawodowy nauczyciela klas początkowych (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0265-0Regionalna geografia turystyczna świata: Praca zbiorowa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1989978-83-233-0266-7Andrzej CzapkiewiczThe views of the medieval Arab philologists on language and its origin in the light of ®as-Suyuti's al-Muzhir (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
1988978-83-233-0268-1Kinga KozakĆwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców (Biblioteka pomocy dydaktycznych do nauczania obcokrajowców języka i kultury polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0271-1Krzysztof PleszkaHierarchia w systemie prawa (Prace z nauk politycznych) (Polish Edition)
1989978-83-233-0273-5Analiza instrumentalna w biochemii: Skrypt dla studentów biologii (specjalność, biologia molekularna): praca zbiorowa (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1988978-83-233-0274-2Rajmund MydelEvolution of socio-economic structure of Japan's metropolitan areas (Prac Instytutu Geograficznego)
1989978-83-233-0275-9Z zagadnień komunikowania interpersonalnego: Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji "Komunikowanie interpersonalne," Mogilany, maj 1985 (Varia) (Polish Edition)
1989978-83-233-0278-0Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie: Miedzyuczelniana Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu kwiecien 1986 (Prace historycznoliterackie)
  ''978-83-233-0282-7Lucyna ParczewskaJęzyk rosyjski dla studentów historii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Russian Edition)
  ''978-83-233-0284-1Witold MańczakFonética y morfología histórica del español (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Spanish Edition)
  ''978-83-233-0285-8Alicja Danecka-ChwalsO człowieku po polsku: Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0286-5Jerzy PerzanowskiLogiki modalne a filozofia (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1989978-83-233-0287-2Barbara PlytyczAIDS i HIV: Materiały pomocnicze do wykładów z immunologii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0288-9Zygmunt OleckiBilans promieniowania słonecznego w dorzeczu górnej Wisły (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0289-6Polski Klub EkologicznyDeklaracja ideowa i tezy programove Polskiego Klubu Ekologicznego (Prac Polskiego Klubu Ekologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0290-2Tadeusz SenkowskiStechiometria (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0291-9Micha± JaskólskiKonserwatyzm - nacjonalizm: Studia nad konfrontacjami ideowymi konserwatyzmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego)
1989978-83-233-0292-6Maria ZającFlora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Podgórza Śląskiego (Prace botaniczne) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0293-3Wanda CzarkowskaElementy demografii (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0294-0Od Husserla do Levinasa: Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej (Skrypty uczelniane) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0297-1Jacek WojciechowskiPowieść historyczna w świadomości potocznej: Zarys problematyki (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0298-8Edward NęckaTrening twórczości: Podręcznik metodyczny (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1989978-83-233-0299-5Andrzej ChwalbaSocjaliści polscy wobec kultu religijnego, do roku 1914 (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0301-5Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0303-9Ryszard SarkowiczWyrażanie przyczynowości w tekście prawnym: Na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r (Prace z nauk politycznych) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0304-6Krzysztof KrzyżewskiPerspektywy i ograniczenia neobehawioryzmu: Neobehawiorystyczne ujęcie problematyki podmiotu zachowania (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0306-0Wojciech WidackiSystem relacyjny środowiska przyrodniczego Beskidów na przykładzie zlewni potoku Jaszczurowa w Beskidzie Małym (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
1989978-83-233-0307-7Janusz BartaPrawo prasowe (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0308-4Halina PodgórniDeutsche Texte für Studenten der germanischen Philologie (Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagielloński) (German Edition)
  ''978-83-233-0310-7Z zagadnień filozofii społecznej (Zapiski myśli humanistycznej SENS) (Polish Edition)
  ''978-83-233-0311-4Alicja ZemanekHistoria botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim: 1780-1917 = History of botany at the Jagiellonian University (Rozprawy habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński) (Polish Edition)