Zdzislaw J Peszkowski

J. P. · Rev. Zdzislaw J. Peszkowski

titleISBN-13year of publication
Myśląc o Józefie Czapskim978-83-901856-0-61994
Pamięć Golgoty Wschodu978-83-907358-2-51998
Poland's East Calvary Remembered978-83-905518-7-61995
Wspomnienia jeńca z Kozielska978-83-85015-66-61989

Soli Deo · Wydawn. Archidiecezji Warszawskiej · Wydawn. im. Stefana Kardynala Wyszyńskiego "Soli Deo" · Wydawnictwo

 

Zdzislaw Jackiewicz