Malgorzata Klimko

M. K. · Malgorzata Kalinowska · Malgorzata Klimek

Wydawnictwo Naukowe · Wydawnictwo Naukowe UAM

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Studia nad zmiennością wspólczesnych i kopalnych gatunków z rodzaju Schoenoplectus (Rchb.) Palla978-83-232-0483-1
(83-232-0483-7)
1992
Zmienność populacji i stanowisko systematyczne Carex nigra (L.) Reich. w Polsce978-83-01-02978-4
(83-01-02978-1)
1981

 

Malgorzata Kloc