Kazuro Inoue

K. Inoue · Kazurou Inoue · Kesaharu Imai

KAZÉ Manga · Kurokawa

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Midori Days, Tome 1 :978-2-35142-036-22006Fabien Vautrin
Midori Days, Tome 2 :978-2-35142-037-92006
Midori Days, Tome 3 :978-2-35142-038-62006
Midori Days, Tome 5 :978-2-35142-075-12006
Midori Days, Tome 6 :978-2-35142-150-52006
Sexy Puzzle 11978-2-88921-199-92015
Sexy Puzzle 12978-2-88921-200-22016

 

Kazurou Inoue