Jerzy Bielecki

J.B. · J Bielecki

Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza · wjs Verlag

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Kto ratuje jedno życie: Pamie̜tnik z Oświe̜cimia978-83-205-4240-0
(83-205-4240-5)
1990
Wer ein Leben rettet…: Die Geschichte einer Liebe in Auschwitz978-3-937989-44-0
(3-937989-44-7)
2009

 

Jerzy Bieliński