Publishers from country group: Iceland

Opna (ISBN 978-9935-10-...)
Forlagid (ISBN 978-9935-11-...)
Salka (ISBN 978-9935-17-...)
Horseplay (ISBN 978-9935-24-...)
Dimma (ISBN 978-9935-401-...)
Freyjukettir, Norræn menning, Iceland, non-profit cultural enterprise (ISBN 978-9935-409-...)
Onassis Verlag (ISBN 978-9935-415-...)
Salka Publisher Reykjavik (ISBN 978-9935-418-...)
Crymogea (ISBN 978-9935-420-...)
Lafleur (ISBN 978-9935-427-...)
Uppheimar (ISBN 978-9935-432-...)
Sögur (ISBN 978-9935-448-...)
Lýðræðissetrið ehf. (ISBN 978-9935-457-...)
Nostri Publication (ISBN 978-9935-461-...)
Freyjukettir (ISBN 978-9935-467-...)
Freyjukettir (ISBN 978-9935-509-...)
OZ OM Books (ISBN 978-9935-9067-...)
Action Day (ISBN 978-9935-9074-...)
Urban Volcano (ISBN 978-9935-9095-...)
Michael Degnan (ISBN 978-9935-9101-...)
rithringur.is (ISBN 978-9935-9122-...)
Hundahólmi (ISBN 978-9935-9139-...)
Action Day (ISBN 978-9935-9150-...)
Ice Cave Publishing (ISBN 978-9935-9154-...)
Ice Cave Publishing (ISBN 978-9935-9158-...)
iSEY Recods (ISBN 978-9935-9170-...)
Enska textasmidjan (ISBN 978-9935-9177-...)
Action Day (ISBN 978-9935-9178-...)
Real Books (ISBN 978-9935-9185-...)
J-A-G BOOKS (ISBN 978-9935-9204-...)
Landsbókasafn Íslands (ISBN 978-9935-9234-...)
Enska Textasmidjan (ISBN 978-9935-9248-...)
ISBN 978-9935-9253-...
Vegahandbokin EHF (ISBN 978-9935-9254-...)
National and University Library of Iceland (ISBN 978-9935-9256-...)
Enska textasmidjan (ISBN 978-9935-9259-...)
Sveinn Benónýsson (ISBN 978-9935-9262-...)
Prentice-Hall (ISBN 978-9979-0-...)
Iðunn (ISBN 978-9979-1-...)
Vaka-Helgafell (ISBN 978-9979-2-...)
Mál og menning (ISBN 978-9979-3-...)
Almenna bókafélagið (ISBN 978-9979-4-...)
Hörpuútgáfan (ISBN 978-9979-50-...)
Iceland Review (ISBN 978-9979-51-...)
Setberg (ISBN 978-9979-52-...)
Forlagið (ISBN 978-9979-53-...)
Iceland University Press (ISBN 978-9979-54-...)
Örn og örlygur (ISBN 978-9979-55-...)
Geoscan (ISBN 978-9979-56-...)
Skjaldborg (ISBN 978-9979-57-...)
Fjölvaútgáfan (ISBN 978-9979-58-...)
Þjóðsaga (ISBN 978-9979-59-...)
ISBN 978-9979-60-...
Harlequin (ISBN 978-9979-61-...)
Ormstunga (ISBN 978-9979-63-...)
Salka Publisher Reykjavik (ISBN 978-9979-650-...)
by Thorgeir Sigurdsson (Standard Copyright License) (ISBN 978-9979-652-...)
Tindur (ISBN 978-9979-653-...)
Iceland University Press (ISBN 978-9979-654-...)
SKRUDDA (ISBN 978-9979-655-...)
JPV (ISBN 978-9979-656-...)
Bjartur (ISBN 978-9979-657-...)
Edda (ISBN 978-9979-658-...)
Uppheimar (ISBN 978-9979-659-...)
ISBN 978-9979-66-...
Ferdakort (ISBN 978-9979-67-...)
United Nations University (ISBN 978-9979-68-...)
ISBN 978-9979-70-...
Fróði (ISBN 978-9979-71-...)
ISBN 978-9979-72-...
Clearway Logistics Phase 2-3 (ISBN 978-9979-73-...)
Duden (ISBN 978-9979-74-...)
Landmaelingar Islands (ISBN 978-9979-75-...)
PP Forlag (ISBN 978-9979-760-...)
JPV (ISBN 978-9979-761-...)
ISBN 978-9979-765-...
Salka (ISBN 978-9979-766-...)
Salka (ISBN 978-9979-768-...)
Reykjavik Art Museum (ISBN 978-9979-769-...)
Hagstofa Islands (ISBN 978-9979-770-...)
Skrudda (ISBN 978-9979-772-...)
Bjartur (ISBN 978-9979-774-...)
ISBN 978-9979-775-...
Holar (ISBN 978-9979-776-...)
JPV (ISBN 978-9979-781-...)
SteinEgg (ISBN 978-9979-782-...)
Pjaxi (ISBN 978-9979-783-...)
ISBN 978-9979-784-...
Gudrun Publishing (ISBN 978-9979-787-...)
bjartur (ISBN 978-9979-788-...)
Verold (ISBN 978-9979-789-...)
National Museum of Iceland (ISBN 978-9979-790-...)
JPV Publishers (ISBN 978-9979-791-...)
Jentas (ISBN 978-9979-795-...)
Holar (ISBN 978-9979-797-...)
Bible Society (ISBN 978-9979-798-...)
Landsbókasafn Íslands (ISBN 978-9979-800-...)
Fróði (ISBN 978-9979-802-...)
ISBN 978-9979-804-...
ISBN 978-9979-806-...
Bókaútgáfan Björk (ISBN 978-9979-807-...)
Æskan (ISBN 978-9979-808-...)
Ísafold (ISBN 978-9979-809-...)
Odd Björnsson (ISBN 978-9979-811-...)
Hildur (ISBN 978-9979-813-...)
Dögun (ISBN 978-9979-814-...)
Hagall (ISBN 978-9979-816-...)
Hagstofa Íslands (ISBN 978-9979-817-...)
H.R. Bárðarson (ISBN 978-9979-818-...)
Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi (ISBN 978-9979-819-...)
Bókaútgáfa Menningarsjóðs (ISBN 978-9979-822-...)
ISBN 978-9979-823-...
Bókaútgáfa Orators (ISBN 978-9979-825-...)
Skálholtsútgáfan (ISBN 978-9979-826-...)
Íslenska bókmenntafélag (ISBN 978-9979-828-...)
Skuggsjá (ISBN 978-9979-829-...)
Iºnú (ISBN 978-9979-831-...)
University of Akureyri (ISBN 978-9979-834-...)
I B D Ltd (ISBN 978-9979-835-...)
Reykholt (ISBN 978-9979-836-...)
Bible Society (ISBN 978-9979-838-...)
Umhverfisráðuneytið (ISBN 978-9979-839-...)
Íslensk málnefnd (ISBN 978-9979-842-...)
Mitchell Beazley (ISBN 978-9979-844-...)
Framtíðarsýn (ISBN 978-9979-845-...)
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (ISBN 978-9979-847-...)
ISBN 978-9979-850-...
Hringskuggar (ISBN 978-9979-852-...)
Málvísindastofnun Háskóla Íslands (ISBN 978-9979-853-...)
Skákprent (ISBN 978-9979-855-...)
Gudrun Publishing (ISBN 978-9979-856-...)
Sögufélag Skagfirðinga (ISBN 978-9979-861-...)
Listasafn Íslands (ISBN 978-9979-864-...)
Bjartur (ISBN 978-9979-865-...)
Muninn (ISBN 978-9979-869-...)
Reykjavik Art Museum (ISBN 978-9979-874-...)
Íslenska bókaútgáfan (ISBN 978-9979-877-...)
Bændaskólinn á Hvanneyri (ISBN 978-9979-881-...)
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið (ISBN 978-9979-884-...)
Bændasamtök Íslands (ISBN 978-9979-885-...)
Icelandic Research Council (ISBN 978-9979-887-...)
Skrifstofa Alþingis (ISBN 978-9979-888-...)
123noten (ISBN 978-9979-889-...)
Vikingur (ISBN 978-9979-891-...)
Bókaútgáfan Hofi (ISBN 978-9979-892-...)
Hid Islenzka Fornritafelag (ISBN 978-9979-893-...)
Freyjukettir, Norræn menning, Iceland, non-profit cultural enterprise (ISBN 978-9979-895-...)
Forskot Publishing, Reykjavik (ISBN 978-9979-9000-...)
ISBN 978-9979-9003-...
Safnið (ISBN 978-9979-9005-...)
Myntsafn Seºlabanka og ¤jóºminjasafns (ISBN 978-9979-9007-...)
Reykholt (ISBN 978-9979-9009-...)
Lindin (ISBN 978-9979-9010-...)
Bókmenntafrµºistofnun Háskóla Íslands (ISBN 978-9979-9011-...)
Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands (ISBN 978-9979-9013-...)
Listasafn Íslands (ISBN 978-9979-9015-...)
Goºorº (ISBN 978-9979-9017-...)
Árbæjarsafn og Borgarskipulag Reykjavíkur (ISBN 978-9979-9018-...)
Ferðafélag Íslands (ISBN 978-9979-9025-...)
Krydd (ISBN 978-9979-9029-...)
Skerpla (ISBN 978-9979-9031-...)
Félags- og hagvísindastofnun Íslands (ISBN 978-9979-9032-...)
Reykjavíkurborg (ISBN 978-9979-9040-...)
Bokautgafan A Hofi (ISBN 978-9979-9044-...)
Bjartur (ISBN 978-9979-9046-...)
Ormstunga (ISBN 978-9979-9048-...)
Víkurútgáfan (ISBN 978-9979-9051-...)
Keflavíkurbær (ISBN 978-9979-9053-...)
Stykkishólmsbµr (ISBN 978-9979-9056-...)
Hólanefnd (ISBN 978-9979-9058-...)
Sögufélag (ISBN 978-9979-9059-...)
Leshús (ISBN 978-9979-9060-...)
Alþýðusamband Íslands (ISBN 978-9979-9061-...)
Stofn (ISBN 978-9979-9062-...)
ITM (ISBN 978-9979-9063-...)
Sögufélag (ISBN 978-9979-9064-...)
Hið íslenska náttúrufræðifélag (ISBN 978-9979-9065-...)
Hólar (ISBN 978-9979-9066-...)
Blindrafélagið (ISBN 978-9979-9067-...)
Bjallan (ISBN 978-9979-9068-...)
Sleipnir (ISBN 978-9979-9069-...)
Gudrun (ISBN 978-9979-9070-...)
Prentverk Akraness (ISBN 978-9979-9071-...)
J. Sigurðsson og S.V. Sigmundsson (ISBN 978-9979-9072-...)
Búnaºarsamband Borgarfjarºar (ISBN 978-9979-9073-...)
Ísland og umheimurinn (ISBN 978-9979-9076-...)
Bókaútgáfan Hólar (ISBN 978-9979-9078-...)
Njála Books (ISBN 978-9979-9081-...)
Landvernd (ISBN 978-9979-9082-...)
Betra líf (ISBN 978-9979-9090-...)
Félagið (ISBN 978-9979-9091-...)
Smekkleysa (ISBN 978-9979-9093-...)
Bokautgafan Berglind (ISBN 978-9979-9099-...)
Utgefandi Starkaour Orn (ISBN 978-9979-9108-...)
Iceland University Press (ISBN 978-9979-9111-...)
Mímir (ISBN 978-9979-9117-...)
Þjóðminjasafn Íslands (ISBN 978-9979-9120-...)
Landmælingar Íslands (ISBN 978-9979-9123-...)
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar (ISBN 978-9979-9124-...)
Sleipnir (ISBN 978-9979-9127-...)
Óðinn (ISBN 978-9979-9128-...)
Kopavogur Art Museum (ISBN 978-9979-9129-...)
Félagsmálastofnunin (ISBN 978-9979-9135-...)
Gísli Pálsson (ISBN 978-9979-9140-...)
Elias Davidsson Musikverlag (ISBN 978-9979-9141-...)
Elias Davidsson Musikverlag (ISBN 978-9979-9142-...)
Mánabergsútgáfan (ISBN 978-9979-9147-...)
Gott mál (ISBN 978-9979-9148-...)
Hlöºugil (ISBN 978-9979-9151-...)
HKA (ISBN 978-9979-9152-...)
Rauðskinna (ISBN 978-9979-9155-...)
Vestfirska (ISBN 978-9979-9160-...)
Brú (ISBN 978-9979-9163-...)
Verkalýðsfélagið Jökull (ISBN 978-9979-9165-...)
Grindavíkurbær (ISBN 978-9979-9172-...)
s.n. (ISBN 978-9979-9175-...)
HV-útgáfan (ISBN 978-9979-9179-...)
Heimspekistofa dr. Helga Pjeturss (ISBN 978-9979-9181-...)
ISBN 978-9979-9182-...
Viðey (ISBN 978-9979-9183-...)
Mál og mynd (ISBN 978-9979-9184-...)
Icelandic Film Fund (ISBN 978-9979-9190-...)
Nesuìtgaìfan (ISBN 978-9979-9194-...)
Grimsfilm (ISBN 978-9979-9199-...)
Univ of Iceland Pr (ISBN 978-9979-9202-...)
Árvakur (ISBN 978-9979-9208-...)
Bóka- og blaðaútgáfan (ISBN 978-9979-9210-...)
Námshringjaskólinn (ISBN 978-9979-9215-...)
Einar Guðjónsson (ISBN 978-9979-9230-...)
University of Iceland Press (ISBN 978-9979-9231-...)
Hvammstangahreppur (ISBN 978-9979-9232-...)
Brefaskolinn (ISBN 978-9979-9236-...)
Snerruutgafan (ISBN 978-9979-9238-...)
Íslenska bókmenntafélag (ISBN 978-9979-9243-...)
Vöxtur (ISBN 978-9979-9244-...)
Góºvinir Grunnavíkur-Jóns (ISBN 978-9979-9245-...)
V. Ásgeirsson (ISBN 978-9979-9246-...)
Auðsholtsættarútgáfan (ISBN 978-9979-9249-...)
Ferðafélag Íslands (ISBN 978-9979-9254-...)
Sögufélag Ísfirðinga (ISBN 978-9979-9260-...)
Dægradvöl (ISBN 978-9979-9263-...)
Byggºir og bu (ISBN 978-9979-9265-...)
Bókafélagið (ISBN 978-9979-9266-...)
Háskóli Íslands, Rannsóknastofa í kvennafræðum (ISBN 978-9979-9273-...)
UNA-bókaforlag (ISBN 978-9979-9274-...)
Arctic Books (ISBN 978-9979-9275-...)
Helgafell (ISBN 978-9979-9276-...)
Skerpla (ISBN 978-9979-9283-...)
Nordic House (ISBN 978-9979-9290-...)
Univ of Iceland Pr (ISBN 978-9979-9292-...)
Leifur Eirksson Publishing (ISBN 978-9979-9293-...)
Conservation of Arctic Flora and Fauna (ISBN 978-9979-9294-...)
Ritsmidjan (ISBN 978-9979-9296-...)
Hornafjarðarbær (ISBN 978-9979-9300-...)
Mal og Mynd (ISBN 978-9979-9303-...)
Sögufélag (ISBN 978-9979-9304-...)
Hólar (ISBN 978-9979-9312-...)
North Atlantic Salmon Fund (ISBN 978-9979-9318-...)
Taeknimyndir (ISBN 978-9979-9324-...)
Mannfraeoistofnun Haskola Islands (ISBN 978-9979-9325-...)
Mál og mynd (ISBN 978-9979-9333-...)
Mál og menning [distributor] (ISBN 978-9979-9335-...)
Vestfirska forlagið (ISBN 978-9979-9343-...)
Kvennasögusafn Íslands (ISBN 978-9979-9346-...)
Mál og mynd í samvinnu við Sögufélag Skagfirðinga (ISBN 978-9979-9353-...)
Húsavíkurkaupstaður (ISBN 978-9979-9366-...)
Bókafélagið (ISBN 978-9979-9371-...)
Mál og mynd (ISBN 978-9979-9399-...)
BCA (ISBN 978-9979-9404-...)
voxtur, Growth Publication House (ISBN 978-9979-9410-...)
Nýja bókafélagiº (ISBN 978-9979-9418-...)
Akureyri Art Museum, Reykjavik Art Museum (ISBN 978-9979-9422-...)
Mal og Mynd (ISBN 978-9979-9438-...)
Bláskeggur (ISBN 978-9979-9439-...)
Siglingastofnun Islands (ISBN 978-9979-9454-...)
Iceland University Press (ISBN 978-9979-9469-...)
Almenna útgáfan (ISBN 978-9979-9472-...)
Hellberg (ISBN 978-9979-9474-...)
Edita (ISBN 978-9979-9476-...)
UNSPECIFIED VENDOR (ISBN 978-9979-9482-...)
i8 / Reykjavikurborg (ISBN 978-9979-9497-...)
Pjominjasafn Islands (ISBN 978-9979-9507-...)
Hagkaup (ISBN 978-9979-9521-...)
CAFF (ISBN 978-9979-9526-...)
Stong (ISBN 978-9979-9529-...)
Lorenzo Pr (ISBN 978-9979-9531-...)
Hanuman ehf. (ISBN 978-9979-9547-...)
University of Iceland (ISBN 978-9979-9559-...)
Hafnarfjordur Institute (ISBN 978-9979-9562-...)
Issue 1, 2004. Silver Run Publishing., Keflavic, Iceland, (ISBN 978-9979-9564-...)
Reykjavík Fjölmenning (ISBN 978-9979-9567-...)
Bokmenntafraeoistofnun Haskola Islands (ISBN 978-9979-9608-...)
Geocenter (ISBN 978-9979-9614-...)
Einar Arnason (ISBN 978-9979-9618-...)
Guofraedistofnun Haskola Islands (ISBN 978-9979-9621-...)
Akureyri Art Museum (ISBN 978-9979-9632-...)
Nesutgafan (ISBN 978-9979-9639-...)
turi ehf (ISBN 978-9979-9641-...)
Printskill Ltd (ISBN 978-9979-9708-...)
ISBN 978-9979-9712-...
Nyhil (ISBN 978-9979-9715-...)
Ofr (ISBN 978-9979-9722-...)
Sögur Ütgáfa (ISBN 978-9979-9724-...)
STÍLBROT (ISBN 978-9979-9731-...)
Craenen Bvba (ISBN 978-9979-9750-...)
Uppheimar (ISBN 978-9979-9772-...)
dall wilson. All rights reserved. (ISBN 978-9979-9787-...)
Vefrit (ISBN 978-9979-9822-...)
Uppheimar (ISBN 978-9979-9834-...)
Iceland Today (ISBN 978-9979-9849-...)
Crymogea (ISBN 978-9979-9856-...)
Lafleur (ISBN 978-9979-9860-...)
Lafleur (ISBN 978-9979-9867-...)
Karmel??tareglan (ISBN 978-9979-9873-...)
ISBN 978-9979-9875-...
TravelVideoStore.com (ISBN 978-9979-9884-...)
Example Product Manufacturer (ISBN 978-9979-9897-...)
Action Day® (ISBN 978-9979-9915-...)
Birtingur ehf (ISBN 978-9979-9917-...)
ÁR - Vöruþing (ISBN 978-9979-9927-...)
Reykavik Art Gallerie (ISBN 978-9979-9951-...)
Ferdakort (ISBN 978-9979-9975-...)
Vegahandbokin EHF (ISBN 978-9979-9992-...)