Mika Yamamori

Mika Yumamori · Misa Yamamura · Yamamori Mika

titleISBN-13year of publication
Daytime Shooting Star 11978-2-88921-631-42015
Daytime Shooting Star 12978-2-88921-632-12016
Daytime shooting star, tome 4978-2-505-06371-12015
Daytime shooting star, tome 5978-2-505-06372-82016
Daytime shooting star, tome 6978-2-505-06373-52016
Stella cadente in pieno giorno. Vol. 1978-88-6169-411-82013
Stella cadente in pieno giorno. Vol. 2978-88-6169-426-22014
STELLA CADENTE... N.4 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-449-12014
STELLA CADENTE... N.5 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-461-32014
STELLA CADENTE... N.6 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-473-62014
STELLA CADENTE... N.7 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-487-32014
STELLA CADENTE... N.10 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-517-72015
STELLA CADENTE... N.11 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-528-32015
STELLA CADENTE... N.12 - UNA STELLA CADENTE IN PIENO GIORNO978-88-6169-543-62015

Flashbook · KAZÉ Manga · Kana

 

Mika Ylianttila