Li Xianting

title ISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Chinese Artists, Texts And Interviews 978-962-86388-8-82004Uli Sigg · Harald Szeemann · Yi Ying · Hou Hanru
Feng Zhengjie 978-88-89431-36-82006Eleonora Battiston
Hong Lei: Chinese Artists of Today 978-7-5410-2991-22008Zhu Qi · Liu Ding
Liu Wei 978-988-98395-5-0Britta Erickson · Jean-Marc Decrop
Mahjong. Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg
978-3-7757-1612-32005Ai Weiwei · Estelle Bories · Feng Boyi · Bernhard Fibicher · Matthias Frehner · Christoph Heinrich · Hou Hanru
Mahjong: Contemporary Chinese Art from the Sigg Collection
978-3-7757-1613-02005Ai Weiwei · Estelle Bories · Feng Boyi · Bernhard Fibicher · Matthias Frehner · Christoh Heinrich · Hou Hanru
Past In Reverse
978-0-937108-33-82004Betti-Sue Hertz · Taehi Kang · Zhang Zhaohui
Song Dong: Dad and Mom, Don't Worry About Us, We Are All Well
978-0-9826789-2-32011Betti-Sue Hertz · David Elliott · Ou Ning · Wu Hung
Wang Guangyi 978-962-86388-7-12004Karen Smith · Yan Shanchen · Huang Zhuan · Lu Peng

Damiani · Hatje Cantz Verlag · Map Book Publishers · San Diego Museum of Art · Sichuan Fine Arts Publishing House · Timezone 8 · Yerba Buena Center for the Arts

 

Li Xianzhen