V. K Baran

K. B. · V. B. · V. K.

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Ukraina 1950-1960-kh rr: Evoliutsiia totalitarnoi systemy978-966-02-0094-4
(966-02-0094-3)
1996
Ukraina v umovakh systemnoi kryzy: 1946-1980-i rr978-966-7217-24-2
(966-7217-24-8)
1999

 

V.K. Bawa