Zhu Qi

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Existence in Translation: Cang Xin978-962-86388-3-32004Feng Boyi · Huang Du · Meg Maggio · Chang Tsong-zung
Hong Lei: Chinese Artists of Today978-7-5410-2991-22008Li Xianting · Liu Ding
Louise Bourgeois: Alone and Together978-87-91706-01-12014
Yang Fan's Work: A Vain Life978-988-99617-8-72008Feng Boyi · Elmar Zorn

Qi Zhu · Zhi Qu · Zhihua Qu · ZHU CHUAN QI · ZHU QI YUAN

Faurschou Foundation · Sichuan Fine Arts Publishing House · Timezone 8

 

ZHU QI YUAN