Krystyna Slany

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Alternatywne formy zycia malzensko-rodzinnego w ponowoczesnym swiecie978-83-88508-31-82008
Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway978-3-631-67575-52017Marta Warat · Ewa Krzaklewska · Anna Ratecka
Homoseksualizm perspektywa interdyscyplinarna978-83-88508-74-52008Beata Kowalska · Marcin Smietana
International Migration-A Multidimensional Analysis978-83-89388-09-42005
Między przymusem a wyborem: Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 1939-1989978-83-233-0855-31995
Migration and mobility in an enlarged europe: A gender perspective978-3-86649-108-32008Sigrid Metz-Göckel · Mirjana Morokvasic · A.Senganata Münst · Claudia Finotelli · Ludovica Banfi · Ayse Akalin · Dobrochna Kalwa
Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care978-3-631-67448-22018Magdalena Slusarczyk · Paula Pustulka · Eugene Guribye
Women in New Migrations: Current Debates in European Societies978-83-233-2473-72008Maria Kontas · Maria Liapi

K S · Kerstin Sahlin · Kirsten Salein · Kirsten Sulimma · Kirsti Suolinna · Krisztina Szalonna

AGH Univ. of Science and Tech. Press · Nomos · Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften · Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

Krystyna Śliwińska