Jie Du

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publica-
tion
other author(s)
Finite Dimensional Algebras and Quantum Groups978-O-8218-4186-O
(O-8218-4186-6)
2008Bangming Deng · Brian Parshall · and Jianpan Wang

J.D. · J. Day · J. Dewey · J Dewy · J. Diwo · Jay D. · Jay Dow · Ji Dahai · Jia Di · Jiayi Du · Joe D. · Joe Day · Joe Deyo · Joe Dye · Johy Dewey · Joy Day · Joy Dey

Jielin Dong