Sheng Li

Cambridge University Press · Springer

titlemedia typeISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Advances in Image and Graphics Technologies: 11th Chinese Conference, IGTA 2016, Beijing, China, July 8-9, 2016, ProceedingsPaperback978-981-10-2259-32017Tieniu Tan · Guoping Wang · Shengjin Wang · Yue Liu · Xiaoru Yuan · Ran He
Computer Simulation of University PhysicsHardcover978-1-108-41263-62017Qitu Hu · Xiao Deng · Xiaoling Zhang · Ouli Zhang · Zhixia Gu
Electrical Characterization of Silicon-on-Insulator Materials and DevicesPaperback978-1-4613-5945-62014Sorin Cristoloveanu
Electrical Characterization of Silicon-on-Insulator Materials and DevicesHardcover978-0-7923-9548-51995   "
Semiconductor Physical ElectronicsPaperback978-81-8128-744-12007
Semiconductor Physical ElectronicsHardcover978-0-387-28893-22006

Chung-Sheng Li · Li Sheng · liu sheng li · Lu Sheng Li · S. L. · S. Li · Sheng-Chang Li · SHENG LI JUN ZHU · Sheng S. Li · SHENG XIAO LI · TIAN SHENG LI ?HE CHUN MEI · You-Sheng Li · YU-SHENG LI

 

SHENG LI JUN ZHU