Tao Chen

T. C. · T. Chen

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publica-
tion
other author(s)
Industrial Applications of Carbon Nanotubes978-O-323-41481-4
(O-323-41481-8)
2016Huisheng Peng · Qingwen Li

TAO CHENG ZHU BIAN XIAO 16 KAI DAI DIE