Tadashi Kawamata

T/K · Tadashi Kamada · Tatsuya Kameda

TitelISBN-13Erschei-
nungsjahr
andere Autoren
Berlin Tree Huts978-3-86895-056-42009
Tadashi Kawamata978-2-84426-465-72010Nadine Combet
Tadashi Kawamata: Bridge and Archives978-3-936646-09-22003Leo van der Kleij · Bettina Paust
Tadashi Kawamata, Field Work978-3-89322-348-01998Karin Orchard
Tadashi Kawamata - Mémoire en Demeure978-2-9528897-1-12007
Tadashi Kawamata, Work in Progess in Zug, 1996-1999: Work in Progress/in Zug978-3-7757-9001-72000Matthias Haldemann

APRES éditions · Hatje Cantz Verlag · Kerber, Christof · Revolver Publishing

 

Tadashi Kawashima