Serrana Rial García

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publica-
tion
other author(s)
Historia das mulleres en Galicia.Idade moderna978-84-15O78-O8-1
(84-15O78-O8-O)
2011Ofelia Rey Castelao

R. García · S. G. · S. Garcia · S R

Servando Rocha