Technology confectionery / Tekhnologiya konditerskikh izdeliy

konditerskikh

by Magomedov G.O. Oleynikova A.Ya.

Hardcover

ISBN: 978-5-91541-008-3

ISBN-10: 5-91541-008-1

Professiya · 2010