V.B. アタヴァレー

V.B. atavareー
titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
アーユルヴェーダ―日常と季節の過ごし方
aーyu­ruveーda­―nichijoutokisetsunosugoshikata
978-4-892O3-123-6
(4-892O3-123-2)
1987

B. A. · V. A. · V. B.

V.B. Alekseev