Wibūn Līsuwan

W.L.

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Mǭradok watthanatham phư̄nbān978-974-544-107-1
(974-544-107-4)
Mō̜radok phư̄nbān: Dūai fīmư̄ læ phūmipanyā chāobān978-974-277-016-7
(974-277-016-6)
Namchom sinlapakam tām wat: Wat nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n978-974-519-038-2
(974-519-038-1)

Borisat Tono Kræmmi · Bō̜risat Tonʻō̜ Krǣmmī · Samnakphim ʻŌdīan Satō

 

Wicke Lothar Firbas Wilhelm Herold Christian i inni