Zaklad Narodowy im. Ossolińskich

ISBN 978-83-04-00000-1 to 978-83-04-00266-1 > ISBN 978-83-04-00267-8 to 978-83-04-00547-1 >> ISBN 978-83-04-04982-6 to end of this ISBN range

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1980978-83-04-00000-1Danuta Barska-AntosSłownictwo Warmii i Mazur: Odzież (Studia warmińsko-mazurskie) (Polish Edition)
1979978-83-04-00001-8Julian SutorPokojowe załatwianie sporów międzynarodowych (Polish Edition)
  ''978-83-04-00004-9Polsko-Czechoslowacka Komisja HistorycznaPolska, czeska i słowacka świadomość historyczna XIX wieku: Materiały sympozjum Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, 15-16 XI 1977 (Polish Edition)
1980978-83-04-00005-6Galicja w powstaniu styczniowym =: Galit͡s︡ii͡a︡ v vosstanii 1863 goda (Vosstanie 1863 goda. Materialy i dokumenty) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00008-7Roman WapińskiNarodowa Demokracja, 1893-1939: Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej (Polish Edition)
1979978-83-04-00009-4Joanna SikorskaSpołeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji w pracowniczych gospodarstwach domowych (Polish Edition)
1980978-83-04-00014-8Jerzy B KorolecFilozofia moralna (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce) (Polish Edition)
1979978-83-04-00015-5Studia i badania w zakresie budownictwa rolniczego i gospodarki wodnej w rolnictwie: (wybrane zagadnienia) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00017-9Andrzej ChojnowskiKoncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 (Polska myśl polityczna XIX i XX wieku ; t. 3) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00018-6Jacek BanaszkiewiczKronika Dzierzwy: XIV-wieczne kompendium historii ojczystej (Polish Edition)
1979978-83-04-00019-3Jan MajdaGóralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza (Rozprawy literackie - Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 28) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00020-9Tekst i fabuła: Studia (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00021-6Maria Cieśla-KorytowskaMityczna struktura wyobraźni Słowackiego (Rozprawy literackie - Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 27) (Polish Edition)
1980978-83-04-00022-3Jacek KolbuszewskiStanisław Dobrzycki (1875-1931): Twórczość historyka literatury (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00023-0Zygmunt RutaSzkolnictwo powszechne w okregu szkolnym krakowskim w latach 1918-1939 (Prace Komisji Nauk Pedagogicznych)
1979978-83-04-00024-7Ryszard PalaczOd wiedzy do nauki: U źródeł nowożytnej filozofii przyrody (Polish Edition)
  ''978-83-04-00025-4Norbert TomczykJeszcze wczoraj, jeszcze dziś (Polish Edition)
1979978-83-04-00026-1Jan SmerekaPolacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00027-8Perspektywy historiozoficzne: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-04-00028-5Krzysztof MigońZ dziejów nauki o książce (Książki o książce) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00029-2The Age of enlightenment =: Le Siècle des lumières (Literary studies in Poland)
  ''978-83-04-00030-8Alicja KurkowaGrafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku (Polish Edition)
1979978-83-04-00031-5Perspektywy zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej: Problemy i metody prognozowania (Prace Komisji Nauk Humanistycznych) (Polish Edition)
1980978-83-04-00032-2Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki (Polish Edition)
1979978-83-04-00033-9Jan TurowskiŚrodowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej (Polish Edition)
1980978-83-04-00034-6Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich (Polish Edition)
  ''978-83-04-00035-3Maria DekównaSzkło w Europie wczesnośredniowiecznej (Polish Edition)
1978978-83-04-00036-0La protection pénale du milieu naturel: Actes du colloque préparatoire sur la deuxième question du XIIe Congrès international de droit pénal, ... de droit pénal) (French Edition)
1980978-83-04-00037-7Uczeni wrocławscy: (1945-1979) (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław. Seria A) (Polish Edition)
1979978-83-04-00038-4Roman MarciniakChoroba Scheuermanna (Kyphosis dorsi juvenilis) (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00039-1Grzegorz WasiakPó±nocno-zachodnie przedpole Wyzyny ¡ódzkiej podczas zaniku ladolodu Warty (Acta geographica Lodziensia)
  ''978-83-04-00040-7Wojciech FulińskiFazoczułe wskaźniki zera sygnałów częstotliwości 50 Hz o działaniu rozdzielczym (Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria B) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00041-4Warunki i czynniki przeobrażeń katowickiej aglomeracji gospodarczej: Prace zbiorowa (Polish Edition)
1980978-83-04-00042-1Studia Linguistica Polono-jugoslavica: Historia Jezyka Dialektologia, Onomastyka, Gramatyka Tom I
1979978-83-04-00043-8Konferencja Pomorska, 1978 (Prace slawistyczne) (Polish Edition)
1980978-83-04-00045-2Andrzej Zdzislaw BzdęgaDas Adjektiv im Polnischen und Deutschen: Versuch einer Konfrontation (German Edition)
1979978-83-04-00046-9Jadwiga CzachowskaRozwój bibliografii literackiej w Polsce (Polish Edition)
1980978-83-04-00049-0Selected problems of solid-state chemistry: Proceedings of a French-Polish round-table discussion held in Krakow (Poland), August 29-31, 1977 (Prace Komisji Ceramicznej)
1979978-83-04-00050-6Jerzy DumaWokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w południowo-wschodniej słowiańszczyźnie (Prace slawistyczne) (Polish Edition)
1979978-83-04-00051-3Henryk WorcellDzieła wybrane (Polish Edition)
1980978-83-04-00054-4Aleksandra ChwastekStudia nad czytelnictwem więźniów (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław. Seria A) (Polish Edition)
1979978-83-04-00055-1Andrzej PaczkowskiPrasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940 (Biblioteka polonijna) (Polish Edition)
1980978-83-04-00057-5Halina LewickaBibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles (French Edition)
1979978-83-04-00058-2Wieslaw Pusz"Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy: Bruno Kiciński i grono jego współpracowników (Studia z okresu Oświecenia) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00060-5Tadeusz RóżewiczPróba rekonstrukcji (Kolekcja polskiej literatury współczesnej) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00063-6Janusz HenzelRuch dekabrystowski w dziejach intelektualnych Rosji (Nauka dla wszystkich ; Nr 304) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00064-3Romuald TurasiewiczHerodot i jego dzieło (Nauka dla wszystkich) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00065-0Maria RzepińskaSiedem wieków malarstwa europejskiego (Polish Edition)
1979978-83-04-00066-7Juliusz SlowackiDzieła wybrane (Polish Edition)
  ''978-83-04-00068-1Wybrane prace z zakresu mechaniki konstrukcji =: Selected papers from theory of structures = Izbrannye raboty po teorii konstrukt͡s︡iĭ (Prace Komisji ... Nauk: Mechanika ; 10) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00069-8Tadeusz RóżewiczTeatr niekonsekwencji (Kolekcja polskiej literatury współczesnej) (Polish Edition)
1980978-83-04-00072-8Andrzej FalkiewiczTeatr, społeczeństwo (Polish Edition)
1979978-83-04-00073-5Bohdan ¡azarczykSztuka translatorska Juliana Tuwima: Przek±ady z poezji rosyjskiej
1981978-83-04-00074-2Jolanta ŁugowskaLudowa bajka magiczna jako tworzywo literatury (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław. Seria A) (Polish Edition)
1980978-83-04-00078-0Tadeusz BorkowskiLek zatruty, fałszowany, omyłkowo sporządzony i znachorski (Nauka dla wszystkich) (Polish Edition)
1979978-83-04-00079-7Katalog Biblioteki Narodowej: W sześćdziesięciolecie serii 1919-1979 (Polish Edition)
  ''978-83-04-00081-0Wojciech StrzetelskiLitofacja i szczelinowatość roponośnych utworów kambru w syneklizie perybałtyckiej (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1980978-83-04-00082-7Robert StaniszewskiCybernetyka systemów projektowania (Polish Edition)
1979978-83-04-00086-5Grzegorz J KaczyńskiBunt i religia w Afryce Czarnej: Z badań nad ruchami religijnymi w Zairze (Polish Edition)
  ''978-83-04-00087-2Henryk WorcellCzyja jest moja żona (Polish Edition)
1979978-83-04-00088-9Irena TurnauHistoria dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku (Polish Edition)
  ''978-83-04-00089-6Aniela KaczanowskaRozwój strategii myślowych w toku rozwiązywania problemów przez dzieci (Monografie psychologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00090-2Elżbieta FonbergNerwice a emocje: Fizjologiczne mechanizmy (Najnowsze osiągnięcia nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00091-9Felicja BialęckaDokumentacja i informacja naukowa w archeologii: Zarys problematyki i propozycje metodyczne (Biblioteka archeologiczna) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00092-6Elżbieta Znamierowska-RakkRozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej 1944-1975 (Polish Edition)
1979978-83-04-00095-7Monika ThiemeLes suites verbales avec l'infinitif en français contemporain (French Edition)
1980978-83-04-00096-4Mieczyslaw MachnickiPodziemny zachód słońca (Polish Edition)
  ''978-83-04-00097-1Franciszek SikorskiZmowa świętych (Polish Edition)
  ''978-83-04-00098-8Andrzej RychardReforma gospodarcza: Socjologiczna analiza związków polityki i gospodarki (Polish Edition)
  ''978-83-04-00100-8Śląskie miscellanea: Literatura-folklor: zbiór studiów (Prace Komisji Historycznoliterackiej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00102-2Stanislaw FrybesW krainie groteski: Problemy satyry galicyjskiej drugiej połowy XIX w (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 11) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00105-3Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji: Studia (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00106-0Grzegorz DomańskiKultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku (Polish Edition)
  ''978-83-04-00107-7Kazimierz Andrzej WysińskiZwiązek Artystów Scen Polskich 1918-1950: Zarys monograficzny (Studia i materiały do dziejów teatru polskiego ; t. 11) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00108-4Andrzej NadolskiBroń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu (Polish Edition)
  ''978-83-04-00110-7Krystalizacja i własności stopów odlewniczych (Prace Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej) (Polish Edition)
1981978-83-04-00113-8Edmund MalachowiczWrocław na wyspach: Rozwój urbanistyczny i architektoniczny (Polish Edition)
  ''978-83-04-00114-5Konrad JażdżewskiPradzieje Europy Środkowej (Polish Edition)
1979978-83-04-00115-2Roman ChalimoniukRyzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A) (Polish Edition)
1980978-83-04-00116-9Bożena WierzchowskaFonetyka i fonologia języka polskiego (Polish Edition)
1980978-83-04-00117-6Henryk RotAkty prawotwórcze w PRL: Koncepcja i typy (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00118-3Stanislaw GrzybowskiHenryk Walezy (Polish Edition)
  ''978-83-04-00119-0Maria KossakowskaTeoria awangardy francuskiej: Puryzm i jego twórcy (Studia z historii sztuki) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00120-6Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu) (Polish Edition)
1979978-83-04-00122-0Henryk ZinsHistoria Anglii (Polish Edition)
1980978-83-04-00123-7Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne (Polish Edition)
  ''978-83-04-00124-4Barbara KwiecińskaMineralogy of natural graphites (Prace mineralogiczne)
1979978-83-04-00125-1The Integrated development of human and natural resources: The contribution of rural sociology
1979978-83-04-00126-8Bożena ChrząstowskaTeoria literatury w szkole: Z badań nad recepcją liryki (Rozprawy literackie - Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 22) (Polish Edition)
1977978-83-04-00128-2System prawa administracyjnego (Polish Edition)
1979978-83-04-00130-5Bożenna MichalikDziałalność oświatowa Ignacego Potockiego (Monografie pedagogiczne ; t. 43) (Polish Edition)
1980978-83-04-00131-2Andrzej NowakUdział fibrynolizy w patogenezie śródnaczyniowego odkładania fibryny (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław. Seria B) (Polish Edition)
1979978-83-04-00132-9Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego: Szkice biograficzne (Seria popularnonaukowa "Pomorze Gdańskie") (Polish Edition)
  ''978-83-04-00133-6Karolina TargoszJan Heweliusz uczony--artysta (Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00134-3Czeslaw SobkowiakOkolica słońca (Polish Edition)
  ''978-83-04-00136-7Irena Stasiewicz-JasiukowaCzłowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia (Polish Edition)
  ''978-83-04-00137-4Krystyna PodlaszewskaKomisja Edukacji Narodowej: Bibliografia przedmiotowa (Polish Edition)
1979978-83-04-00138-1Helena Kolakowska-PrzelomiecSpołeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich (Polish Edition)
  ''978-83-04-00139-8Józef ZarekEseistyka Otokara Březiny w kręgu dylematów symbolisty (Polish Edition)
  ''978-83-04-00140-4Irena SawickaProblematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego (Prace slawistyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00141-1Wybrane zagadnienia higieny żywności (Problemy naukowe współczesności) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00142-8Nauka a rewolucja naukowo-techniczna (Problemy naukowe współczesności) (Polish Edition)
1979978-83-04-00143-5Stanislaw MrowecDefekty struktury i zjawiska transportu w kryształach jonowych (Najnowsze osiągnięcia nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00144-2Wiktor SteffenDe Graecorum fabulis satyricis (Archiwum filologiczne) (Latin Edition)
  ''978-83-04-00145-9Stanislaw UrbańczykPrace z dziejów języka polskiego (Polish Edition)
  ''978-83-04-00146-6Andrzej BierćZaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych w PRL (Polish Edition)
  ''978-83-04-00147-3Henryk de FiumelPrawnomiędzynarodowa odpowiedzialność majątkowa państw (Polish Edition)
1980978-83-04-00149-7Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku: Praca zbiorowa (Studia staropolskie) (Polish Edition)
1980978-83-04-00150-3Eugeniusz GrodzińskiWypowiedzi performatywne: Z aktualnych zagadnień filozofii języka (Polish Edition)
  ''978-83-04-00151-0Janusz KrukGospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e (Polish Edition)
1979978-83-04-00152-7Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych: Praca zbiorowa (Monografie psychologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00153-4Antoni KrohWspółczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich (Polish Edition)
  ''978-83-04-00154-1Metody cybernetyczne w zarządzaniu: Materiały konferencji (Polish Edition)
1980978-83-04-00156-5Andrzej MikolajczykObieg pieniężny w Polsce środkowej w wiekach od XVI do XVIII (Acta archaeologica Lodziensia) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00157-2Jacek H SzyrmerPrzemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970 (Prace geograficzne) (Polish Edition)
1979978-83-04-00158-9Społeczny kontekst poznania: Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin, 20-23 VI 1977 r.: praca zbiorowa (Polish Edition)
1979978-83-04-00159-6Wybrane zagadnienia cytofizjologii: Nowe metody i wyniki (Problemy naukowe współczesności) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00161-9Zygmunt BartosikIntensywny rozwój społeczno-gospodarczy: Podstawowe problemy (Polish Edition)
  ''978-83-04-00162-6Stanislaw SierpowskiLÍtalia e la ricostituzione del nuovo stato polacco, 1915-1921 (Conferenze -- Accademia polacca delle scienze, Biblioteca e centro di studi a Roma ; 78) (Italian Edition)
  ''978-83-04-00163-3Rajmund MydelRozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa (Polish Edition)
1980978-83-04-00166-4Hanna Książek-KonickaSemiotyka i film (Studia z teorii filmu i telewizji) (Polish Edition)
1979978-83-04-00168-8Barbara KuśPoezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX i XX wieku: Z dziejów polskiej sztuki translatorskiej (Polish Edition)
1980978-83-04-00169-5Aleksandra MendykowaKornowie (Książki o książce) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00170-1Leszek KamińskiRomantyzm a ideologia: Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza) (Polish Edition)
1979978-83-04-00172-5Metody cyfrowej analizy sygnałów wibroakustycznych: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1980978-83-04-00173-2Zagadnienia początkowo-brzegowe dla ośrodków dyssypatywnych: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1980978-83-04-00174-9Marian JachimowiczBiały cyprys: Impresje z podróży po Grecji (Polish Edition)
  ''978-83-04-00175-6Jerzy M WilczyńskiPrzewidywanie probabilistyczne zdarzeń binarnych (Monografie psychologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00176-3Stanislaw GrzeszczukCyganeria sowizdrzalska: O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku (Nauka dla wszystkich) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00177-0Tadeusz RuebenbauerHodowla roślin, jej przeszłość i perspektywy (Nauka dla wszystkich) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00179-4Hubert GórnowiczToponimia Powiśla Gdańskiego (Pomorskie monografie toponomastyczne) (Polish Edition)
1980978-83-04-00180-0Tadeusz PawlowskiOn concepts and methods in the humanities and the social sciences (Conferenze - Accademia polacca delle scienze, Biblioteca e centro di studi a Roma)
  ''978-83-04-00181-7Jacek Ryszard WędrowskiStany Zjednoczone a odrodzenie Polski: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919 (Polish Edition)
  ''978-83-04-00182-4Katarina Šalamun-BiedrzyckaPoezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w latach dwudziestych XX w: Zmiana wizji świata (Prace slawistyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00183-1Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu (Polish Edition)
1979978-83-04-00184-8Kazimierz GermanDroga do celu (Polish Edition)
1980978-83-04-00186-2Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu (Polish Edition)
1979978-83-04-00187-9Tadeusz PeiperPisma wybrane (Biblioteka narodowa) (Polish Edition)
1980978-83-04-00188-6Światoslaw ZiemlańskiFizjologia żywienia ludzi w wieku podeszłym (Problemy naukowe współczesności) (Polish Edition)
1979978-83-04-00189-3Duality and complementarity in mechanics of solids: Praca zbiorowa
  ''978-83-04-00190-9Stanislaw BiernatDziałania wspólne w administracji państwowej (Polish Edition)
1979978-83-04-00191-6Bohdan BaranowskiPolsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku (Prace Wydziału II-Nauk Historycznych i Społecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00193-0Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie: Materiały Konferencji naukowo-technicznej, 28 stycznia 1978 r (Polish Edition)
  ''978-83-04-00194-7Stanislaw KaźmierczykSamorząd zawodowy w PRL: (istota i funkcje) (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Socieété des Sciences et des lettres de Wrocław. Seria A) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00196-1Bogdan Zakrzewski"Palen dla cara": O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku (Polish Edition)
1980978-83-04-00198-5Tadeusz RóżewiczNiepokój (Kolekcja polskiej literatury współczesnej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00199-2Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystczne: Materiały sesji Polskie powojenne czasopisma artystyczne, Warszawa, 20-21 stycznia 1977 r (Polish Edition)
  ''978-83-04-00200-5Lech LeciejewiczNormanowie (Kultura Europy wczesnośredniowiecznej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00201-2Marceli KosmanHistoria Białorusi (Polish Edition)
1980978-83-04-00202-9Peribalticum: Problemy badawcze obszaru bałtyckiego (Polish Edition)
  ''978-83-04-00205-0Andrzej JanowskiPsychologia społeczna a zagadnienia wychowania (Polish Edition)
  ''978-83-04-00206-7Janina E KarneyKształtowanie psychologicznej struktury prowadzenia samochodu w normalnej sytuacji drogowej (Monografie psychologiczne) (Polish Edition)
1979978-83-04-00207-4Halina StępieńMalarstwo Maksymiliana Gierymskiego (Studia z historii sztuki ; t. 29) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00209-8Renaissance, Baroque (Literary studies in Poland)
  ''978-83-04-00210-4Joseph Conrad Conference in Poland 5-12 September 1972: Contributions: second series
1979978-83-04-00211-1Jan OżdżyńskiMówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym (Prace Komisji Językoznawstwa, Polska Akademia Nauk ; Nr 48) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00212-8Michal TymowskiHistoria Mali (Polish Edition)
1980978-83-04-00213-5Iryda Grek-PabisowaSłownik gwary starowierców mieszkających w Polsce (Prace slawistyczne) (Polish Edition)
1979978-83-04-00214-2Opuscula Polono-Slavica (Polish Edition)
1980978-83-04-00216-6Maria NowakowskaNowe idee w naukach społecznych (Polish Edition)
1979978-83-04-00217-3Krzysztof JasiewiczRole społeczne radnych wojewódzkich rad narodowych: Radny-specjalista i radny-reprezentant interesów (Polish Edition)
  ''978-83-04-00218-0Magdalena BartkiewiczPolski ubiór do 1864 roku (Polish Edition)
1980978-83-04-00220-3Józef KorpalaKarol Estreicher (st.) twórca "Bibliografii polskiej" (Książki o książce) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00222-7Jerzy KrohElektrony w chemii radiacyjnej układów skondensowanych (Najnowsze osiągnięcia nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00223-4Witold PruskiWyscigi I Hodowla Koni Pelnej Krwi Oraz Czystej Krwi Arabskiej w Polsce w Latach 1918-1939
1979978-83-04-00224-1Maria AdamiakRecepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego (Polish Edition)
1981978-83-04-00225-8Henryk Bu±hakMaciej Szarfenberg: Kraków 1527-1547 (Polonia typographica saeculi sedecimi)
1979978-83-04-00226-5Podstawy wolnorodnikowej kopolimeryzacji sterowanej: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1982978-83-04-00227-2Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Cracow, August 21-25, 1978 (Prace językoznawcze)
1979978-83-04-00228-9Prahistoria ziem polskich
1980978-83-04-00229-6Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1980978-83-04-00230-2Edward MendelPolacy w Opolu, 1933-1939 (Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Historyczno-Społecznych) (Polish Edition)
1979978-83-04-00231-9Wrocławskie aktualności sprzed lat: Z prasy XIX-wiecznej (Polish Edition)
1980978-83-04-00232-6Wit RzepeckiSkalpel ma dwa ostrza
1979978-83-04-00235-7Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej: Praca zbiorowa (Biblioteka polonijna) (Polish Edition)
1980978-83-04-00237-1Studia o metaforze (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00238-8Teresa Jasińska-SochaSystem fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy XVI wieku: Opowieść o Tristanie, opowieść o Bowie (Monografie slawistyczne ; 41) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00239-5Tadeusz NatansonWstęp do nauki o muzykoterapii (Polish Edition)
1980978-83-04-00240-1Barbara Uramowska-ŻytoMedycyna jako wiedza i system działań: Analiza socjologiczna (Polish Edition)
1982978-83-04-00241-8Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski: Atlas (Polish Edition)
1979978-83-04-00242-5Dobrochna RatajczakTeatr Artystyczny Bolesława Leśmiana: Z problemów przełomu teatralnego w Polsce, 1893-1913 (Rozprawy literackie - Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 25) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00244-9Andrzej RomanowPrasa Polska w Wolnym Mieście Gdańsku, 1920-1939 (Studia i materiały do dziejów Gdańska) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00245-6Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku: Prace Ośrodka Krakowskiego, poświęcone VIII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Zagrzebiu (Polish Edition)
  ''978-83-04-00246-3Wojciech SzymańskiAwarzy (Kultura Europy wczesnośredniowiecznej) (Polish Edition)
1979978-83-04-00247-0Marta HatalskaSejmik księstwa opolsko-raciborskiego w latach 1564-1742 (Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Historyczno-Społecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00248-7Janina SalajczykowaWieś w rosyjskiej radzieckiej prozie powieściowej lat 1917-1932 (Seria monografii - Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; Nr 68) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00250-0Mieczyslaw SodelW walce o ład i bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 (Monografie śląskie Ossolineum ; 33) (Polish Edition)
  ''978-83-04-00251-7Nowe kierunki w analitycznej spektrometrii atomowej: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-04-00252-4Stosowanie wiedzy w procesie kszta±cenia (Studia pedagogiczne/Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych)
1979978-83-04-00253-1Jerzy RóziewiczPolsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939 (Polish Edition)
1980978-83-04-00254-8Józef MaciejewskiWspomnienia z tamtych lat (Polish Edition)
  ''978-83-04-00255-5Stanislaw SrokowskiCztery pory domu: Poemat (Polish Edition)
1979978-83-04-00256-2Wybrane zagadnienia z górnictwa i przeróbki mechanicznej (Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej, Polska Akademia Nauk, górnictwo) (Polish Edition)
1980978-83-04-00258-6Boguslaw ŻernickiMechanizmy działania mózgu (Najnowsze osiągnięcia nauki) (Polish Edition)
1979978-83-04-00259-3Boleslaw A WysockiNad rzeką Ebro (Polish Edition)
  ''978-83-04-00260-9Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656 (Materiały Komisji Nauk Historycznych) (Latin Edition)
  ''978-83-04-00261-6Stanislaw RogalaRozumienie znaczenia konotacyjnego pojęć przez uczniów szkół średnich: Na podstawie badań metodą dyferencjału semantycznego C. E. Osgooda i G. J. Suci (Polish Edition)
  ''978-83-04-00262-3Jerzy BurchardtList Witelona do Ludwika we Lwowku Slaskim: Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna (Polish and Latin Edition) (Studia Copernicana)
1980978-83-04-00264-7Janusz LipkowskiStructure and physico-chemical behaviour of clathrates formed by the Ni(NCS)2 (4-Methylpyridine)4 complex (Conferenze - Accademia polacca della scienze, Biblioteca e centro di studi a Roma)
1982978-83-04-00266-1Haiku