Yoichi Oohashi

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publica-
tion
other author(s)
Bungaku towa nanika: Gendai hihyo riron eno shotai. 2.978-4-OO-372O42-4
(4-OO-372O42-3)
2014Terry Eagleton

Yasu Oka · Yoko Ogawa · Yuichi Ochiai · Yuji Ohashi · Yuji Oikawa · Yukio Ohsawa · Yuzuha Ougi

Yoichi Oshima