Vladislav V Kravchenko

V. K. · V V · V. V Kravchenko · Vladislav Kravchenko

Birkhäuser · Heldermann, N

TitelISBN-13
(ISBN-10)
Erscheinungsjahr
Applied Pseudoanalytic Function Theory978-3-0346-0003-3
(3-0346-0003-8)
2009
Applied Quaternionic Analysis978-3-88538-228-7
(3-88538-228-8)
2003

 

Vladislav V. Pukhnachev